Powered by Techcity

Ông Nguyễn Vĩnh Thành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời


Báo Cà Mau
Trong 2 ngày (18-19/6) huyện Trần Văn Thời tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. Theo đó, đại hội đã hiệp thương cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Nguyễn Vĩnh Thành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2024-2029.

Dự đại hội có bà Dương Thu Hiền, Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau; Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Bùi Văn Định; 170 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong huyện.

Bà Dương Thu Hiền, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời.

Nhiệm kỳ qua (2019-2024), thực hiện 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam, MTTQ từ huyện đến cơ sở, các tổ chức thành viên và Ban công tác Mặt trận ấp, khóm đã đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, chương trình hành động, mô hình Dân vận khéo và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương do MTTQ phát động; khối đại đoàn kết các dân tộc được tăng cường. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện đạt 98,5%.

Bí thư Huyện uỷ huyện Trần Văn Thời Nguyễn Minh Nhứt tặng bức trướng “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng Thuận – Phát triển” cho MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời.

Trong đó, điểm mới tích cực là đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với công tác giảm nghèo bền vững, chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đại hội có 170 đại biểu chính thức được triệu tập, đại diện cho các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, tôn giáo trong huyện.

Theo đó, 5 năm qua, tỷ lệ giảm hộ nghèo đạt 97,1%, hộ thoát cận nghèo đạt 94,17% trên tổng số đăng ký; có 44/153 ấp, khóm xoá trắng hộ nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo trong huyện hằng năm giảm từ 1,5-2%, hiện nay toàn huyện còn 1,32%, đời sống người dân không ngừng nâng lên, bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc.

Về công tác vận động Quỹ Vì người nghèo, MTTQ đã vận động trên 76 tỷ đồng, xây dựng, sửa chữa 366 căn nhà cho người nghèo; xây dựng 134 cầu, lộ nông thôn; 215 giếng nước khoan; 35.750 suất quà hỗ trợ hoả hoạn, thiên tai, quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn. Trong nhiệm kỳ, đã vận động trên 29 tỷ đồng quỹ Đền ơn đáp nghĩa; xây dựng và sửa chữa 829 căn nhà tình nghĩa.

Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đánh giá cao những kết quả MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Nhiệm kỳ mới (2024-2029), với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển”, MTTQ huyện đặt ra mục tiêu: vận động Quỹ Vì người nghèo và an sinh xã hội đạt 12 tỷ đồng/năm. Xây dựng mới, sửa chữa 250 căn nhà Đại đoàn kết. 100% Ban công tác Mặt trận ấp, khóm có ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, góp phần xây dựng, phục vụ cộng đồng, phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; Hằng năm tyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tiền, vật chất quy ra tiền từ 1 tỷ đồng trở lên để thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Phấn đấu 100% ngư dân không khai thác đánh bắt thuỷ sản vi phạm vùng biển nước ngoài, không sản xuất, buôn bán, tàn trữ, vận chuyển trái phép và sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác nguồn lợi thuỷ sản. Hướng dẫn MTTQ mỗi xã, thị trấn hình thành ít nhất 1 mô hình tự quản  (đoàn kết, đồng thuận, an ninh, an toàn, phồn vinh, hạnh phúc).

Phát biểu tại đại hội, Phó chủ tịch Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Thu Hiền đánh giá cao những kết quả MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó, đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ, phát huy rõ nét vai trò là cơ sở chính trị của chính quyền, Nhân dân. Đặc biệt, có 4 năm MTTQ huyện nhận cờ xuất sắc.

Bà Dương Thu Hiền nhấn mạnh: “Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của Nhân dân ta hơn 90 năm qua. Do đó, nhiệm kỳ mới, đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong huyện tiếp tục tăng cường quán triệt sâu rộng và thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà Nước về vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động, trong đó phát huy hơn nữa công tác giảm nghèo bền vững, nhân rộng mô hình “Ấp, khóm, xã, thị trấn không còn hộ nghèo”; triển khai có hiệu quả xây dựng khu dân cư đoàn kết, đồng thuận; an ninh, an toàn; ấm no hạnh phúc”.

Bí thư Huyện uỷ huyện Trần Văn Thời Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thanh viên trong quá trình phát triển của huyện.

Bí thư Huyện uỷ huyện Trần Văn Thời, ông Nguyễn Minh Nhứt nhấn mạnh: “Huyện Trần Văn Thời là vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Cà Mau, còn nhiều tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển. Để huyện nhà phát triển nhanh, bền vững, đòi hỏi phải có sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ và Nhân dân trong huyện, trong đó vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp rất quan trọng. Cần phải tập hợp được sức mạnh các tầng lớp Nhân dân; phải tôn trọng, cầu thị, lắng nghe ý kiến Nhân dân; kịp thời nắm bắt, giải quyết nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phải làm cho mỗi người dân cũng như mỗi gia đình phát huy, nêu cao được truyền thống cách mạng vẻ vang, tinh thần yêu nước, yêu quê hương, khác vọng cống hiến, đoàn kết, đồng thuận đóng góp cho sự phát triển chung của huyện. Những vấn đề này đòi hỏi phải có sự vào cuộc tích cực, hiệu quả của toàn hệ thống thống chính trị, trong đó MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở, ấp, khóm phải làm tốt vai trò nòng cốt”.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử  55 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.  Đồng thời, Đại hội cũng đã hiệp thương cử 16 vị tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 (và 2 đại biểu dự khuyết).

Đại hội đã hiệp thương dân chủ cử  55 vị tham gia Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời khoá X hiệp thương cử 4 vị tham gia Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện. Ông Nguyễn Vĩnh Thành tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Văn Thời nhiệm kỳ 2024-2029.

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thế Châu tặng giấy khen cho 5 tập và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận nhiệm kỳ 2019-2024.

Hồng Nhung

Nguồn

Cùng chủ đề

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Cùng tác giả

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Cùng chuyên mục

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Lo giải ngân vốn đầu tư công chậm nhịp, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xuống địa bàn

Lo giải ngân vốn đầu tư công chậm nhịp, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ xuống địa bànGiải ngân vốn đầu tư công đã bắt đầu có xu hướng chậm lại, cần tập trung thúc đẩy để tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Giải ngân vốn đầu tư công trong nửa đầu năm nay mới đạt gần 30% kế hoạch. Ảnh: Đ.T Lo giải ngân đầu tư công Hôm nay (12/7), theo kế hoạch, Tổ công tác...

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Quyết hoàn thành 1.200 km cao tốc cho ĐBSCL

Cao tốc sẽ tạo động lực mạnh mẽ phát triển ĐBSCL Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 13.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra tình hình triển khai tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Cùng đi với Thủ tướng có Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ TN-MT Đặng Quốc Khánh cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương ĐBSCL. Thủ tướng nhấn mạnh, nhiệm kỳ...

Giảm rải rác 1.000 đồngkg ở một vài địa phương

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 13/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 13/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 13/7/2024 giảm 1.000 đồng/kg Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Nam Định đang thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà...

Tin nổi bật

Tin mới nhất