Powered by Techcity

Lịch sử hình thành tỉnh Hậu Giang

Tỉnh Hậu Giang nằm trong phạm vi tọa độ địa lý: - Từ 9030'35 đến 10019'17 vĩ độ Bắc; - Từ 105014'03 đến 106017'57 độ kinh Đông; - Phía Bắc giáp...

Tin mới nhất