Powered by Techcity

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn kiến nghị cho phép địa phương ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền theo trình tự, thủ tục rút gọn


Theo tờ trình của Chính phủ, Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét thông qua dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Nội dung sửa đổi là cho phép 4 Luật có hiệu lực từ ngày 1-8-2024, sớm hơn so với thời điểm có hiệu lực đã quy định trong  các luật này.

Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn phát biểu tại hội trường chiều 21-6-2024.

Tham gia thảo luận tại hội trường, đại biểu Nguyễn Trúc Sơn – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, tính quyết liệt, quyết tâm của Chính phủ trong việc đưa 4 Luật được Quốc hội thông qua vào cuối năm 2023, đầu năm 2024 sớm đi vào thực tiễn cuộc sống. Đại biểu cho rằng việc ban hành các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng cho thấy Quốc hội, Chính phủ đã nhận rõ những “điểm nghẽn”, “nút thắt”, khó khăn của nền kinh tế, việc sớm đưa các luật này đi vào thực tiễn nhằm huy động, khơi thông các nguồn lực để phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của quốc gia và của các địa phương, đây là việc cần làm và chúng ta phải cố gắng hết sức để thực hiện việc này.

 Tuy nhiên, qua nghiên cứu Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, đại biểu thấy còn băn khoăn và Chính phủ cần làm rõ thêm các nội dung thẩm tra của Ủy ban Kinh tế, nhất là đánh giá kỹ sự sẵn sàng ở cấp Trung ương và địa phương để các Luật thực hiện được thông suốt. Đại biểu nhấn mạnh việc triển khai thực hiện các Luật nêu trên phải xem xét vai trò, trách nhiệm, nguyện vọng của 3 nhóm chủ thể là: Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Chính quyền địa phương và người dân, doanh nghiệp.

Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương có trách nhiệm ban hành đầy đủ, kịp thời, đồng bộ các hướng dẫn triển khai thực hiện qua các nghị định, thông tư. Chính quyền địa phương cấp tỉnh căn cứ nghị định, thông tư của cấp trung ương có trách nhiệm xây dựng và ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh và các quyết định của UBND tỉnh để quy định cụ thể các vấn đề được Luật giao. Còn với đối tượng thụ hưởng là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư thì các quy định của pháp luật càng rõ ràng, mang lại lợi ích thiết thực và có hiệu lực càng sớm, thì người dân, doanh nghiệp càng đánh giá cao và đất nước có lợi.

Tuy nhiên, qua Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vấn đề đặt ra là trong một thời gian rất ngắn phải ban hành tới 16 nghị định, rất nhiều thông tư có liên quan để triển khai các Luật. Như vậy, về mặt chất lượng, tính đồng bộ, sự thống nhất cần đảm bảo trên hết và đặc biệt là tránh chồng chéo, mâu thuẫn giữa 4 Luật này cũng như các luật khác có liên quan và đây cũng là một vấn đề lo lắng của địa phương. Bởi vì khi địa phương triển khai xây dựng nghị quyết và các quyết định thì phải luôn căn cứ vào cơ sở pháp lý là nghị định, thông tư của Trung ương, những gì Trung ương giao cho HĐND hoặc UBND thì cấp địa phương phải quy định chi tiết và không được trái, thiếu.

Đại biểu chỉ rõ hiện Chính phủ chỉ mới ban hành 1/16 nghị định, còn tất cả đều dừng ở dự thảo đang lấy ý kiến, nhiều điểm chính quyền địa phương cấp tỉnh chưa biết cụ thể hóa như thế nào trong nghị quyết, mặc dù đã có giao cho các sở, ngành nghiên cứu trước. Từ góc độ quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp tỉnh, đại biểu kiến nghị Quốc hội, Chính phủ các vấn đề sau:

Một là, đề nghị Chính phủ cố gắng từ đây đến đầu tháng 7-2024 ban hành xong các nghị định, nhất là những nghị định quy định chi tiết những vấn đề then chốt trong Luật Đất đai liên quan đến các vấn đề về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; giao đất, cho thuê đất; thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất hay tính tiền trong tất cả các khâu đang làm để tránh những quy định không thống nhất với nhau, làm cho các dự án chuyển tiếp cũng như các dự án bắt đầu mới rất khó khăn. Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương sẽ tập trung nỗ lực tối đa để xây dựng và ban hành các nghị quyết và các quyết định ở cấp mình.

 Hai là, nếu Quốc hội quyết định cho phép các luật nêu trên có hiệu lực vào ngày 1-8-2024, trong khi Quốc hội họp xong là đã hết tháng 6, chỉ còn duy nhất một tháng, đại biểu đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét cho phép các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND cấp tỉnh được xây dựng và ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020). Vì trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành một văn bản quy phạm pháp luật đầy đủ phải trải qua nhiều bước, với nhiều thủ tục, qua nhiều cơ quan, từ khâu dự thảo, lấy ý kiến chuyên ngành, phản biện xã hội của MTTQ, góp ý của các đối tượng có liên quan, thẩm định của cơ quan Tư pháp, thông qua thành viên UBND, cấp ủy, Thường trực HĐND… nên không thể nào nhanh được, nếu muốn nhanh thì phải cho phép thực hiện theo quy trình rút gọn. Riêng UBND cấp tỉnh phải ban hành tới 17 quyết định, đó là một khối lượng công việc cực kỳ lớn, nên việc đảm bảo tiến độ, thời gian là vấn đề cấp tỉnh đang rất quan tâm.

Ba là, đại biểu cho rằng dù có nỗ lực tối đa nhưng tỉnh cũng khó có thể hoàn thành toàn bộ công việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền trong cùng một thời gian ngắn. Do đó, đại biểu đề nghị Chính phủ cho phép các nghị định, thông tư nào có hiệu lực trước thì địa phương triển khai trước; đồng thời, đề nghị các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính tăng cường hướng dẫn cho địa phương những vấn đề nào tỉnh cần ưu tiên triển khai thực hiện trước, cái nào có thể thực hiện sau khi Luật có hiệu lực để các địa phương an tâm thực hiện.

Đại biểu tin rằng dưới sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự quyết tâm cao của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, sự nỗ lực, cố gắng của chính quyền địa phương, sự ủng hộ của người dân, doanh nghiệp, các Luật quan trọng nêu trên sẽ sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân và tạo hành lang pháp lý rõ ràng hơn cho công tác quản lý nhà nước ở các cấp.

Tin, ảnh: Ái Thi

Nguồn: https://baodongkhoi.vn/thoi-su/tin-trong-nuoc/dai-bieu-nguyen-truc-son-kien-nghi-cho-phep-dia-phuong-ban-hanh-cac-van-ban-quy-pham-phap-luat-thu-a131586.html

Cùng chủ đề

Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 – 15-7-2024)

Đại biểu tham dự họp mặt. Tham dự, có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phạm Hữu Thừa, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Lan Châu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 110 đại biểu là Thường trực các huyện, thành Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất...

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị liên quan đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều nội dung, lĩnh vực. Thủ trưởng BTL Hải quân tặng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Hải Quân) Thực hiện kế hoạch công tác, Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 sẽ được Đảng ủy, Bộ Tư...

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025

Nhìn chung, giá heo hơi chủ yếu giảm ở hai miền Nam và Bắc. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay 14/7: Giá giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025. (Nguồn: Vincom) Giá heo hơi hôm nay 14/7 *Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg...

Cùng tác giả

Họp mặt kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong Việt Nam (15-7-1950 – 15-7-2024)

Đại biểu tham dự họp mặt. Tham dự, có nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thái Xây, nguyên Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Phạm Hữu Thừa, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Như Quỳnh, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Nguyễn Lan Châu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 110 đại biểu là Thường trực các huyện, thành Hội, Chủ tịch Hội Cựu TNXP các xã, phường, thị trấn có thành tích xuất...

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị liên quan đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều nội dung, lĩnh vực. Thủ trưởng BTL Hải quân tặng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Hải Quân) Thực hiện kế hoạch công tác, Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 sẽ được Đảng ủy, Bộ Tư...

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025

Nhìn chung, giá heo hơi chủ yếu giảm ở hai miền Nam và Bắc. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay 14/7: Giá giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025. (Nguồn: Vincom) Giá heo hơi hôm nay 14/7 *Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg...

Cùng chuyên mục

Sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024

Công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo giữa các đơn vị liên quan đã được triển khai đồng bộ, toàn diện trên nhiều nội dung, lĩnh vực. Thủ trưởng BTL Hải quân tặng kinh phí hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19 cho tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (Ảnh: Hải Quân) Thực hiện kế hoạch công tác, Hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019-2024 sẽ được Đảng ủy, Bộ Tư...

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025

Nhìn chung, giá heo hơi chủ yếu giảm ở hai miền Nam và Bắc. Hiện tại, giá khảo sát ở các tỉnh thành dao động trong khoảng 62.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay 14/7: Giá giảm ở hai miền Bắc Nam; Giá thịt lợn sẽ giảm trở lại vào năm 2025. (Nguồn: Vincom) Giá heo hơi hôm nay 14/7 *Giá heo hơi tại khu vực miền Bắc Thị trường heo hơi tại miền Bắc, giá thu mua giảm 1.000 đồng/kg...

Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 15 đến 19/7

* CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Lâm Đồng (HOSE: LBM) thưởng cổ phiếu (CP), tỷ lệ 1:1 (người sở hữu 1 CP được nhận 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/7/2024 và ngày đăng ký cuối cùng là 22/7/2024. * CTCP Vận tải Xăng dầu đường thủy Petrolimex (HOSE: PJT) trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:8 (người sở hữu 100 CP được nhận 8 CP mới) , ngày...

Giảm rải rác 1.000 đồngkg ở một vài địa phương

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 13/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 13/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 13/7/2024 giảm 1.000 đồng/kg Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Nam Định đang thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà...

Đại biểu HĐND tỉnh chất vấn lãnh đạo các sở, ngành tỉnh

Đại biểu tham gia kỳ họp. Ảnh: Tr. Quốc Giải pháp tăng thu ngân sách Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khiêm chất vấn việc tăng thu ngân sách đảm bảo nguồn lực cân đối ngân sách, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo nguồn tăng chi đầu tư cho các công trình dự án trọng điểm, thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Văn Khiêm chất vấn. Ảnh:...

6 tháng đầu năm 2024 tai nạn giao thông trên cả nước tăng 15,58%

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVNĐiểm nổi bật trong bức tranh an toàn giao thông 6 tháng đầu năm được Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Lê Kim Thành cho biết là tai nạn giao thông được kéo giảm về số người chết với cùng kỳ năm 2023, cụ thể là giảm 634 người chết (10,61%), ùn tắc giao thông được kiểm soát tốt và...

Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh, khóa X thông qua 19 nghị quyết quan trọng

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Dương Văn Phúc trình bày nghị quyết.Kỳ họp đã nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh, thảo luận về những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế trong thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh trong...

Giải quyết vướng mắc về vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến về kết quả thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ giải quyết vướng mắc về vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực các tỉnh phía Nam  Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm cho biết đến nay, tỉnh Tiền Giang đã thống nhất trình tự, thủ tục và khối lượng cung ứng cát cho dự án đường...

Tin nổi bật

Tin mới nhất