Powered by Techcity

Tổng quan kinh tế – xã hội tỉnh Hậu Giang

  1. Tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 13,94% so với năm 2021, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,82%, đóng góp 1,06 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng rất cao với mức tăng 36,55%, đóng góp 8,77 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 8,84%, đóng góp 3,38 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,33%, đóng góp 0,74 điểm phần trăm.

Năm 2022, quy mô GRDP theo giá hiện hành đạt 48.063 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 65,89 triệu đồng, tương đương 2.657 USD, tăng 21,43% so cùng kỳ. Về cơ cấu kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,06%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,95%; khu vực dịch vụ chiếm 36,86%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 9,14%.

  1. Thu, chi ngân sách Nhà nước

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 5.976 tỷ đồng, đạt 131,57% dự toán Trung ương và đạt 124,50% dự toán HĐND tỉnh giao, bao gồm:

– Thu nội địa là 5.300 tỷ đồng, đạt 131,12% dự toán Trung ương và đạt 123,26% dự toán HĐND tỉnh giao;

 – Thu thuế xuất nhập khẩu là 676 tỷ đồng, đạt 135,20% dự toán Trung ương và HĐND tỉnh giao.

Tổng chi ngân sách địa phương là 11.759 tỷ đồng, đạt 152,31% dự toán Trung ương và đạt 109,63% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Chi đầu tư phát triển là 4.822 tỷ đồng, đạt 149,18% dự toán Trung ương và đạt 99,56% dự toán HĐND tỉnh giao.

  1. Đầu tư

Vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành đạt 19.400 tỷ đồng, tăng 11,94% so với cùng kỳ, đạt 104,3% kế hoạch. Tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2022 là 3.600 tỷ đồng, tăng 22,9% so với cùng kỳ, ước giá trị giải ngân cả năm đạt 95%, cao hơn 2,62% so với cùng kỳ.

  1. Chỉ số giá

Chỉ số giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 12 năm 2022 so tháng trước bằng 99,79%; so với kỳ gốc 2019 bằng 110,51%; so với tháng 12 năm trước bằng 104,94%. Bình quân 12 tháng năm 2022 so với bình quân 12 tháng năm 2021 bằng 103,44%.

  1. Doanh nghiệp, hợp tác xã

Năm 2022, số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh là 3.150 doanh nghiệp, đóng góp 72,5% cho GRDP của Tỉnh. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thu hút 16.435 lao động, đóng góp 5,8% cho GRDP. Kinh tế cá thể phát triển mạnh, toàn tỉnh có 44.665 hộ kinh doanh, thu hút 82.584 lao động, với nguồn vốn trên 3.800 tỷ đồng, đóng góp 6% cho GRDP của Tỉnh.

Năm 2022, toàn tỉnh hiện có 252 HTX với 7.784 thành viên và 12.400 lao động (tăng 1.088 thành viên và 2.881 lao động so với cùng kỳ), tổng vốn điều lệ đăng ký là 436 tỷ đồng, tăng 37,5 tỷ đồng so với năm 2021. Toàn tỉnh hiện có 660 tổ hợp tác, với 9.984 thành viên, 10.000 lao động, vốn hoạt động 18.658 triệu đồng, tăng 73% so với cùng kỳ năm 2021.

  1. Kết quả sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực

– Nông, lâm nghiệp và thủy sản

Diện tích gieo trồng lúa cả năm 188.357 ha, đạt 100,9% kế hoạch. Năng suất 6,67 tấn/ha, tăng 0,18 tấn/ha so với cùng kỳ. Sản lượng đạt 1,256 triệu tấn, đạt 101,4% kế hoạch.

Rau màu gieo trồng được 27.900 ha, đạt 109,4% kế hoạch, trong đó cây bắp 2.020 ha. Ước năng suất đạt 12,5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 348.750 tấn, tăng 7,96% so với cùng kỳ.

Tổng diện tích cây ăn trái toàn tỉnh 45.800 ha, đạt 101,7% kế hoạch, tăng 5,6% so với cùng kỳ, trong đó: cây có múi là 12.350 ha, xoài 3.0235 ha, mít 9.800 ha, mãng cầu 675 ha, khóm 3.100 ha, còn lại cây ăn trái khác 16.850 ha. Tổng sản lượng ước đạt 540.000 tấn, tăng 7,5% so với cùng kỳ (tăng 37.453 tấn).

Diện tích nuôi thủy sản 8.800 ha, tăng 8,6% so với cùng kỳ, đạt 101,7% kế hoạch. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 83.800 tấn, tăng 4,7% so với cùng kỳ, đạt 100,9% kế hoạch.

Năm 2022 công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh là 37/51 xã, đạt 72,55%, tăng 03 xã so với cùng kỳ. Công nhận 03 xã nông thôn mới nâng cao, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao lên 08 xã, các xã còn lại đạt từ 10 – 18 tiêu chí, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là 17,5 tiêu chí/xã, tăng 0,6 tiêu chí so với cùng kỳ.

– Công nghiệp   

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 15,22% so với cùng kỳ (cao hơn rất nhiều mức tăng 4,82% của chính thức năm 2021 so với cùng kỳ). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo là ngành chủ lực của tỉnh và chiếm tỷ trọng lớn trên 86,25% trong toàn ngành và tăng 11,63% so với cùng kỳ (cao hơn mức tăng 4,78% của chính thức năm 2021 so với cùng kỳ); ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt tăng 1.071,74% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn rất nhiều so với mức tăng 5,62% của chính thức năm 2021 so với cùng kỳ); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,21% so với cùng kỳ năm trước, nên làm chỉ số sản xuất công nghiệp chung của toàn tỉnh tăng cao so với cùng kỳ.

– Thương mại

Năm 2022, tổng doanh thu hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng thực hiện được 50.748 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 19,95% và so với kế hoạch năm đạt 118,02%. Trong đó, hoạt động bán lẻ là ngành hàng chiếm tỷ trọng cao (chiếm hơn 75%) đóng góp chủ yếu vào sự tăng trưởng chung của cả ngành thương mại và dịch vụ. Cụ thể:

– Doanh thu bán lẻ hàng hóa thực hiện được 38.321,930 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 15,66%. Các mặt hàng chủ lực có mức tăng cao bao gồm: xăng dầu, lương thực thực phẩm, may mặc, vàng có mức tăng lần lượt 85,18%, 18,19%, 6,18%, 8,03% so với cùng kỳ năm 2021 vẫn là những mặt hàng chính đóng góp vào sự tăng trưởng chung của hoạt động bán lẻ.

– Doanh thu ngành lưu trú, ăn uống thực hiện được 7.051,664 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,80%. Trong đó: Ngành lưu trú, ước tính được 96,797 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 87,73%; Ngành ăn uống, ước tính được 6.954,867 tỷ đồng, so với cùng kỳ bằng 117,34%.

– Doanh thu các ngành dịch vụ khác (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành) được 5.374,651 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 71,37%.

  1. Lĩnh vực thể thao:

– Tổ chức thành công giải Marathon quốc tế Vietcombank Mekong Delta – Hậu Giang 2022, với sự tham gia của 8.500 vận động viên trong và ngoài tỉnh, trong đó 47 vận động viên nước ngoài đến từ 18 quốc gia.

– Tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hậu Giang lần thứ IX năm 2022, gồm 17 môn thi đấu: Billiards, Kéo co, Đẩy gậy, Đá cầu, Việt dã, Bóng bàn, Cầu lông, Cờ tướng, Cờ vua, Quần vợt, Taekwondo, Điền kinh, Bơi lội, Bóng đá, Bóng chuyền, Võ cổ truyền và Vovinam. Tham dự có gần 2.000 vận động viên đến từ 10 đơn vị.

– Đăng cai tổ chức thành công giải vô địch trẻ Judo quốc gia năm 2022. Tham gia có hơn 500 vận động viên đến từ 23 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

– Tổng số giải đã tham gia là 32 giải, đạt 130 Huy chương các loại (38 Huy chương Vàng, 30 Huy chương Bạc, 62 Huy chương Đồng), trong đó:

+ Thể thao quần chúng: Tham gia 1 giải, đạt: 07 Huy chương Vàng, 03 Huy chương Bạc, 05 Huy chương Đồng, tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII năm 2022 tại tỉnh Sóc Trăng.

+ Thể thao thành tích cao: Tham gia 31 giải đạt: 31 Huy chương Vàng, 27 Huy chương Bạc, 57 Huy chương Đồng. Trong đó, nổi bật có 07 vận động viên được triệu tập vào Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam, kết quả đạt: 03 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc, cụ thể: 01 Huy chương Vàng nhảy cao môn Điền kinh, 01 Huy chương Vàng môn Bi sắt nội dung đôi nữ, 01 Huy chương Vàng môn Judo nội dung Katame No Kata, 01 Huy chương Bạc Bi sắt nội dung bộ ba nữ.

– Số đội tuyển tỉnh đang tập trung đào tạo là 13 đội gồm: Bóng chuyền, Bi sắt, Judo, Karate, Cử tạ, Điền kinh, Cờ vua, Bóng rổ, Bắn cung, Đua thuyền, Vovinam, Jujitsu và Kickboxing với tổng số vận động viên là 133 vận động viên. Có 02 trọng tài tham gia làm nhiệm vụ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) được tổ chức tại Việt Nam (Bắn cung: 01, Kickboxing: 01); 13 vận động viên đang được triệu tập vào đội tuyển và đội tuyển trẻ quốc gia (Đội tuyển: 01 vận động viên Đua thuyền, 01 vận động viên Judo, 03 vận động viên Điền kinh, 03 vận động viên Bi sắt, 01 vận động viên Bóng rổ, 01 vận động viên Boxing; Đội tuyển trẻ: 01 vận động viên Judo, 02 vận động viên Boxing).

  1. Lao động và an sinh xã hội

Trong năm 2022, Tỉnh đã tạo và giải quyết việc làm mới cho 17.490 lao động, đạt 116,60% kế hoạch năm 2022, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2021; hỗ trợ đưa 397 lao động làm việc tại nước ngoài, đạt 114,74% kế hoạch năm 2022.

Công tác giảm nghèo: Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm từ 6,45% xuống còn 4,99%, biên độ giảm trong năm là 1,46%, đạt 146% so với kế hoạch.

Cổng TTĐT tỉnh

Cùng chủ đề

Hơn 23.300 người tham gia thi trắc nghiệm

(HG) - Qua 2 tuần thi trắc nghiệm Cuộc thi tìm hiểu sách “20 năm Hậu Giang - Thành tựu và khát vọng phát triển”, có hơn 23.300 người tham gia thi. Trong đó, huyện Châu Thành có số người dự thi nhiều nhất với 4.670, xếp thứ hai là thành phố Ngã Bảy 4.108 người và huyện Phụng Hiệp xếp thứ ba. Tuy nhiên, Ban tổ chức cũng ghi nhận một số đơn vị, địa phương có số...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới

(HG) - Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang cho biết, tới đây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo chiều rộng lẫn chiều sâu, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và phong trào thi đua “Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hậu Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, để người dân nhận...

“Hành trình đỏ – Giọt hồng trên đất Hậu Giang” lần V

(HGO) - Ngày 13 - 6, Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phối hợp cùng Ban Tổ chức Hành trình đỏ Trung ương, Công đoàn Viên chức tỉnh, Ban vận động hiến máu tình nguyện thành phố Vị Thanh, tổ chức Lễ Khai mạc hưởng ứng “Hành trình đỏ” với chủ đề “Giọt hồng trên đất Hậu Giang” và Tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2024. Đến dự buổi lễ có...

Cộng đồng chạy bộ nói gì về “Vietcombank Mekong delta” Hậu Giang ?

Trước thềm Giải marathon quốc tế “Vietcombank Mekong delta” tỉnh Hậu Giang lần V, các vận động viên tỏ ra háo hức, chờ đợi sự kiện thể thao đặc sắc của vùng đất Chín Rồng. Điều gì đã hấp dẫn các runner đến với “Vietcombank Mekong delta” Hậu Giang ? “Dị nhân” 2 lần chạy xuyên Việt - Nguyễn Văn Long: “Cung đường chạy thú vị, gắn liền với làng quê sông nước” - Tham gia chạy marathon được 20...

Nỗ lực vì dự án đường dây 500kV mạch 3

Với tinh thần “Tất cả vì dự án đường dây 500kV mạch 3”, Công ty Điện lực Hậu Giang đã tổ chức 3 đợt ra quân, điều động 30 nhân sự vững chuyên môn, sức khỏe tốt để tiếp sức cho dự án trọng điểm quốc gia. Các nhân viên của Công ty Điện lực Hậu Giang quyết tâm hoàn thành thật tốt nhiệm vụ, tất cả vì dự án đường dây 500kV mạch 3. Khoảng 2 tuần nay,...

Cùng tác giả

Áo bà ba

Festival áo bà ba - Hậu Giang diễn ra từ ngày 29.9 -1.10.2023. Khi đến đây mọi người không chỉ hiểu thêm về chiếc áo bà ba gắn liền với lịch sử, văn hóa vùng đất con người Nam Bộ mà còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị khác, như; trải nghiệm mặc áo bà ba và thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng đất Hậu Giang.

Du lịch miệt vườn Hậu Giang

Du lịch miệt vườn hiện đang là xu hướng thu hút nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi vì nó mang lại phong cảnh đồng quê dân dã và nhiều địa điểm hấp dẫn không kém và Hậu Giang sẽ là nơi trải nghiệm mới mẻ với rất nhiều khách du lịch. Cách làm này không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển du lịch miệt vườn của địa phương.

Diện tích nuôi thủy sản tăng hàng năm

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích nuôi thủy sản của tỉnh luôn tăng qua các năm, từ 8.069ha năm 2020 tăng lên 8.825ha năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 là 5.382ha. Tổng sản lượng thủy sản đều tăng hàng năm, từ 75.060 tấn năm 2020 tăng lên 79.108 tấn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 29.409 tấn, đạt 34,20% kế hoạch, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản tăng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở thành phố Vị Thanh

Chiều ngày 01/8, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự sinh hoạt Chi bộ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi dự sinh hoạt Chi bộ khu vực 1. Chi bộ khu vực 1, trực thuộc Đảng ủy phường III, có 103 đảng viên, trong đó bao gồm 28 đảng viên...

Festival Áo bà ba – Hậu Giang 2023: Hứa hẹn đặc sắc, mới lạ

Cuối tháng 9, sẽ diễn ra Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023. Đây là lần đầu tiên Hậu Giang tổ chức lễ hội này với mong muốn giới thiệu đất và người Hậu Giang, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Nam bộ qua chiếc áo bà ba, một trang phục đặc trưng. Nhà thiết kế Minh Hạnh (bìa trái) khảo sát điểm tổ chức và mang sản phẩm vải dệt từ tơ khóm giới thiệu...

Cùng chuyên mục

Áo bà ba

Festival áo bà ba - Hậu Giang diễn ra từ ngày 29.9 -1.10.2023. Khi đến đây mọi người không chỉ hiểu thêm về chiếc áo bà ba gắn liền với lịch sử, văn hóa vùng đất con người Nam Bộ mà còn được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị khác, như; trải nghiệm mặc áo bà ba và thưởng thức các món ăn đặc trưng của vùng đất Hậu Giang.

Du lịch miệt vườn Hậu Giang

Du lịch miệt vườn hiện đang là xu hướng thu hút nhiều khách du lịch từ khắp mọi nơi vì nó mang lại phong cảnh đồng quê dân dã và nhiều địa điểm hấp dẫn không kém và Hậu Giang sẽ là nơi trải nghiệm mới mẻ với rất nhiều khách du lịch. Cách làm này không chỉ mang lại thu nhập cho người dân mà còn góp phần phát triển du lịch miệt vườn của địa phương.

Diện tích nuôi thủy sản tăng hàng năm

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích nuôi thủy sản của tỉnh luôn tăng qua các năm, từ 8.069ha năm 2020 tăng lên 8.825ha năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 là 5.382ha. Tổng sản lượng thủy sản đều tăng hàng năm, từ 75.060 tấn năm 2020 tăng lên 79.108 tấn năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 29.409 tấn, đạt 34,20% kế hoạch, tăng 3,48% so với cùng kỳ. Sản lượng thủy sản tăng...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự sinh hoạt chi bộ ở thành phố Vị Thanh

Chiều ngày 01/8, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, dự sinh hoạt Chi bộ khu vực 1, phường III, thành phố Vị Thanh. Ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu tại buổi dự sinh hoạt Chi bộ khu vực 1. Chi bộ khu vực 1, trực thuộc Đảng ủy phường III, có 103 đảng viên, trong đó bao gồm 28 đảng viên...

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt thăm Mẹ Việt Nam anh hùng, doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hậu...

Ngày 27-7, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn, đã đi thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng và doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Cùng đi có đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Hồ...

Hậu Giang cung cấp chữ ký số miễn phí cho người dân

Sáng ngày 27-7, tại Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh chủ trì phối hợp VNPT Hậu Giang và Viettel Hậu Giang tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố. Thông qua Kế hoạch cấp chứng thư...

Xây dựng giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm những tháng cuối năm 2023

Ngày 24/7, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm Y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT, BHTN 06 tháng cuối năm 2023. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hùng Sơn, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; đồng chí Mã Thị Tươi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Thu Ánh,...

Tổng quan địa lý tỉnh Hậu Giang

Địa lý Hậu Giang là tỉnh thuộc khu vực nội địa của Đồng bằng sông Cửu Long. Lãnh thổ của tỉnh nằm trong tọa độ từ 9030'35 đến 10019'17 Bắc và từ 105014'03 đến 106017'57 kinh Đông. Hậu Giang là tỉnh ở trung tâm châu thổ sông Mê Kông, thuộc khu vực nội địa của Đồng bằng sông Cửu Long nên có vị trí địa lý: Phía đông giáp tỉnh Sóc Trăng Phía tây giáp tỉnh Kiên Giang Phía nam giáp tỉnh Bạc...

Festival Áo bà ba – Hậu Giang 2023: Hứa hẹn đặc sắc, mới lạ

Cuối tháng 9, sẽ diễn ra Festival Áo bà ba - Hậu Giang 2023. Đây là lần đầu tiên Hậu Giang tổ chức lễ hội này với mong muốn giới thiệu đất và người Hậu Giang, tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn người phụ nữ Nam bộ qua chiếc áo bà ba, một trang phục đặc trưng. Nhà thiết kế Minh Hạnh (bìa trái) khảo sát điểm tổ chức và mang sản phẩm vải dệt từ tơ khóm giới thiệu...

Diện tích trồng sầu riêng của Hậu Giang đạt hơn 2.300ha

Qua thống kê của ngành nông nghiệp tỉnh, hiện diện tích trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2.300ha, tập trung ở các địa phương như huyện Châu Thành, huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A và thành phố Ngã Bảy. Về cơ cấu giống, gồm: giống Ri 6 chiếm 85%, Mongthong chiếm 12%, còn lại là các giống khác như Musang King, khổ qua... Diện tích có khả năng cho trái là 846ha, thời điểm thu...

Tin nổi bật

Tin mới nhất