Powered by Techcity

Đặc điểm địa hình tỉnh Cà Mau

Cà Mau là vùng đồng bằng, có nhiều sông rạch, có địa hình thấp, bằng phẳng và thường xuyên bị ngập nước. Độ cao...

Tin mới nhất