Trợ giúp


Powered by Techcity

An Giang phát triển diện tích nuôi cá tra tập trung đạt 1.500 ha vào năm 2025

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 10-6, UBND tỉnh An Giang triển khai kế hoạch phát triển liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng cá tra đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

Theo đó, An Giang phát triển ổn định diện tích nuôi cá tra tập trung đạt 1.500-1.600 ha đến năm 2025 tại các huyện Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, thành phố Long Xuyên; phát triển các mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, thân thiện môi trường, thích ứng với Biến đổi khí hậu; diện tích nuôi có áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận theo yêu cầu của thị trường đạt 70%; 90% diện tích nuôi cá tra được cấp mã số vùng nuôi.  

Ảnh – nguồn: Cổng TTĐT tỉnh An Giang

Với mục tiêu từng bước hiện đại hóa nông nghiệp, ứng dụng khoa học công nghệ, cơ giới hóa, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn thị trường quốc tế đối với ngành hàng cá tra đối tượng nuôi chủ lực của tỉnh An Giang. Cấp mã số ao nuôi, truy xuất nguồn gốc đảm bảo tính trách nhiệm minh bạch và chất lượng sản phẩm. Hình thành tầng lớp nông dân chuyên nghiệp, biết phát huy hiệu quả nội lực của chính mình và cộng đồng cùng liên kết và phát triển, có khả năng áp dụng khoa học và công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Phát triển, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác cá tra đổi mới sáng tạo; hướng đến phát triển bền vững sản phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm trong và ngoài tỉnh. Tăng cường đào tạo chuyên nghiệp hóa cho người nuôi về các kỹ thuật tiên tiến theo tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu các thị trường. Đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra giữa người nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã để khắc phục tình trạng: sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, quản lý chất lượng và tiêu thụ sản phẩm nông sản khó khăn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần đạt được mục tiêu tăng trưởng của ngành nông nghiệp.

Đồng thời, tăng cường công tác xúc tiến và mở rộng hơn nữa thị trường sản phẩm ngành hàng cá tra ở các thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc, ASEAN và nội địa. Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại An Giang”. Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng cá tra với Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần Cá Tra Việt Úc,… Nâng cao tỷ lệ sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh, đảm bảo quy mô hàng hóa, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

Mục tiêu đến năm 2025, phát triển diện tích nuôi cá tra tập trung đạt 1.500 ha. Tăng diện tích sản xuất liên kết giữa các hộ nuôi với doanh nghiệp; hợp tác xã, tổ hợp tác với doanh nghiệp đảm bảo lợi nhuận cho người nuôi. Phấn đấu đến năm 2025 thành lập ít nhất 01 hợp tác xã cá tra.  Xây dựng 01 chuỗi liên kết cá tra giống theo hướng chất lượng cao và 01 chuỗi liên kết cá tra thương phẩm theo hướng đảm bảo an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án Liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng ĐBSCL tại An Giang”. Phát triển chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ ngành hàng cá tra với Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn, Công ty cổ phần Cá Tra Việt Úc, …  Tỷ lệ giá trị sản phẩm cá tra được sản xuất dưới các hình thức chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác từ 30% trở lên.Thủy sản nuôi trồng được cấp chứng nhận an toàn thực phẩm trên 20%. Phát triển chuỗi liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã cá tra đảm bảo hoạt động có hiệu quả về tổ chức sản xuất, gắn kết toàn chuỗi sản xuất từ cung ứng vật tư nông nghiệp, sản xuất giống, nuôi thương phẩm, phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Đến năm 2030, diện tích nuôi thương phẩm cá tra đạt 1.600 ha, sản lượng cá tra thương phẩm đạt 500.000 tấn, giá trị sản xuất cá tra thương phẩm đạt trên 10.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm 05 – 8%, chiếm 80% giá trị xuất khẩu thủy sản. 

Xúc tiến xây dựng được các chuỗi liên kết tiêu thụ cá tra xuất khẩu đáp ứng giải quyết khoảng 90% tỷ trọng cơ cấu diện tích nuôi cá tra chưa tham gia liên kết tương ứng với sản lượng tiêu thụ được liên kết là 500.000 tấn/năm. Phấn đấu đến năm 2030 thành lập thêm ít nhất 01 hợp tác xã cá tra.

Củng cố các chuỗi liên kết hiện có thành các chuỗi giá trị ngành hàng bền vững, thu hút, mời gọi ít nhất 02 doanh nghiệp chế biến cá tra xuất khẩu tham gia đầu tư xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh, mục tiêu gắn các hộ nuôi chưa tham gia vào chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất giống → nuôi thương phẩm → chế biến, tiêu thụ. Đảm bảo 90% diện tích nuôi cá tra được chứng nhận VietGap, GlobalGAP, ASC, BAP hoặc Chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất, sơ chế, chế biến. Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật trong canh tác, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch, đảm bảo tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chuyển giao về các trình sản xuất theo chứng nhận (VietGAP, GlobalGAP, HACCP, …). Chú trọng áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt trong quảng bá, thông tin, giới thiệu sản phẩm, cải tiến phương thức bán hàng qua các sàn thương mại điện tử.

Cạnh đó, tuyên truyền, vận động nông dân tham gia làm thành viên hợp tác xã, tổ hợp tác để thực hiện liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị từ khâu (từ cung ứng vật tư đầu vào đến sản xuất, thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo các tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật) nhằm tạo ra sản phẩm chất lượng, an toàn và có tính cạnh tranh cao.

Bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp theo phân cấp của Luật ngân sách Nhà nước, các chương trình, đề án khác thuộc ngành nông nghiệp để đầu tư trực thực hiện các chuỗi liên kết, đảm bảo quy định. Huy động nguồn xã hội hóa của các doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tiếp cận, đầu tư cải tiến, áp dụng các công nghệ mới, hiệu quả từ khâu sản xuất, sơ chế, chế biến, quản lý chất lượng đến vận chuyển, tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt là tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh 4.0…vào sản xuất. Áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong sản xuất. Tăng cường công tác khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật trong canh tác, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch đảm bảo tiêu chuẩn của nhà nhập khẩu.

An Giang cũng thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, khuyến khích phát triển các hình thức hợp tác, liên kết đa dạng nhất là giữa người nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã hình thành chuỗi giá trị có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp có năng lực đầu tư vào phát triển nông nghiệp, liên kết trong sản xuất, thu mua, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm, đặc biệt là xuất khẩu thông qua triển khai Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh và Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/ 4/ 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đồng thời thành lập các tổ hợp tác về liên kết phát triển sản xuất ngành hàng cá tra; hằng năm xây dựng kế hoạch sản xuất nhằm duy trì và phát triển mở rộng vùng nguyên liệu; là đầu mối ký kết hợp đồng liên kết sản xuất gắn với bảo quản, chế biến tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp tiêu thụ. Tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất cá tra cho các hộ nông dân tham gia chuỗi liên kết, hợp tác xã, tổ hợp tác; ưu tiên đào tạo, tập huấn cho nông dân ở các vùng sản xuất tập trung tham gia liên kết sản xuất.

An Giang sẽ tổ chức các lớp tập huấn cho nông dân về kỹ thuật sản xuất cá tra an toàn cho nông dân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất. Thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm: cấp mã số vùng nuôi cá tra, cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản…/.

Nguồn: Kế hoạch số 576/KH-UBND ngày 10/6/2024

Hải Nhu



Nguồn

Cùng chủ đề

Khánh thành tuyến tránh Long Xuyên, rút ngắn giao thông qua An Giang

Ngày 16/6, tại phường Bình Đức (TP. Long Xuyên), Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND tỉnh An Giang, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Đại biểu tham dự Lễ Khánh thành Dự án Xây dựng đầu tư tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên Văn nghệ chào mừng Tham dự lễ khánh thành có Ủy...

Huyện Phú Tân có 4 thí sinh đạt giải cao Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội...

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 14/6, tại xã Phú Thành, Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân tổ chức trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình", do Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang tổ chức trên toàn tỉnh. Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Phú Tân Nguyễn Hữu Triết trao giải cho các thí sinh Cuộc thi diễn ra từ...

Đồng chí Phan Tùng Lâm đắc cử chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2023-2028

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 14/6, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3, khoá X (đột xuất) để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại biểu tham dự Hội nghị  Bỏ phiếu bầu chức danh Uỷ viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh...

Công an tỉnh An Giang đối thoại với Công an cơ sở

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 12/6, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh với Công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đại tá Lâm Phước Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.Buổi đối thoại đã tiếp nhận trên 50 ý kiến đóng góp với những nội dung thiết thực của lực lượng Công an cấp...

Khai mạc Hội thao “Thiếu nhi các dân tộc” năm 2024

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 13/6, Nhà Thiếu nhi An Giang long trọng tổ chức Lễ khai mạc Hội thao “Thiếu nhi các dân tộc” lần thứ II năm 2024. Hơn 350 vận động viên tham gia hội thao Ban Tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự hội thao   Tham gia thi đấu môn cầu lông Hào hứng với trò chơi đội chum lấy nước Tranh tài ở môn bóng đá Hội thao năm nay thu hút hơn 350 vận...

Cùng tác giả

Thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại tại cơ sở kinh doanh tạp hóa ở TP. Châu Đốc

Trần Thanh Tâm Bùi Minh Đoàn Nguyễn Đào Nguyễn Nguyễn Anh Phi Sau thời gian điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 1/6, Công an TP. Châu Đốc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hóa “A Sim”, địa chỉ: Số 251, đường Trường Đua, khóm 7, phường Châu Phú A, có dấu hiệu kinh doanh thuốc lá điện tử...

Khánh thành tuyến tránh Long Xuyên, rút ngắn giao thông qua An Giang

Ngày 16/6, tại phường Bình Đức (TP. Long Xuyên), Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND tỉnh An Giang, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Đại biểu tham dự Lễ Khánh thành Dự án Xây dựng đầu tư tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên Văn nghệ chào mừng Tham dự lễ khánh thành có Ủy...

Mùa ăn ốc núi – Báo An Giang Online

Ốc núi, đặc sản của Thiên Cấm Sơn hùng vĩ Với những người từng sống nhiều năm trên núi Cấm, ốc núi là loài vật vô cùng quen thuộc. Đã có một thời, ốc núi là món ăn chơi. Khi đám trẻ nhỏ rỗi việc ra vườn giở từng hốc đá, thân cây, tìm kiếm trong khóm chuối là thấy...

Thời tiết ngày 16/6: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

Đêm ngày 15/6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/6 đến 3 giờ ngày 16/6 có nơi trên 60mm như: Nậm Kè (Điện Biên) 64mm, Minh Sơn (Hà Giang) 77,4mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 112mm,… Ở khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính...

Thiếu nhi vui trại hè “Gấp cặp sách – cùng khám phá” tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang

Sinh hoạt trò chơi theo nhóm Hướng dẫn các bé làm tò he Thành quả của các bé thiếu nhi làm tò he và viết chữ thư pháp Trại hè tổ chức cho 75 thiếu nhi tham gia, với các nội dung: Sinh hoạt trò chơi, trải nghiệm làm tò he, viết chữ thư pháp dưới sự hướng dẫn của các nghệ...

Cùng chuyên mục

Thu giữ số lượng lớn ma tuý các loại tại cơ sở kinh doanh tạp hóa ở TP. Châu Đốc

Trần Thanh Tâm Bùi Minh Đoàn Nguyễn Đào Nguyễn Nguyễn Anh Phi Sau thời gian điều tra, khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 1/6, Công an TP. Châu Đốc tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh tạp hóa “A Sim”, địa chỉ: Số 251, đường Trường Đua, khóm 7, phường Châu Phú A, có dấu hiệu kinh doanh thuốc lá điện tử...

Khánh thành tuyến tránh Long Xuyên, rút ngắn giao thông qua An Giang

Ngày 16/6, tại phường Bình Đức (TP. Long Xuyên), Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp UBND tỉnh An Giang, UBND TP. Cần Thơ tổ chức Lễ khánh thành Dự án xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh TP. Long Xuyên. Đại biểu tham dự Lễ Khánh thành Dự án Xây dựng đầu tư tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên Văn nghệ chào mừng Tham dự lễ khánh thành có Ủy...

Thời tiết ngày 16/6: Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa to

Đêm ngày 15/6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 15/6 đến 3 giờ ngày 16/6 có nơi trên 60mm như: Nậm Kè (Điện Biên) 64mm, Minh Sơn (Hà Giang) 77,4mm, Bản Thi (Bắc Kạn) 112mm,… Ở khu vực Bình Thuận, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính...

Thiếu nhi vui trại hè “Gấp cặp sách – cùng khám phá” tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh An Giang

Sinh hoạt trò chơi theo nhóm Hướng dẫn các bé làm tò he Thành quả của các bé thiếu nhi làm tò he và viết chữ thư pháp Trại hè tổ chức cho 75 thiếu nhi tham gia, với các nội dung: Sinh hoạt trò chơi, trải nghiệm làm tò he, viết chữ thư pháp dưới sự hướng dẫn của các nghệ...

Ông Nguyễn Trí Tâm tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh An Giang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng tham dự Đại hội đại biểu Hội Sinh vật cảnh tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2022 – 2026 Ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh vật cảnh An Giang khóa III (nhiệm kỳ 2022 – 2026) Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam...

Chia sẻ kiến thức về phòng, chống đuối nước, thuộc Chương trình “Kình ngư nhí” năm 2024

Quang cảnh hội thảo Các chuyên gia, bác sĩ hướng dẫn kiến thức về phòng, chống đuối nước và huấn luyện sơ cấp cứu cơ bản.... Tỉnh đoàn An Giang tặng quà lưu niệm cho các đại biểu  Tặng sách "Sơ cứu nhanh- giành sự sống" cho đại biểu Nhãn hàng Sumika tặng hoa tri ân các đại biểu Ban Tổ chức sự kiện...

Công an TP. Long Xuyên đổi sách cũ lấy cây xanh

Chương trình diễn ra đến 15/7, được tổ chức vào lúc 8 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, tại trụ sở chính Công an TP. Long Xuyên (đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang). Qua đó góp phần bảo vệ môi trường và phát triển văn hóa...

Bắt giữ 2 anh em ruột bị truy nã đặc biệt nguy hiểm, thu nhiều súng và hung khí

Hai anh em Sang và Oai Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 13/6, Công an TP. Long Xuyên phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang bắt giữ Sang khi đang trốn tại khu vực khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới (TP. Long Xuyên). Khám xét nơi ở của Sang, lực lượng làm nhiệm vụ...

Nâng cao năng lực về lĩnh vực chăn nuôi và thú y

Các chuyên gia và học viên lớp tập huấn PGS.TS Võ Văn Thắng, Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang cho biết, qua đợt tập huấn nhằm nâng cao năng lực giảng dạy, nghiên cứu của giảng viên, sinh viên ngành chăn nuôi và thú y (Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang). Giáo sư...

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang

Giao lưu tennis giữa các đơn vị, địa phương Tặng quà học sinh là con cán bộ đơn vị, con nuôi đồn biên phòng Cụ thể, tổ chức giải tennis giao lưu giữa Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Công an tỉnh, Thành ủy – UBND TP. Châu Đốc; tặng quà cho hơn 220 học sinh là con cán bộ đơn...

Tin nổi bật

Tin mới nhất