Powered by Techcity

Hội nghị toàn quốc quán triệt chuẩn mực đạo đức cách mạng trong giai đoạn mới và công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp


BTO-Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về “chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

luong-cuong-quang-canh-1720500285104.jpg
Tại  điểm cầu Diên Hồng, nhà  Quốc Hội, Thủ đô Hà Nội

Tham dự có Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

hoi-truong-a.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tham dự tại Hội Trường A – Trung tâm Hội nghị tỉnh 

Dự tại điểm cầu Bình Thuận có đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cán bộ chủ chốt ở các cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh.

img_9414.jpg
Quang cảnh tại Hội trường A – Trung tâm hội nghị tỉnh

Mở đầu hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt đến các đại biểu nội dung Quy định số 144-QĐ/TW. Theo đó, Quy định 144 gồm 6 điều, trong đó từ điều 1 đến điều 5 cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới. Đó là: Yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; Bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; Gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Quy định này, được xem là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

tp-phan-thiet.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Tp Phan Thiết
bac-binh.jpg
Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Bắc Bình

Tiếp đến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chị thị 35 định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Trong đó, nhấn mạnh công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”; cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài…

duc-linh-sua-lai-.jpg
Các đại biểu tham dự tại huyện Đức Linh
duc-linh-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại huyện Tánh Linh

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh: Việc quán triệt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của Quy định 144-QĐ/TW và Chỉ thị 35-CT/TW giúp các cấp ủy Đảng, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên nắm bắt một cách đầy đủ, có hệ thống nội dung của hai văn bản quan trọng này.

htbac.jpg
htbac-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại huyện Hàm Thuận Bắc

Thường trực Ban Bí thư cho rằng, thời gian đến, để Quy định 144 được triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả, đồng bộ, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị, thì các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện. Đồng thời, phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam và Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức; yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh đổi mới sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, chí, công, vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm, gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng, rèn luyện, học tập suốt đời. Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng đang đến gần, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp, tổ chức cần lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức Đại hội của Đảng bộ cấp mình, bảo đảm để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình Đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ.

dang-uy-khoi(1).jpg
dang-uy-khoi-1.jpg
Các đại biểu tham dự tại Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Được biết, Hội nghị trực tuyến lần này có hơn 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham dự hội nghị tại 15.644 điểm cầu trong cả nước. Trong đó, tỉnh Bình Thuận có 6. 686 cán bộ, đảng viên tham dự tại 167 điểm cầu.Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/hoi-nghi-toan-quoc-quan-triet-chuan-muc-dao-duc-cach-mang-trong-giai-doan-moi-va-cong-tac-to-chuc-dai-hoi-dang-cac-cap-120229.html

Cùng chủ đề

Tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động

Bộ Chính trị, Ban Bí thư vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Sau khi theo dõi nội dung tại hội nghị, đông đảo cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Bình Thuận phấn khởi, bày tỏ sự đồng tình cao với Quy định 144 và cho rằng, quy định ra đời là sự...

Cùng tác giả

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Thuận

BTO - Trong quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2014. Tròn 10 năm, Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu một số...

Xây dựng nông thôn mới ở Bình Thuận: Đạt về chất, đủ về lượng

Phát huy vai trò chủ thể của người dân Xác định xây dựng NTM là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian qua, phong trào xây dựng NTM được tỉnh chỉ đạo quyết liệt, đạt được kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu. Xây dựng NTM tiếp tục có sự lan tỏa mạnh mẽ, đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt là...

Lặng người nghe tin Tổng Bí thư ra đi!

BTO - Hụt hẫng như mất đi một cái gì đó to lớn không thể diễn tả nổi… Đó là cảm giác của nhiều người dân Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một chiều mưa tháng 7. Những ngày...

Khai mạc Giải bóng đá Công đoàn Bình Thuận lần thứ I – Cúp Hoàng Ngọc Resort

Ban tổ chức Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I – năm 2024 – Cúp Hoàng Ngọc Resort đã  họp chuyên môn tại Liên đoàn Lao động tỉnh,  vào chiều 19/7. Theo đó, Giải bóng đá Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ I, tranh cúp Hoàng Ngọc Resort dự kiến có 18 đội bóng, chia thành 6 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Nguồn: https://baobinhthuan.com.vn/khai-mac-giai-bong-da-cong-doan-binh-thuan-lan-thu-i-cup-hoang-ngoc-resort-121516.html

Dự báo thời tiết 21/7/2024: Mưa lớn ở Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ

Thời tiết hôm nay (21/7), khu vực Bắc Bộ mưa rào và rải rác có giông. Khu vực Hà Nội vẫn còn mưa nhưng lượng mưa đã giảm. Trời nắng vào trưa và đầu giờ chiều.  Khu vực Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 120mm (mưa tập trung vào chiều và đêm). Từ đêm 21/7, mưa lớn giảm dần. Miền...

Cùng chuyên mục

Những hình ảnh về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với Đảng bộ chính quyền và nhân dân Bình Thuận

BTO - Trong quá trình công tác của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã dành nhiều tình cảm cho Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận qua chuyến thăm và làm việc tại địa phương vào tháng 7/2014. Tròn 10 năm, Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu một số...

Lặng người nghe tin Tổng Bí thư ra đi!

BTO - Hụt hẫng như mất đi một cái gì đó to lớn không thể diễn tả nổi… Đó là cảm giác của nhiều người dân Việt Nam nói chung, Bình Thuận nói riêng khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra đi trong một chiều mưa tháng 7. Những ngày...

Tiếc thương Tổng Bí thư, Bình Thuận ra sức thực hiện điều Người căn dặn

BTO-Được tin Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng qua đời vào ngày 19/7/2024, đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung và ở Bình Thuận đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn khi phải vĩnh biệt một người Cộng sản chân chính, một nhân cách lớn của dân tộc, một tấm gương mẫu mực, cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, một nhà lãnh đạo kiên trung, nhà lý luận sắc bén đóng...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:Tận hiến đến hơi thở cuối cùng

BTO-Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc đã ra đi mãi mãi dưới sự tiếc thương của gia đình, của toàn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Trước sự ra đi bất ngờ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người dân cả nước nói chung, người dân tỉnh Bình Thuận nói riêng đã bày tỏ niềm tiếc thương vô vàn khi một nhân cách lớn...

Tăng cường ngoại giao kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng

BTO-Tối ngày 18/7 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về đẩy mạnh công tác ngoại giao kinh tế thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến đầu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước...

Khai thác hải sản xa bờ gắn liền với bảo vệ chủ quyền biển đảo

BTO-Biển và kinh tế biển có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia có biển trong quá trình phát triển. Trong điều kiện mới, nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế đang đặt ra những áp lực rất lớn đối với các quốc gia về nguyên liệu, vận tải và không gian sinh sống thì vai trò của kinh tế biển càng được thể hiện rõ nét. ...

Khi giáo dục và đề tài khoa học được bàn tại nghị trường

Trong phiên chất vấn trực tiếp của kỳ họp thứ 24 - HĐND tỉnh khóa XI diễn ra vào sáng 18/7, có 2 nội dung liên quan đến giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ được UBND tỉnh ủy quyền lãnh đạo sở ngành liên quan trả lời tại nghị trường. ...

Lan tỏa cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các hội, đoàn thể ở Bình Thuận lan tỏa, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng. ...

Khối thi đua 6 triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

BTO-Chiều 18/7, Khối thi đua 6 tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phong trào thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang – Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ- Trưởng Khối thi đua, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong Khối. ...

Bế mạc kỳ họp thứ 24

BTO-Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, cuối giờ chiều 18/7, kỳ họp thứ 24 -HĐND tỉnh khóa XI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đã đề ra và bế mạc kỳ họp. Trên cơ sở xem xét, thảo...

Tin nổi bật

Tin mới nhất