Trang chủNghị sĩ trẻ toàn cầuTin tứcĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu...

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững


Để triển khai các mục tiêu được đưa ra tại Hội nghị Nghĩ sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy vai trò thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số…

TOÀN VĂN PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH QUỐC HỘI VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI LỄ BẾ MẠC HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9

BẾ MẠC HỘI NGHỊ NGHỊ SĨ TRẺ TOÀN CẦU LẦN THỨ 9: ĐẠT ĐƯỢC NHẬN THỨC CHUNG VỀ HỢP TÁC QUỐC TẾ VÀ VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA NGHỊ SĨ TRẺ

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 1.

Phiên thảo luận chuyên đề 1 “chuyển đổi số” trong khuôn khổ Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Với tư cách thành viên tích cực có trách nhiệm trong Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), từ ngày 14-16/9/2023, Quốc hội Việt Nam chính thức đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 tại Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội nghị, Quốc hội Việt Nam khẳng định vai trò trong việc triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như đã đề ra. Để Quốc hội đạt được việc triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững, phóng viên Cổng Thông tin điện tử Quốc hội phỏng vấn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.

Phóng viên: Thưa đại biểu, từ ngày 14-16/9/2023, Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9. Ông có đánh giá như thế nào khi đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị này?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn: Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 là một trong các sự kiện đối ngoại quan trọng trong năm 2023 của Quốc hội Việt Nam. Hội nghị là cơ hội để các nghị sĩ trẻ đến từ các nghị viện thành viên trên thế giới thảo luận về các hành động của nghị viện nhằm phát huy vai trò của giới trẻ trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cũng như thúc đẩy đa dạng văn hóa vì sự phát triển bền vững.

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 2.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Phương Tuấn – Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.

Hội nghị là cơ hội tham khảo kinh nghiệm thúc đẩy sự tham gia của giới trẻ vào các hoạt động chính trị, phát triển kinh tế – xã hội của các nước trong bối cảnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đang là xu thế chung của thế giới và cũng là những ưu tiên hàng đầu trong các chính sách hiện nay của Việt Nam. Thông qua Hội nghị, Việt Nam muốn truyền tải tới bạn bè quốc tế về sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước Việt Nam với thế hệ trẻ, vai trò của giới trẻ trong phát triển đất nước và tham gia vào xây dựng thế giới hòa bình, thịnh vượng và giải quyết các thách thức toàn cầu.

Phóng viên: Một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị này là nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Đại biểu có thể đưa ra quan điểm về nội dung này?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn: Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh hiện nay, là động lực mới cho sự tăng trưởng và phát triển một cách bền vững. Một mặt, các chính sách khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tạo ra môi trường khuyến khích kiến tạo những giải pháp mới, công cụ mới cho việc phát triển con người, phát triển kinh tế – xã hội; mặt khác, cũng tạo ra khuôn khổ phù hợp cho sự phát triển cân bằng, bền vững.

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 3.

Các đại biểu Quốc hội Việt Nam tham dự Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9.

Thực tế, với các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo, các doanh nghiệp Việt Nam đang chứng tỏ với bạn bè thế giới về một Việt Nam trẻ, năng động với tinh thần và nghị lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Trong bối cảnh mới hiện nay, những Nghị sĩ trẻ, đại diện cho các cơ quan lập pháp trên toàn thế giới, cần cùng nhau chung tay để thúc đẩy chuyển đổi số, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo ở phạm vi toàn cầu và trong từng quốc gia.

Việc Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 lựa chọn chủ đề nhấn mạnh vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo là hết sức thiết thực. Đối với Việt Nam, hoạt động này nhằm góp phần triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 34-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Một số định hướng, chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng”, Chỉ thị số 25-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030 và Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

ĐBQH Nguyễn Phương Tuấn: Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững - Ảnh 4.

Nghị sĩ các nước tham dự Hội nghị.

Phóng viên: Để khẳng định vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo như đã đề ra, theo ông, sẽ cần quan tâm đến những nhiệm vụ, giải pháp nào trong thời gian tới, thưa đại biểu?

Phó Chủ nhiệm Ủy ban KHCN&MT Nguyễn Phương Tuấn: Để phát huy vai trò của Quốc hội Việt Nam trong việc triển khai các mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, theo tôi, sẽ cần quan tâm thúc đẩy một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, cụ thể:

Một là, phát huy vai trò của Quốc hội tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho việc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ; hỗ trợ những mô hình đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp (sandbox).

Hai là, Quốc hội xem xét, quyết định các chính sách, cơ chế trong các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội hằng năm, các nghị quyết chuyên đề… để thúc đẩy và khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên, sinh viên; tăng cường đào tạo, hướng nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ để chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình phát triển đất nước; phát triển các sáng kiến, kết nối, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, khuyến khích, hỗ trợ các dự án, doanh nghiệp thực hành đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Các chính sách, cơ chế cần hướng đến việc tạo môi trường đào tạo và thực hành tốt cho nguồn nhân lực tương lai cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững.

Ba là, Quốc hội cần tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy vai trò của việc thực hiện các giải pháp về chuyển đổi số, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đối với việc đạt được các mục tiêu đề ra.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Phó Chủ nhiệm!Nguồn

Cùng tác giả

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Thành công vượt xa sự mong đợi

Tin tưởng vào công tác tổ chức của Việt Nam, đặc biệt ấn tượng trước những cam kết của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho thành công sự kiện lần này và thực tiễn sau 3 ngày...

Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Việt Nam khóa XV Nguyễn Anh Tuấn: Nhiều dấu ấn tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần...

Tại họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, điểm lại những kết quả nổi bật của Hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam...

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã khẳng định những đóng góp thực chất, hiệu quả của Quốc hội Việt...

Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và những Nghị sỹ tham dự. Chia sẻ...

Mong muốn sự gắn kết Nghị sĩ trẻ giữa các quốc gia hướng tới các mục tiêu chung toàn cầu

Sau 2 ngày làm việc tích cực, các nghị sỹ trẻ tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đều đánh gía cao kết quả đạt được tại Hội nghị. Sau Hội nghị này,...

Góc nhìn đại biểu: ĐBQH trẻ Việt Nam nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố Hà Nội, thúc đẩy việc thực hiện các mục...

Đánh giá về thành công của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, nhiều ĐBQH trẻ của Việt Nam khẳng định, những kết quả của Hội nghị thực sự có những đóng góp quan trọng...

Tin cùng chuyên mục

Quốc hội Việt Nam khẳng định sự tham gia tích cực có trách nhiệm trong Liên minh Nghị viện Thế giới

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 góp phần phát triển mạng lưới, đoàn kết và nâng cao năng lực, mở rộng cách tiếp cận của thanh niên, nghị sĩ trẻ đối với các vấn đề...

Thúc đẩy vai trò của Nghị sĩ trẻ trong thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, do Quốc hội Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức, trong các ngày 14-17/09, tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Với chủ đề; “Vai trò của...

Tạo không gian, điều kiện để phát huy tối đa năng lực, sức sáng tạo của giới trẻ 

Chủ đề của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: “Vai trò của giới trẻ trong việc thúc đẩy thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua chuyển đổi số và đổi mới...

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9: Thành công vượt xa sự mong đợi

Tin tưởng vào công tác tổ chức của Việt Nam, đặc biệt ấn tượng trước những cam kết của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam cho thành công sự kiện lần này và thực tiễn sau 3 ngày...

Chủ tịch Nhóm ĐBQH trẻ Việt Nam khóa XV Nguyễn Anh Tuấn: Nhiều dấu ấn tại Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần...

Tại họp báo quốc tế về kết quả Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, điểm lại những kết quả nổi bật của Hội nghị, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ trẻ Quốc hội Việt Nam...

Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã khẳng định những đóng góp thực chất, hiệu quả của Quốc hội Việt...

Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đã diễn ra tốt đẹp và nhận được sự đánh giá cao của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) và những Nghị sỹ tham dự. Chia sẻ...

Mong muốn sự gắn kết Nghị sĩ trẻ giữa các quốc gia hướng tới các mục tiêu chung toàn cầu

Sau 2 ngày làm việc tích cực, các nghị sỹ trẻ tham dự Hội nghị Nghị sỹ trẻ toàn cầu lần thứ 9 đều đánh gía cao kết quả đạt được tại Hội nghị. Sau Hội nghị này,...

Góc nhìn đại biểu: ĐBQH trẻ Việt Nam nỗ lực hiện thực hóa tuyên bố Hà Nội, thúc đẩy việc thực hiện các mục...

Đánh giá về thành công của Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9, nhiều ĐBQH trẻ của Việt Nam khẳng định, những kết quả của Hội nghị thực sự có những đóng góp quan trọng...

Tin nổi bật

Tin mới nhất