Powered by Techcity

Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội tỉnh Hòa Bình

Hòa Bình là tỉnh miền núi phía Tây Bắc, phía Đông giáp với Thủ đô Hà Nội, phía Bắc giáp với tỉnh Phú Thọ,...

Tin mới nhất