Powered by Techcity

Điều kiện tự nhiên tỉnh Bắc Ninh

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 1. Vị trí địa lý Bắc Ninh có vị trí địa lý nằm trong phạm vi từ 20o 58’ đến 21o 16’ vĩ độ...

Tin mới nhất