Powered by Techcity

Đảm bảo người dân được thụ những thành quả của quá trình phát triển


Không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, hướng tới phát triển bền vững bao trùm, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển, thụ hưởng phúc lợi xã hội và những thành quả của quá trình phát triển… đây là một trong những mục tiêu chung của Nghị quyết Tỉnh ủy (Khóa XIV) về lãnh đạo thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

z5615143963061_68060cee8df4048a3cdcfb25a9de0561.jpg

Mục tiêu

Nghị quyết số 16 – NQ/TU ngày 8/7/2024 của Tỉnh ủy (Khóa XIV) về lãnh đạo thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xác định rõ đến năm 2030, Bình Thuận trở thành tỉnh phát triển năng động, nhanh và bền vững; mạnh, giàu từ biển, có GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân của vùng và cả nước; là trung tâm du lịch nghỉ dưỡng biển tầm quốc gia, quốc tế; một trong những trung tâm năng lượng xanh của cả nước, góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; hướng tới hình thành một trong những trung tâm đào tạo và phát triển công nghệ của vùng và quốc gia. Quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Đến năm 2050, Bình Thuận trở thành cực phát triển quan trọng của khu vực duyên hải Trung Bộ, có kinh tế biển phát triển mạnh, bền vững, cơ cấu kinh tế hiện đại; là trung tâm năng lượng sạch, trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch quốc gia và quốc tế, y tế, giáo dục chất lượng cao; trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của vùng và quốc gia gắn với các đô thị biển hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao so với vùng và cả nước; quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển, đảo được đảm bảo vững chắc.

z5615143965550_5e2988a013c040ec3c77f1d44e72351e.jpg

Giải pháp

Để đạt được mục tiêu đề ra, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, tuyên truyền, công bố công khai Quy hoạch tỉnh thông qua nhiều hình thức gắn với hình ảnh trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về Quy hoạch tỉnh tại các địa điểm phù hợp và trên mạng Internet nhằm công bố công khai Quy hoạch tỉnh đến các cấp, các ngành, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp biết, triển khai thực hiện với quyết tâm cao về các nội dung quy hoạch và định hướng phát triển tỉnh Bình Thuận đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo quy hoạch tổng thể quốc gia, các quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Cùng với đó, phải phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế của tỉnh gắn với kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; phát triển mạnh kinh tế biển; Theo đó tập trung phát triển 3 trụ cột kinh tế của tỉnh đến năm 2030, cụ thể là phát triển công nghiệp, với nòng cốt là công nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao được tổ chức thành các cụm liên kết ngành; Phát triển dịch vụ, với các loại hình dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí, thể thao biển; dịch vụ đào tạo và nghiên cứu triển khai ứng dụng khoa học công nghệ; dịch vụ logistics; Phát triển Nông nghiệp, với trọng tâm là nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao với những chuỗi sản xuất nông – công nghiệp chế biến… Nghị quyết Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu phải phát triển mạnh hệ thống đô thị; đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội. Đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên, khoáng sản, đa dạng sinh học, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tất cả mọi nhiệm vụ phải gắn với việc nâng cao đời sống và phúc lợi xã hội cho người dân, hướng tới phát triển bền vững toàn diện, đảm bảo mọi người dân được tiếp cận các cơ hội phát triển và thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển.Các khâu đột phá

Nghị quyết đề ra các khâu đột phá trong quá trình lãnh chỉ đạo triển khai thực hiện, bao gồm: Đổi mới tư duy phát triển, chủ động, sáng tạo trong quản lý, nâng cao nhận thức về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư kinh doanh, liên kết, hợp tác, phát triển. Cùng với đó tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, nhất là nhân lực cho công nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh, năng lượng sạch. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có chuyên môn cao, có năng lực thực tiễn, phẩm chất đạo đức trong sáng, tận tụy, có trách nhiệm với Nhân dân. Có cơ chế chính sách thu hút, đào tạo nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh. Phát triển, nâng cao năng lực khoa học và công nghệ, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, phát triển kinh tế – xã hội. Đưa dịch vụ khoa học và công nghệ trở thành yếu tố quan trọng đóng góp cho tăng trưởng kinh tế tỉnh trong kỳ quy hoạch. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển. Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đầu tư công; thu hút nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, nhất là hạ tầng công nghệ số, hạ tầng giao thông đảm bảo kết nối thuận tiện với các vùng, cả nước và quốc tế, góp phần tạo lập môi trường đầu tư phát triển thuận lợi, hiệu quả, hấp dẫn các nhà đầu tư. Huy động và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh…Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/nghi-quyet-so-16-nq-tu-dam-bao-nguoi-dan-duoc-thu-nhung-thanh-qua-cua-qua-trinh-phat-trien-120225.html

Cùng chủ đề

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Thuận

BTO - Trong quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2014. Tròn 10 năm, Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu một số...

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận: Đạt về chất, đủ về lượng

Phát huy vai trò chủ thể của người dân Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, phong trào xây dựng NTM được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu. Xây dựng NTM tiếp tục có sự lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt là...

Lặng người nghe tin Tổng Bí thư ra đi!

BTO - Hụt hẫng như mất đi một cái gì đó to lớn không thể diễn tả nổi… Đó là cảm giác của nhiều người dân Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một chiều mưa tháng 7. Những ngày...

Khai mạc Giải bóng đá Công đoàn Bình Thuận lần thứ I – Cúp Hoàng Ngọc Resort

Ban tổ chức Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I – năm 2024 – Cúp Hoàng Ngọc Resort đã  họp chuyên môn tại Liên đoàn Lao động tỉnh,  vào chiều 19/7. Theo đó, Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I, tranh cúp Hoàng Ngọc Resort dự kiến có 18 đội bóng, chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/khai-mac-giai-bong-da-cong-doan-binh-thuan-lan-thu-i-cup-hoang-ngoc-resort-121516.html

Dự báo thời tiết 21/7/2024: Mưa lớn ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ

Thời tiết hôm nay (21/7), khu vực Bắc Bộ mưa rào và rải rác có giông. Khu vực Hà Nội vẫn còn mưa nhưng lượng mưa đã giảm. Trời nắng vào trưa và đầu giờ chiều.  Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ đêm 21/7, mưa lớn giảm dần. Miền...

Cùng tác giả

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Thuận

BTO - Trong quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2014. Tròn 10 năm, Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu một số...

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận: Đạt về chất, đủ về lượng

Phát huy vai trò chủ thể của người dân Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, phong trào xây dựng NTM được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu. Xây dựng NTM tiếp tục có sự lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt là...

Lặng người nghe tin Tổng Bí thư ra đi!

BTO - Hụt hẫng như mất đi một cái gì đó to lớn không thể diễn tả nổi… Đó là cảm giác của nhiều người dân Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một chiều mưa tháng 7. Những ngày...

Khai mạc Giải bóng đá Công đoàn Bình Thuận lần thứ I – Cúp Hoàng Ngọc Resort

Ban tổ chức Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I – năm 2024 – Cúp Hoàng Ngọc Resort đã  họp chuyên môn tại Liên đoàn Lao động tỉnh,  vào chiều 19/7. Theo đó, Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I, tranh cúp Hoàng Ngọc Resort dự kiến có 18 đội bóng, chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/khai-mac-giai-bong-da-cong-doan-binh-thuan-lan-thu-i-cup-hoang-ngoc-resort-121516.html

Dự báo thời tiết 21/7/2024: Mưa lớn ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ

Thời tiết hôm nay (21/7), khu vực Bắc Bộ mưa rào và rải rác có giông. Khu vực Hà Nội vẫn còn mưa nhưng lượng mưa đã giảm. Trời nắng vào trưa và đầu giờ chiều.  Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ đêm 21/7, mưa lớn giảm dần. Miền...

Cùng chuyên mục

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Thuận

BTO - Trong quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2014. Tròn 10 năm, Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu một số...

Lặng người nghe tin Tổng Bí thư ra đi!

BTO - Hụt hẫng như mất đi một cái gì đó to lớn không thể diễn tả nổi… Đó là cảm giác của nhiều người dân Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một chiều mưa tháng 7. Những ngày...

Tiếc thương Tổng Bí thư, Bình Thuận ra sức thực hiện điều Người căn dặn

BTO-Được tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19/7/2024, đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và ở Bình Thuận đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi phải vĩnh biệt một người Cộng sản chân chính, một nhân cách lớn của dân tộc, một tấm gương mẫu mực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận sắc bén đóng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tận hiến đến hơi thở cuối cùng

BTO-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc đã ra đi mãi mãi dưới sự tiếc thương của gia đình, của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cả nước nói chung, người dân tỉnh Bình Thuận nói riêng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô vàn khi một nhân cách lớn...

Tăng cường ngoại giao kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng

BTO-Tối ngày 18/7 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước...

Khai thác hải sản xa bờ gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo

BTO-Biển và kinh tế biển có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia có biển trong quá trình phát triển. Trong điều kiện mới, nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những áp lực rất lớn đối với các quốc gia về nguyên liệu, vận tải và không gian sinh sống thì vai trò của kinh tế biển càng được thể hiện rõ nét. ...

Khi giáo dục và đề tài khoa học được bàn tại nghị trường

Trong phiên chất vấn trực tiếp của kỳ họp thứ 24 - HĐND tỉnh khóa XI diễn ra vào sáng 18/7, có 2 nội dung liên quan đến giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ được UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo sở ngành liên quan trả lời tại nghị trường. ...

Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội, đoàn thể ở Bình Thuận lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng. ...

Khối thi đua 6 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

BTO-Chiều 18/7, Khối thi đua 6 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ- Trưởng Khối thi đua, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối. ...

Bế mạc kỳ họp thứ 24

BTO-Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, cuối giờ chiều 18/7, kỳ họp thứ 24 -HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra và bế mạc kỳ họp. Trên cơ sở xem xét, thảo...

Tin nổi bật

Tin mới nhất