Powered by Techcity

Tạo chuyển biến thực chất trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ

3.jpg
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Ảnh: Quang Thái

Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức thực hiện

Những ngày qua, nhiều đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tổ chức các hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024) thể hiện tình cảm sâu sắc đối với Bác; đồng thời tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo Bác. Với phương châm không ngừng đổi mới, lần đầu tiên Hội thi sân khấu hóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Huyện ủy Mê Linh tổ chức sâu rộng với sự tham gia của 18/18 đảng ủy xã, thị trấn.

“Thông qua hội thi nhằm góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm với công việc, hết lòng phục vụ nhân dân, sống và làm việc theo gương Bác Hồ vĩ đại trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người lao động hệ thống chính trị của huyện”, Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm chia sẻ.

Quận ủy Long Biên mới đây tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề năm 2024 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên” gắn với thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 7-8-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội” bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 145 điểm cầu cơ sở với sự tham gia học tập của hơn 11.000 đảng viên.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên Ngô Mạnh Điềm, để việc học tập và làm theo Bác thực chất, hằng tháng trong sinh hoạt chi bộ, đồng chí bí thư cùng tập thể cấp ủy chi bộ thông qua công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên và thông tin do Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cung cấp để có nhận xét, đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch tu dưỡng cá nhân của đảng viên; của cán bộ, công chức chưa là đảng viên nhưng do chi bộ quản lý.

“Chúng tôi chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, giá trị, ý nghĩa to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển Thủ đô phồn vinh, hạnh phúc. Đây là động lực, nguồn sức mạnh to lớn để toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô Hà Nội phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thách thức”, đồng chí Ngô Mạnh Điềm nhấn mạnh.

Tại huyện Đông Anh, việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ chức bài bản, nghiêm túc với nhiều đổi mới về hình thức, thiết thực về nội dung. Đặc biệt là kết hợp sử dụng sân khấu kịch có hình tượng Hồ Chí Minh trong học tập chuyên đề được cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp thu hiệu quả.

Cùng với đó, việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa được thực hiện sáng tạo. Nội dung được các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai đến đảng viên, công chức, viên chức bằng hình thức trực tuyến qua Zalo nhóm, tập thể và kết hợp tự nghiên cứu. Qua đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các tập thể, cá nhân tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho biết, nội dung “làm theo” Bác được triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công việc, trong đời sống thường ngày. Các địa phương, cơ quan, đơn vị đã tiến hành rà soát, lựa chọn những vấn đề bức xúc, phức tạp, những vấn đề được dư luận quan tâm để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực.

1(3).jpg
Lãnh đạo huyện Đông Anh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 39-KH/TU của Thành ủy Hà Nội tại một số địa phương, đơn vị còn chưa thực sự hiệu quả. Trong đó, đáng chú ý là việc gắn kết giữa học tập, làm theo và nêu gương theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn có lúc, có nơi còn lúng túng. Một số địa phương, đơn vị chưa chú trọng đến công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác. Việc sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số đơn vị còn hình thức…

Năm 2024 là năm bứt phá, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Kế hoạch 5 năm (2021-2025) và các mục tiêu, chỉ tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Vì vậy, từ nay đến cuối năm 2024, các cấp ủy Đảng và hệ thống chính trị toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Đặc biệt là làm thế nào để việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Về vấn đề này, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Cường cho rằng, cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị gắn với các quy định nêu gương của các cấp. Trong đó, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. “Các cấp ủy thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Đồng thời, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Kết luận của Trung ương 4 khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ”, đồng chí Nguyễn Văn Cường cho biết.

Để tạo chuyển biến thực chất trong học tập và làm theo Bác thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong lưu ý, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội thành phố, các địa phương, cơ quan, đơn vị đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 39-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng tại chi bộ, sinh hoạt định kỳ tại địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cụ thể, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị, của chi bộ và đảng viên trong chi bộ.

“Mỗi chi bộ và từng đảng viên lựa chọn một số nội dung của chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 của đơn vị mình để thực hiện hiệu quả. Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên cuối năm 2024”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nguồn

Cùng chủ đề

Vì sao nhiều nhà thuốc Long Châu liên tục bị xử phạt?

[ Mới đây, Sở Y tế Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với hàng loạt nhà thuốc trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có Nhà thuốc Long Châu 64 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu bị xử phạt 42 triệu đồng. Đây là một trong những nhà thuốc thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu từng bị cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành xử lý...

Chung khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc quận Thanh Xuân năm 2024

Các em học sinh đã thể hiện năng khiếu, sự hiểu biết để giới thiệu, kể chuyện về những con người Thủ đô, về lịch sử, văn hóa, danh thắng của  Thăng Long – Hà Nội 11 đội tuyển đến từ 11 phường của quận Thanh Xuân đã tham gia Chung khảo Cuộc thi. Các đội tham gia với các nội dung: Thi chào hỏi, giới thiệu sách, kỹ năng hùng biện. Cuộc thi có chủ đề: Phát huy hào khí...

Huyện Ứng Hòa: Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt nam 28/6

Chiều 24/6/2024, UBND huyện Ứng Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỉ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2024) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. Dự hội nghị có Bà Lê Kim Anh – Thành ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng phòng Xây dựng...

Vai trò của báo chí truyền thông đối với sử dụng năng lượng hiệu quả

[ Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương  Ngày 25/6 tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Từ hoạch định chính sách đến hành động và vai trò của báo chí, truyền thông” sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam II” do Bộ Công Thương...

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,5-7%

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội của thành phố cũng tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục giữ vững. Một số di...

Cùng tác giả

Vì sao nhiều nhà thuốc Long Châu liên tục bị xử phạt?

[ Mới đây, Sở Y tế Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với hàng loạt nhà thuốc trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có Nhà thuốc Long Châu 64 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu bị xử phạt 42 triệu đồng. Đây là một trong những nhà thuốc thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu từng bị cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành xử lý...

Chung khảo Cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc quận Thanh Xuân năm 2024

Các em học sinh đã thể hiện năng khiếu, sự hiểu biết để giới thiệu, kể chuyện về những con người Thủ đô, về lịch sử, văn hóa, danh thắng của  Thăng Long – Hà Nội 11 đội tuyển đến từ 11 phường của quận Thanh Xuân đã tham gia Chung khảo Cuộc thi. Các đội tham gia với các nội dung: Thi chào hỏi, giới thiệu sách, kỹ năng hùng biện. Cuộc thi có chủ đề: Phát huy hào khí...

Huyện Ứng Hòa: Hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và ngày gia đình Việt nam 28/6

Chiều 24/6/2024, UBND huyện Ứng Hòa phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hà Nội tổ chức các hoạt động kỉ niệm 23 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2024) và hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình năm 2024. Dự hội nghị có Bà Lê Kim Anh – Thành ủy viên – Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội; Ông Bùi Minh Hoàng – Trưởng phòng Xây dựng...

Vai trò của báo chí truyền thông đối với sử dụng năng lượng hiệu quả

[ Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương  Ngày 25/6 tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Từ hoạch định chính sách đến hành động và vai trò của báo chí, truyền thông” sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam II” do Bộ Công Thương...

Phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế 6,5-7%

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội của thành phố cũng tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố tiếp tục giữ vững. Một số di...

Cùng chuyên mục

Vì sao nhiều nhà thuốc Long Châu liên tục bị xử phạt?

[ Mới đây, Sở Y tế Hà Nội vừa tiến hành xử phạt hành chính đối với hàng loạt nhà thuốc trên địa bàn. Đáng chú ý, trong số này có Nhà thuốc Long Châu 64 trực thuộc Công ty cổ phần Dược phẩm FPT Long Châu bị xử phạt 42 triệu đồng. Đây là một trong những nhà thuốc thuộc Công ty CP Dược phẩm FPT Long Châu từng bị cơ quan chức năng nhiều tỉnh, thành xử lý...

Vai trò của báo chí truyền thông đối với sử dụng năng lượng hiệu quả

[ Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững, Bộ Công Thương  Ngày 25/6 tại Hà Nội, đã diễn ra Tọa đàm “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Từ hoạch định chính sách đến hành động và vai trò của báo chí, truyền thông” sự kiện nằm trong khuôn khổ hoạt động của Dự án “Chương trình năng lượng phát thải thấp Việt Nam II” do Bộ Công Thương...

‘Quyết tâm triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc – Nam trong khoảng năm 2026-2027’

[ Chiều 25.6 tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Lâu Tề Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC). Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp ông Lâu Tề Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Thông tin tín hiệu đường sắt Trung Quốc (CRSC) Tại cuộc gặp, Thủ tướng cho biết...

Khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI

[ Ngày 25/6, tại Thành phố Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI, năm 2024. Các đại biểu khai mạc cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI, năm 2024. Phát biểu khai mạc, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường...

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử 60 năm phong trào “Ba Sẵn sàng”

Cuộc thi được triển khai sâu rộng tới cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô nhằm tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của phong trào “Ba sẵn...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên được bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1970), quê quán phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết; Cao cấp...

Tập trung giải quyết việc khó, phức tạp, tránh tư tưởng nể nang, “giữ an toàn”

Quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển Điểm lại những kết quả mà thành phố Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí...

Pacific Airlines tái xuất trên đường bay nội địa từ 26/6

[ Theo đó, Pacific Airlines khai thác hàng ngày các đường bay giữa TP.HCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Chu Lai với tổng số 6-8 chuyến bay từ ngày 26/6. Trong một số giai đoạn cao điểm, hãng sẽ chủ động tăng cường các chuyến bay giữa TP.HCM và Thanh Hóa, Vinh, Huế, Tuy Hòa để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách. Từ 26/6, hãng hàng không Pacific Airlines sẽ trở lại đường bay nội địa với 3...

Bí thư Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

[ Tiếp tục kỳ họp thứ 7, ngày 25.6, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Nhân sự được đề cử là bà Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Chiều cùng ngày, Quốc hội đã biểu...

Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

[ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV chiều 25/6. Theo nghị quyết này, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, được bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Theo Điều 8 Luật Tổ chức Quốc hội 2014, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Quốc hội bầu trong số các đại biểu...

Tin nổi bật

Tin mới nhất