Powered by Techcity

Kỳ họp thứ  20 HĐND tỉnh: Thường trực UBND tỉnh báo cáo trả lời kiến nghị của cử tri


Sáng 10/7, Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp; kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau Kỳ họp thứ 17.

Toàn cảnh Kỳ họp thứ 20 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Kỳ họp nghe các báo cáo tình hình hoạt động của HĐND tỉnh; hoạt động của Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền; các báo cáo công tác Tòa án, Viện Kiểm sát, Thi hành án 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; các tờ trình, dự thảo 24 nghị quyết trình kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ 20 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024) HĐND tỉnh khóa XVII. Theo đó, trước kỳ họp thứ 20, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tiếp xúc cử tri tại 21 điểm, có 1.277 cử tri tham dự, tổng hợp 61 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm nghiệp 1 ý kiến; thủy lợi, nước sinh hoạt 4 ý kiến; công nghiệp 1 ý kiến; đầu tư xây dựng cơ bản 15 ý kiến; giao thông – vận tải 18 ý kiến; tài nguyên – môi trường 6 ý kiến; tài chính, chế độ, chính sách, nội vụ 7 ý kiến; y tế – giáo dục 3 ý kiến; văn hóa – thông tin 5 ý kiến.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Văn Thạch thay mặt UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 17, trả lời kiến nghị của cử trước kỳ họp thứ 20, khẳng định UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tập trung kiểm tra, rà soát, giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị và ý kiến chất vấn của đại biểu. 

Đối với kiến nghị của cử tri huyện Hạ Lang về việc thu hồi gần 2.000 ha đất rừng đã được UBND tỉnh ký quyết định cho Công ty TNHH Phát triển Kỹ nghệ thương mại (Hà Nội) thuê thực hiện dự án (DA) trồng rừng nguyên liệu giấy nhưng không có hiệu quả suốt nhiều năm qua, để giao đất cho các xóm, các hộ gia đình quản lý và phát triển kinh tế rừng. Nội dung này đã được chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2023 của HĐND tỉnh nhưng đến nay chưa thực hiện được, UBND tỉnh cho biết, ngày 20/6/2024, Công ty TNHH Phát triển kỹ nghệ thương mại (Hà Nội) đã có công văn về việc gia hạn thời gian hoàn trả đất; UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện thủ tục thu hồi đất giao cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định, hoàn thành trong tháng 7/2024.

Về kiến nghị của cử tri huyện Hà Quảng, đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hồ chứa nước phục vụ đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân tại các xóm trên địa bàn các xã Thượng Thôn, Cải Viên, Mã Ba, UBND tỉnh cho biết DA thành phần số 2 thuộc DA xây dựng các công trình cấp, trữ nước vùng Lục Khu (Cao Bằng), vùng cao núi đá tỉnh Hà Giang và huyện Mường Tè (Lai Châu) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 389/QĐ-BNN-TCTL ngày 31/01/2023, gồm 14 hồ chứa nước tại 6 xã trên địa bàn vùng Lục Khu. Như vậy, nhu cầu về nước sinh hoạt của nhân dân các xóm Lũng Hóng (Thượng Thôn), Đông Có, Lũng Pán (Cải Viên) và xóm Cả Poóc, Kéo Nặm (Mã Ba) đã được hỗ trợ đầu tư theo DA, ự kiến sẽ khởi công xây dựng trong quý III/2024. Còn nhu cầu nước sinh hoạt của nhân dân xóm Cha Vạc, xã Cải Viên không thuộc danh mục hồ thuộc DA được phê duyệt.

Cử tri huyện Trùng Khánh kiến nghị trong quá trình xây dựng nhà máy nước sạch trên địa bàn xóm Vững Bền, xã Quang Hán đã làm ảnh hưởng đến đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân gần khu vực nhà máy, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo bộ phận chuyên môn liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra thực tế. Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, ngày 4/6/2024, Ban Quản lý DA đầu tư thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đã tiến hành rà soát, kiểm tra, đồng thời phối hợp với UBND xã Quang Hán, đại diện xóm Vững Bền kiểm tra thực địa, trao đổi và thống nhất phương án xử lý đối với các ý kiến, kiến nghị của cử tri, cụ thể cử tri xóm Vững Bền; đối với một số ý kiến của hộ dân, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đôn đốc nhà thầu khẩn trương khắc phục, hoàn thành trong tháng 6/2024.

Lĩnh vực công nghiệp, cử tri các huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Thạch An, Bảo Lạc, Hòa An đề nghị Công ty Điện lực Cao Bằng đầu tư xây dựng các hạng mục liên quan đến điện sinh hoạt, điện sản xuất của nhân dân ở các xóm vùng cao, riêng lẻ, UBND tỉnh cho biết một số hộ dân mặc dù đã có điện lưới Quốc gia, tuy nhiên còn dùng điện qua công tơ tổng, hoặc tự kéo thêm cột tre gỗ đấu từ cột điện ngành điện đến các hộ dân; do các hộ nằm rải rác phân tán trên diện tích rộng đồi núi, suất đầu tư quá lớn nên ngành điện không có chủ trương cấp điện đến các hộ riêng lẻ này. Đối với các công trình điện đang xây dựng do các Ban Quản lý DA tỉnh, huyện, xã làm chủ đầu tư, Công ty Điện lực sẽ phối hợp tốt trong công tác kiểm đếm nghiệm thu kỹ thuật nhằm đóng điện cấp điện cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.

Lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, cử tri huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm kiến nghị cấp kinh phí xây dựng, tu sửa, nâng cấp các công trình Trường Mầm non xã Vũ Nông, Trường Tiểu học xã Vĩnh Phong, UBND tỉnh cho biết hiện nay Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 của tỉnh đã được HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 phân bổ cho các chương trình, DA; ngân sách của tỉnh còn phải ưu tiên phân bổ cho nhiều DA quan trọng, cấp bách, do đó chưa có nguồn để bố trí đầu tư xây dựng theo đề nghị của cử tri. Đề nghị UBND các huyện Nguyên Bình, Bảo Lâm căn cứ tính chất cấp bách của các công trình, chủ động xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn trong phạm vi ngân sách phân cấp cho huyện hoặc huy động các nguồn vốn khác để thực hiện đầu tư xây dựng công trình trên theo kiến nghị của cử tri. 

Đối với kiến nghị của cử tri huyện Quảng Hòa đề nghị UBND tỉnh tiếp tục phân bổ 11,3 tỷ đồng để địa phương thực hiện hoàn thành quy hoạch đô thị Phục Hòa, UBND tỉnh cho biết, để có cơ sở bố trí vốn trung hạn và hằng năm cho nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện Quảng Hòa và điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Phục Hòa, đề nghị UBND huyện nâng cấp chất lượng hồ sơ trình, phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt dự toán lập nhiệm vụ các đồ án quy hoạch và khẩn trương thực hiện các bước lựa chọn nhà thầu tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đối với số vốn cần để bố trí cho 2 nhiệm vụ quy hoạch, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phân bổ khi đủ điều kiện.

Lĩnh vực giao thông – vận tải, cử tri Thành phố đề nghị giải quyết các vướng mắc của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi việc thi công DA đường nối quốc lộ 4A – quốc lộ 3 (đường tránh Thành phố), ngày 17/6/2024, Sở Giao thông – Vận tải chủ trì phối hợp với UBND phường Tân Giang và các bên có liên quan tổ chức xác minh theo kiến nghị của cử tri; phối hợp kiểm đếm bồi thường thiệt hại về hoa màu, tài sản, đất đai do mưa lũ gây ra tại một số vị trí trong quá trình thi công; chỉ đạo nhà thầu thi công khắc phục các điểm sạt lở, thẩm định đánh giá thực trạng và có phương án xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở để nhân dân ổn định cuộc sống.

Lĩnh vực tài nguyên – môi trường, trả lời kiến nghị của cử tri huyện Nguyên Bình về việc thực hiện việc quan trắc môi trường khí thải nhà máy sản xuất chế biến tinh luyện chì kẽm thỏi của Hợp tác xã Thanh Kỳ tại xã Phan Thanh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt của người dân khu vực gần nhà máy. UBND tỉnh cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh nhân dân và báo chí, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành xác minh, kiểm tra quá trình vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải, lấy mẫu khí thải ống khói của DA để quan trắc, phân tích để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với UBND huyện, các cơ quan liên quan để giải quyết dứt điểm tình trạng phản ánh của cử tri.

Đối với kiến nghị của cử tri về bố trí nguồn kinh phí để hỗ trợ chế độ phụ cấp cho chức danh Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi cấp xã và các Chi hội trưởng hội người cao tuổi xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cho biết theo Quyết định số 347/QĐ-UBND ngày 3/3/2011 và Quyết định số 908/QĐ-UBND ngày 3/7/2012 về phê duyệt danh sách các tổ chức hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi huyện, thị của tỉnh thì Hội Người cao tuổi cấp xã không thuộc hội có tính chất đặc thù. Do đó, UBND tỉnh không có cơ sở để xem xét hỗ trợ chế độ phụ cấp cho Phó Chủ tịch Hội người cao tuổi ở cấp xã và Chi hội trưởng hội người cao tuổi ở xóm, tổ dân phố. Hiện nay, Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã đã được quy định là chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và hưởng phụ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh.

Lĩnh vực y tế – giáo dục, cử tri đề nghị Sở Y tế cung cấp các trang thiết bị cho đội ngũ y tế thôn bản để phục vụ công tác thăm khám người bệnh ban đầu tại thôn/bản, UBND tỉnh cho biết do nhân viên y tế thôn bản đã được bàn giao về cho UBND cấp huyện quản lý từ năm 2019, nên đối với các chức danh người hoạt động không chuyên trách như nhân viên y tế thôn bản không thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Để đảm bảo cho nhân viên y tế thôn bản thực hiện chức năng, nhiệm vụ tại các thôn, tổ dân phố đảm bảo hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, Thành phố rà soát khả năng thực hiện chuyên môn của nhân viên y tế thôn bản, qua đó xem xét tổng hợp nhu cầu kinh phí, dự trù danh mục trang thiết bị theo đúng quy định.

Đối với lĩnh vực văn hóa – thông tin, cử tri huyện Hà Quảng kiến nghị dành nguồn lực đầu tư xây dựng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đền thờ Đền thờ Nùng Trí Cao tại xóm Bản Hà, xã Ngọc Đào và Động Bó Ngẳm, xóm Bản Ngẳm – Nà Phạc, xã Cần Yên. UBND tỉnh cho biết Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 8/12/2008 ban hành quy định phân cấp quản lý di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh thì 2 di tích trên do UBND huyện Hà Quảng quản lý; đề nghị UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương, nguồn xã hội hóa để đầu tư tu bổ, tôn tạo di tích.

Cũng tại kỳ họp, Thường trực UBND tỉnh trả lời, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị về các lĩnh vực mà cử tri quan tâm được HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo. 

Chiều 10/7, kỳ họp tiến hành chia tổ thảo luận về các nội dung trình kỳ họp. Báo Điện tử Cao Bằng sé tiếp tục thông tin đến quý độc giả.


T.L – V.T

Nguồn: https://baocaobang.vn/ky-hop-thu-20-hdnd-tinh-thuong-truc-ubnd-tinh-bao-cao-tra-loi-kien-nghi-cua-cu-tri-3170549.html

Cùng chủ đề

Đoàn đại biểu tỉnh viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị

Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chiều 20/7, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có các đồng chí...

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)

Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và đoàn đại biểu...

Khối thi đua Cảnh sát Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong

Ngày 19/7, Khối thi đua Cảnh sát Công an tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa, tri ân và báo công trước anh linh đồng chí Hoàng Đình Giong, phường Đề Thám (Thành phố) nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024), 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024). Trong không khí trang...

Hội nghị xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025

Chiều 19/7, đồng chí Hồ Đức Phớc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác triển khai xây dựng dự toán Ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2025. Dự tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Nguyễn Bích Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan. Tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Tài chính quán...

Cục Thuế tỉnh triển khai công tác thuế 6 tháng cuối năm

Chiều 19/7, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được trực tuyến tới điểm cầu Chi cục Thuế các huyện, Thành phố. 6 tháng đầu năm, tổng thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt 682,1 tỷ đồng, bằng 57,4% so với dự toán Bộ Tài chính, bằng 51,8% so với dự toán HĐND tỉnh; có 11/17 khoản...

Cùng tác giả

Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, 9 bộ tập trung ứng phó bão số 2

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên; các bộ: NN-PTNT, Quốc phòng, Công an, Công thương, GTVT, TN-MT, Ngoại giao, TT-TT, VH-TT-DL. Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, 9 bộ tập trung ứng phó bão số 2 Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ,...

Đoàn công tác thành phố Cao Bằng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Giang

Chiều 19/7, đoàn công tác UBND thành phố Cao Bằng đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công tại phường Tân Giang. Đoàn công tác thành phố Cao Bằng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên...

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Tiếp tục hành trình tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20/7, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường...

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế

Chiều 18/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo...

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hà Quảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hà Quảng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.500 hội viên trên địa bàn huyện. ...

Cùng chuyên mục

Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, 9 bộ tập trung ứng phó bão số 2

Công điện gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, TP: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên; các bộ: NN-PTNT, Quốc phòng, Công an, Công thương, GTVT, TN-MT, Ngoại giao, TT-TT, VH-TT-DL. Thủ tướng yêu cầu 25 tỉnh, 9 bộ tập trung ứng phó bão số 2 Để chủ động ứng phó với bão số 2 và mưa lũ,...

Đoàn công tác thành phố Cao Bằng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn phường Tân Giang

Chiều 19/7, đoàn công tác UBND thành phố Cao Bằng đến thăm, tặng quà gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công tại phường Tân Giang. Đoàn công tác thành phố Cao Bằng thăm, tặng quà gia đình chính sách trên...

Đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng viếng Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Tiếp tục hành trình tri ân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 20/7, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường...

Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Y tế

Chiều 18/7, Sở Y tế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trung Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo...

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Hà Quảng lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024

Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Hà Quảng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 với sự tham dự của 135 đại biểu chính thức đại diện cho gần 3.500 hội viên trên địa bàn huyện. ...

Đoàn đại biểu tỉnh viếng các nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị

Nằm trong các hoạt động hướng tới kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, chiều 20/7, đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn tại tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có các đồng chí...

Đoàn đại biểu tỉnh dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại huyện Quảng Trạch (Quảng Bình)

Sáng 20/7, nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Đoàn đại biểu tỉnh do đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa - Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh và đoàn đại biểu...

Bất thường phổ điểm tổ hợp C00

TPO – Phổ điểm môn Ngữ văn và tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) so với những năm gần đây có bất thường khi tăng vọt số lượng thí sinh đạt điểm cao. Dữ liệu thống kê từ báo Tiền Phong cho thấy, với môn Ngữ văn, trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có tới 1.843 thí sinh đạt 9,75 điểm. Năm 2022, con số này là 172, năm 2023 là 443 thí sinh....

Khối thi đua Cảnh sát Công an tỉnh dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Đình Giong

Ngày 19/7, Khối thi đua Cảnh sát Công an tỉnh tổ chức dâng hương, dâng hoa, tri ân và báo công trước anh linh đồng chí Hoàng Đình Giong, phường Đề Thám (Thành phố) nhân kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024), 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), 79 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2024). Trong không khí trang...

Hội nghị Giao ban quản lý nhà nước Quý II/2024 với các Sở TT&TT

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo Hội nghị Dự Hội nghị có các Thứ trưởng Bộ TT&TT: Phan Tâm, Nguyễn Huy Dũng, Phạm Đức Long, Nguyễn Thanh Lâm; đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ, doanh nghiệp thuộc Bộ TT&TT; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; Văn phòng Đảng uỷ; Công đoàn TT&TT Việt Nam; Đoàn Thanh niên Bộ; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách về CNTT của các Bộ, ngành; đại diện...

Tin nổi bật

Tin mới nhất