Powered by Techcity

Những ngày đầu bảo vệ nền độc lập non trẻ ở Hà Nam

Ngay sau Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, Đảng bộ, nhân dân Hà Nam phải đối mặt trước muôn vàn khó khăn, thử thách. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Chính phủ, Mặt trận Việt Minh, Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết, giành thắng lợi trước: “giặc đói”, “giặc dốt”, “giặc ngoại xâm”, bảo vệ chính quyền cách mạng và nền độc lập non trẻ vừa giành được.

Sau khi thành lập chính quyền cách mạng ở tỉnh, huyện, thị, Ủy ban Cách mạng lâm thời Hà Nam đã công bố xoá bỏ bộ máy chính quyền thực dân phong kiến ở cơ sở, đồng thời khẩn trương bắt tay xây dựng, củng cố chính quyền cấp xã. Từ ngày 20/8 đến hết tháng 8/1945, cán bộ tổ chức đảng, Mặt trận Việt Minh được cử về các làng, xã cùng lực lượng nòng cốt ở địa phương lãnh đạo quần chúng nông dân đấu tranh, giải tán bộ máy tay sai, thành lập Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời.
chu_tich_hcm-08_31_54_485.jpg

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945. Ảnh tư liệu

Chính quyền dân chủ nhân dân được thành lập đưa địa vị của người lao động từ thân phận người nô lệ, làm thuê lên làm chủ đất nước, động viên mọi người tin tưởng, phấn khởi, quyết dốc sức, dốc lòng xây dựng cuộc sống mới. Trong bối cảnh bộn bề khó khăn, Ban cán sự và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh tập trung chỉ đạo, xây dựng chính quyền cách mạng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, không phân biệt tôn giáo tín ngưỡng, lứa tuổi, đẩy mạnh sản xuất thực hành tiết kiệm, hướng mọi hoạt động vào sự nghiệp giữ nước, cứu nước. Đồng thời, triển khai những công việc trước mắt: trồng hoa màu ngắn ngày chống đói, mở lớp bình dân học vụ, củng cố xây dựng lực lượng vũ trang sẵn sàng đối phó với âm mưu phá hoại của bọn việt gian phản động.

Trong thời gian đóng quân trên đất Hà Nam, quân Tưởng và bọn tay sai đã không thể thực hiện được âm mưu chống phá cách mạng, tiêu diệt tổ chức đảng, lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân. Có được những thắng lợi đó là do Ban Cán sự Đảng tỉnh đã vận dụng chủ trương, sách lược của Trung ương một cách linh hoạt vào tình hình cụ thể của địa phương. Cùng với đó, tập hợp, đoàn kết, giáo dục, phát động lực lượng quần chúng đấu tranh với địch dưới nhiều hình thức, làm thất bại mọi mưu đồ của địch, bảo vệ tổ chức đảng và chính quyền. Song song với nhiệm vụ trấn áp bọn phản cách mạng, việc chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống mới, lãnh đạo nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, tiết kiệm lương thực chống nạn đói được các cơ sở đảng hết sức quan tâm. Khẩu hiệu: “Tấc đất, tấc vàng”, “Toàn dân ra sức tăng gia sản xuất”, “Diệt giặc đói như diệt giặc ngoại xâm”… trở thành hành động cách mạng của mọi người. Chính quyền ra lệnh cấm nấu rượu bằng gạo, cấm đầu cơ tích trữ lương thực, đồng thời vận động nhân dân tiết kiệm lập “Hũ gạo cứu đói”. Mặt trận Việt Minh tổ chức cho Hội Thanh niên Cứu quốc quyên góp lương thực giúp đỡ gia đình bị đói.

Ở Kim Bảng, chính quyền phát động nhân dân hăng hái tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống, thực hiện tiết kiệm lương thực. Mỗi gia đình cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa bỏ vào hũ gạo chống đói. Việc sản xuất, đào mương chống hạn, đắp đê chống lụt, bảo vệ lúa, hoa màu được đẩy mạnh. Ruộng đất hoang hoá được khai thác. Hàng ngàn thanh niên ở Kim Bảng tham gia sửa chữa những quãng đê sạt lở, khoanh vùng cứu lúa. Nhân dân ven sông Châu (Bình Lục) tình nguyện góp hàng ngàn cây tre, hàng ngàn ngày công hỗ trợ đồng bào Duy Tiên sửa chữa nhà cửa hư hỏng do vỡ đê, tổ chức đắp đập Môi (Mai Động) để bảo vệ sản xuất ở vùng đồng trũng.

Nhờ nỗ lực của tổ chức đảng, chính quyền cách mạng và Việt Minh các cấp, đời sống nhân dân trong tỉnh dần ổn định. Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, chống đói, chính quyền còn thực hiện nhiều biện pháp nhằm cải thiện đời sống nhân dân, giảm thuế điền thổ 20%, miễn thuế điền thổ cho những vùng bị lụt. Mở nông khố ngân hàng cho vay tiền tạo điều kiện để nông dân trồng thêm hoa màu, đẩy mạnh sản xuất. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, nạn đói đã được đẩy lùi. Ủy ban Hành chính tỉnh đã tịch thu 6 đồn điền lớn của chính quyền thực dân (rộng hơn 10 nghìn ha) với trên 3 nghìn trâu, bò, dê, cừu, giao cho Ban Kinh tế dân sinh quản lý. Cùng với đó, tịch thu ruộng đất của một số chủ Pháp và bọn việt gian bỏ chạy đem chia cho dân.

Để góp phần cùng cả nước giải quyết khó khăn trước mắt về tài chính và trang bị vật lực cho quân đội, đồng bào trong tỉnh đã tích cực ủng hộ “Quỹ độc lập”, “Tuần lễ vàng” do Chính phủ phát động (từ 17 đến 24/9/1945). Nhiều người tự nguyện góp vào “Quỹ độc lập” số tiền chắt chiu dành dụm trong nhiều năm. Ban tổ chức “Tuần lễ vàng” cũng nhận được nhiều trang sức quý là gia tài của ông cha để lại hoặc tài sản hồi môn, kỷ vật ngày cưới của nhân dân tình nguyện đóng góp cho cách mạng. Do tập trung tổ chức tăng gia sản xuất và vận động tiết kiệm nên chính quyền và nhân dân đã bảo đảm tự túc được lượng lương thực, thực phẩm trong một năm (từ cuối 1945 đến cuối 1946) cho các cơ quan chính quyền tỉnh.

Giặc đói, giặc ngoại xâm bị đẩy lùi, tuy nhiên trên 90% dân số Hà Nam bị mù chữ là “một trong ba thứ giặc” mà nhiệm vụ của cách mạng phải diệt trừ. Ban Cán sự Đảng tỉnh phát động phong trào học chữ quốc ngữ sôi nổi, rộng khắp thành thị, nông thôn. Các lớp bình dân học vụ tổ chức rộng rãi ở xã, thôn, đường phố. Phần lớn giáo viên là những người nhiệt tình, lăn lộn ngày đêm trên mặt trận “diệt giặc dốt”. Người biết chữ dạy người chưa biết chữ, người biết nhiều dạy người biết ít, lớp học được mở ở bất cứ địa điểm nào có thể học được. Phong trào rủ nhau đi học, đi dạy học phát triển mạnh, lôi cuốn cả những cụ già 60 – 70 tuổi tham gia. Hàng ngàn người tự nguyện làm giáo viên dạy chữ không ăn lương. Trong khoảng một năm (từ cuối 1945 đến cuối 1946), nhờ quyết tâm của cán bộ, đảng viên cùng với truyền thống hiếu học của nhân dân, cả tỉnh đã có 145.443 người biết đọc, biết viết. Đó là thắng lợi lớn về chính trị, văn hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho việc động viên nhân dân tham gia bảo vệ chính quyền, tích cực, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Cùng với đó, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, tự giác bài trừ tệ nạn cờ bạc, nghiện hút, rượu chè, hủ tục mê tín, dị đoan…

tp_phu_ly-08_31_54_563.jpg

Một góc thành phố Phủ Lý hôm nay. Ảnh: Thế Trang

Sau ngày tổng khởi nghĩa giành chính quyền đến cuối năm 1945, Ban Cán sự Đảng tỉnh tập trung củng cố, kiện toàn ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời các cấp, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chính quyền dân chủ nhân dân, củng cố ủy ban nhân dân các xã, loại bỏ những phần tử cơ hội ra khỏi chính quyền, mời một số trí thức, nhân sĩ tiến bộ tham gia. Đồng thời, lựa chọn những người có năng lực, uy tín vào giữ các vị trí chủ chốt trong chính quyền.

Ngày 8/9/1945, Hồ Chủ tịch ban hành Sắc lệnh tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Ngày 6/1/1946, cuộc bầu cử Quốc hội được tiến hành trong phạm vi cả nước. Nhân dân Hà Nam phấn khởi hân hoan đón mừng ngày hội lớn của dân tộc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, người dân tự mình lựa chọn những người có đủ tài, đức vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Gần 100% cử tri trong tỉnh tham gia bầu cử. Trong số 45 người ứng cử, đề cử ở đơn vị bầu cử tỉnh Hà Nam, cử tri chọn được 7 đại biểu Quốc hội.

Trong khí thế phấn khởi của ngày bầu cử Quốc hội thành công, chiều 11/1/1946, Ban Cán sự Đảng, chính quyền, nhân dân Hà Nam lại tưng bừng đón chào Hồ Chủ tịch về thăm. Khi đoàn xe đưa Người về đến thị xã Phủ Lý, cán bộ tỉnh, thị xã Phủ Lý cùng đông đảo nhân dân đã tập trung trước Phòng Thông tin để đón chào. Hồ Chủ tịch căn dặn đồng bào, chiến sĩ, cán bộ phải nêu cao tinh thần đoàn kết, chống giặc ngoại xâm, trừ nạn đói, bảo vệ nền độc lập, tự do. Sau bầu cử Quốc hội, từ trung tuần tháng 1 đến tháng 3/1946, nhân dân Hà Nam tiếp tục tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện, xã, cử ra ủy ban hành chính các cấp, thay thế các ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời.

Thắng lợi của giai đoạn bảo vệ chính quyền cách mạng và nền độc lập non trẻ là thắng lợi có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, Mặt trận Việt Minh trong tỉnh tích luỹ kinh nghiệm, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, đồng lòng thực hiện thành công cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện, giành lại hoà bình cho quê hương./.

Cổng TTĐT tỉnh

Cùng chủ đề

Bệnh nặng thêm vì tự ý điều chỉnh liều thuốc

Mắc một sai lầm, người đàn ông nhập viện cấp cứu sau 16 năm chung sống hòa bình với viêm gan B. Người đàn ông 62 tuổi đến Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC kiểm tra do xuất hiện tiểu sậm màu, mệt mỏi và chán ăn nên trong 1 tuần. Trong lần kiểm tra này, bệnh nhân bất ngờ phải nhập viện điều trị để tránh bệnh tiến triển nặng, có nguy cơ đe dọa tính mạng, do đợt bùng phát...

Cú hích lớn cho cao tốc Phủ Lý

Là trục giao thông chính, huyết mạch nối tỉnh Nam Định và tiểu vùng phía Nam Đồng bằng sông Hồng, tuyến cao tốc Phủ Lý – Nam Định đang được đề xuất sử dụng vốn đầu tư công để triển khai xây dựng. Một đoạn đường Phủ Lý – Nam Định được thông xe vào năm 2014 Trục giao thông huyết mạch Mặc dù chưa đến mức tuyệt đối, nhưng những ý kiến của Bộ Giao thông – Vận tải (GTVT) trong...

Đi ngang ngày cuối tuấn, giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 21/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 21/7/2024 đi ngang trên diện rộng và giao dịch trong khoảng 65.000 – 66.000 đồng/kg. Thương lái tại Thái Bình thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đây là mức giá cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 21/7/2024 cao nhất 66.000...

Cùng tác giả

Hà Nam vượt kế hoạch gieo cấy lúa múa

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc gieo cấy trên 28.000 ha lúa Mùa theo lịch thời vụ, đạt 100,38% so với kế hoạch. Trong đó huyện Kim Bảng có tiến độ nhanh nhất, đến ngày 30/6 toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa Mùa. 5 địa phương còn lại đều cơ bản hoàn thành vào đầu tháng 7. Như vậy so với mọi năm, sản xuất vụ...

Hà Nam: Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng

Ngày 16/7, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Các đồng chí chủ tọa, điều hành Kỳ họp. Sáu tháng đầu năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Hà Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam

Ngay sau khi được hoạt động trở lại sau đại dịch COVID-19, ngành du lịch tỉnh Hà Nam đã đạt được những kết quả ngoạn mục, lượng du khách đến với Hà Nam liên tục lập kỷ lục mới trở thành một trong những điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam. Đây chính là thành quả từ những nỗ lực của các cấp chính quyền địa phương để định hình lại ngành du lịch, cũng như sự...

Chùa Tam Chúc, Hà Nam

Nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, quần thể du lịch chùa Tam Chúc là điểm đến tâm linh khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Chùa Tam Chúc sở hữu khung cảnh thơ mộng hữu tình với hồ nước mênh mông ở phía trước, những dãy núi đá vôi hùng vĩ ở phía sau và các khu rừng tự nhiên bao quanh....

Văn hiến Hà Nam – Đôi nét phác thảo

Danh xưng Hà Nam lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ Việt Nam cuối năm 1890, song còn trải qua mấy lần biến đổi. Để rồi ngày 6/11/1996, theo Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tỉnh Hà Nam được tái lập. Hà Nam trong quá khứ thuộc các đơn vị hành chính cấp độ khác nhau. Lịch sử vùng đất này theo nghĩa rộng đã bắt đầu từ thời đại đồ đá mới, cách ngày nay...

Cùng chuyên mục

Hà Nam vượt kế hoạch gieo cấy lúa múa

Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, địa phương trong tỉnh đã hoàn thành việc gieo cấy trên 28.000 ha lúa Mùa theo lịch thời vụ, đạt 100,38% so với kế hoạch. Trong đó huyện Kim Bảng có tiến độ nhanh nhất, đến ngày 30/6 toàn huyện đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa Mùa. 5 địa phương còn lại đều cơ bản hoàn thành vào đầu tháng 7. Như vậy so với mọi năm, sản xuất vụ...

Hà Nam: Tốc độ tăng trưởng GRDP đứng thứ nhất vùng Đồng bằng sông Hồng

Ngày 16/7, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024). Các đồng chí chủ tọa, điều hành Kỳ họp. Sáu tháng đầu năm 2024, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Nam...

Chùa Tam Chúc, Hà Nam

Nằm ở thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, quần thể du lịch chùa Tam Chúc là điểm đến tâm linh khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những ngôi chùa lớn nhất thế giới. Chùa Tam Chúc sở hữu khung cảnh thơ mộng hữu tình với hồ nước mênh mông ở phía trước, những dãy núi đá vôi hùng vĩ ở phía sau và các khu rừng tự nhiên bao quanh....

Văn hiến Hà Nam – Đôi nét phác thảo

Danh xưng Hà Nam lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ Việt Nam cuối năm 1890, song còn trải qua mấy lần biến đổi. Để rồi ngày 6/11/1996, theo Nghị quyết của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, tỉnh Hà Nam được tái lập. Hà Nam trong quá khứ thuộc các đơn vị hành chính cấp độ khác nhau. Lịch sử vùng đất này theo nghĩa rộng đã bắt đầu từ thời đại đồ đá mới, cách ngày nay...

Khí hậu, thủy văn tỉnh Hà Nam

Khí hậu Hà Nam có điều kiện thời tiết, khí hậu mang đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa, nóng và ẩm ướt. Nhiệt độ trung bình hàng năm vào khoảng 23-24oC, số giờ nắng trung bình khoảng 1300-1500giờ/năm. Trong năm thường có 8-9 tháng có nhiệt độ trung bình trên 20oC (trong đó có 5 tháng có nhiệt độ trung bình trên 25oC) và chỉ có 3 tháng nhiệt độ trung bình dưói 20oC, nhưng không có tháng nào...

Hà Nam – Vùng đất hấp dẫn đầu tư

Hà Nam nằm ở tọa độ địa lý trên 20o vĩ độ Bắc và giữa 105o - 110o kinh độ Đông, phía Tây - Nam châu thổ sông Hồng, trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc Bộ. Tỉnh Hà Nam cách thủ đô Hà Nội hơn 50 km (là cửa ngõ phía Nam của thủ đô), phía Bắc giáp với Hà Nội, phía Đông giáp với Hưng Yên và Thái Bình, phía Nam giáp Nam Định và Ninh Bình, phía Tây...

Cá kho làng Vũ Đại, món ăn trứ danh tỉnh Hà Nam

Đặc sản Hà Nam thu hút du khách bởi những món ăn mang đậm hương vị đồng quê, khiến bạn ăn một lần là nhớ mãi. Cách Hà Nội không xa, Hà Nam được nhiều du khách lựa chọn làm điểm nghỉ dưỡng phù hợp cho những ngày cuối tuần. Tuy không có những danh lam thắng cảnh hữu tình nhưng nơi đây lại nổi tiếng nhờ những đặc sản thơm ngon, hấp dẫn. Cá kho làng Vũ Đại  Nhắc đến đặc sản Hà...

Bữa sáng ở Phủ Lý với bánh đa cá rô và bánh cuốn

Bánh đa cá rô và bánh cuốn chả nướng thường được du khách thưởng thức trên hành trình di chuyển từ Hà Nội xuống phía Nam. Cách thủ đô Hà Nội khoảng 60 km về phía nam, nằm trên quốc lộ 1A là thành phố Phủ Lý. Nơi đây thường được coi là trạm dừng chân nghỉ ngơi, ăn sáng cho các du khách trên hành trình di chuyển từ Hà Nội đến Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... Cứ...

Bản sao quốc bảo nhà Trần ở chùa Tam Chúc

Vạc Phổ Minh, một trong tứ đại khí An Nam thời Lý, Trần được phục dựng với 22 tấn đồng, đặt trước đại điện chùa Tam Chúc. Vạc tại chùa Tam Chúc có khác biệt với phiên bản gốc. Bốn mặt của chiếc vạc được trang trí cầu kỳ hình ảnh của những công trình tâm linh nổi tiếng tại Việt Nam: các quần thể du lịch Tràng An, chùa Bái Đính và Tam Chúc, Hành cung Vũ Lâm nhà...

Cẩm nang du lịch Hà Nam

Hà Nam nằm ở cửa ngõ phía nam Hà Nội, cách thủ đô khoảng 65km. Đây là mảnh đất phù hợp để du lịch tâm linh, văn hóa và ẩm thực khi có các di tích lịch sử, thắng cảnh và làng nghề nổi tiếng. Du lịch Hà Nam mùa nào Hà Nam có khí hậu giống các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng: mùa hè nóng ẩm và mùa đông lạnh. Nơi đây phù hợp để ghé thăm vào cả...

Tin nổi bật

Tin mới nhất