Powered by Techcity

Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình góp ý dự án Luật Công chứng, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi

Thảo luận tại tổ chiều 17/6 về các dự án Luật Công chứng (sửa đổi), Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) và nghị quyết của Quốc hội quy định về giảm thuế giá trị gia tăng, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đề nghị: Cân nhắc xem xét quy định ở mỗi tỉnh cần phải thực hiện tối thiểu 1 phòng công chứng Nhà nước để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công chứng.


Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu thảo luận tổ về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cần thiết áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% mặt hàng phân bón

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), ĐBQH Nguyễn Thị Phú Hà đồng tình việc Chính phủ trình Quốc hội quy định áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với mặt hàng phân bón tại điểm b, khoản 2, Điều 9 từ diện không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế suất 5% để giải quyết những vướng mắc, bất cập của chính sách thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với các ngành sản xuất trong nước về phân bón. Đại biểu cũng đề nghị, ban soạn thảo cần quy định cụ thể thêm việc xác định hành vi nào gây tổn hại sức khỏe, danh dự của công chức quản lý thuế tại khoản 12, Điều 13 về các hành vi bị nghiêm cấm.  

Đối với nghị quyết về giảm thuế giá trị gia tăng, ĐBQH Nguyễn Thị Phú Hà đề nghị xem xét vấn đề này, bởi nếu đưa ra phải có chính sách ổn định, không nên 6 tháng điều chỉnh một lần sẽ gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện đối với các doanh nghiệp và bộ, ngành, địa phương.

Khắc phục bất cập trong chuyển đổi, giải thể phòng công chứng

Tán thành sự cần thiết việc sửa đổi Luật Công chứng theo Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Phó trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc chia sẻ: Việc sửa đổi lần này để kịp thời thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện Luật Công chứng 2014.

Theo đại biểu, qua khảo sát cho thấy, bên cạnh những kết quả còn nhiều khó khăn, vướng mắc đòi hỏi cần sửa đổi, bổ sung kịp thời để Luật Công chứng đáp ứng được yêu cầu.

Đồng tình với việc chuyển đổi, giải thể phòng công chứng theo quy định tại khoản 1, Điều 19, nhưng đại biểu cho rằng, tại một số tỉnh, thành phố không còn tồn tại phòng công chứng mà đã chuyển đổi 100% thành văn phòng công chứng. Tuy nhiên, qua khảo sát thực tiễn triển khai Luật Công chứng 2014 cho thấy ở một số địa phương đã chuyển đổi mô hình, ban soạn thảo cần đánh giá lại những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, công tác lưu trữ hồ sơ công chứng của các phòng công chứng tại khoản 5, Điều 65 quy định: “Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng bị giải thể hoặc chấm dứt tổ chức hoạt động hành nghề công chứng đó phải thỏa thuận với 1 tổ chức hành nghề công chứng khác về tiếp nhận hồ sơ công chứng, nếu không thoả thuận được hoặc không thể thoả thuận thì Sở Tư pháp sẽ chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác tiếp nhận hồ sơ công chứng. Trong trường hợp phòng công chứng được chuyển đổi thành văn phòng công chứng thì hồ sơ công chứng do văn phòng công chứng được chuyển đổi lưu trữ”.


Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình phát biểu thảo luận tổ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc nhận thấy, quy định như vậy chưa phù hợp. Thực tế các văn phòng công chứng do các cá nhân công chứng viên thành lập. Trong khi đó, nếu thực hiện thoả thuận là phù hợp nhưng trong trường hợp Sở Tư pháp chỉ định thì còn bất cập. Do đó, cần đánh giá kỹ tác động ở những tỉnh đang thực hiện mô hình này nhưng không còn tồn tại phòng công chứng Nhà nước xem còn bất cập gì để khi sửa đổi Luật sẽ vừa bảo đảm quy định nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu thực tế.

Ngoài ra, cân nhắc xem xét quy định ở mỗi tỉnh cần phải thực hiện tối thiểu 1 phòng công chứng Nhà nước để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về công chứng, bảo đảm thực hiện tối đa công tác quản lý Nhà nước về công chứng. Nếu tư nhân hoá sẽ dẫn đến chuyển đổi toàn bộ mô hình thành văn phòng công chứng và gặp khó khăn.

Về tạm ngừng hoạt động của văn phòng công chứng tại Điều 30, đề nghị xem xét làm rõ nội dung này. Trong trường hợp trên địa bàn không có tổ chức hành nghề nào hoặc các tổ chức trên địa bàn không thực hiện chỉ định của Sở Tư pháp, quyền lợi của người dân tại các văn phòng công chứng đã tạm dừng thì được giải quyết ra sao. Đề nghị ban soạn thảo cần xem xét kỹ nội dung này để bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như công tác quản lý Nhà nước về công chứng.

Về giới hạn độ tuổi của công chứng viên của dự thảo Luật đang quy định không quá 70 tuổi, đề nghị xem xét không nên cân nhắc cứng về độ tuổi. Thực tế với những tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, tỷ lệ thi đỗ công chứng ít, người làm nghề công chứng chủ yếu là những cán bộ đã về hưu. Các văn phòng công chứng còn đang thuê chứng chỉ hành nghề để thực hiện nội dung này. Mặt khác, hàng năm có thể tổ chức các đợt khám sức khoẻ định kỳ đối với đội ngũ hành nghề công chứng. Nếu trường hợp đủ điều kiện sức khoẻ thì tiếp tục cho thực hiện hành nghề.

Về mô hình văn phòng công chứng tại khoản 1, Điều 20, theo dự thảo Luật nên sửa đổi quy định theo hướng cho phép văn phòng công chứng được tổ chức theo 2 loại hình là doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty hợp danh nếu bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn để giải quyết được những bất cập và thực tiễn hiện nay.

Về địa điểm công chứng tại khoản 2, Điều 44 dự thảo Luật Công chứng (sửa đổi) liệt kê cụ thể 3 trường hợp công chứng có thể được thực hiện ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng. Việc quy định như vậy bó hẹp, mẫu thuẫn với nội dung tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động công chứng mà dự án Luật sửa đổi đã đưa ra. Việc liệt kê như vậy cũng chưa tương thích với quy định tại Điều 639, Bộ luật Dân sự 2015 là người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc. Nếu quy định như dự thảo sẽ khó bảo đảm đầy đủ những trường hợp thực tế phát sinh. Việc liệt kê không đủ sẽ làm cản trở giao dịch dân sự chính đáng khi phát sinh. Do đó, cần xem xét lại nội dung này.

Đại biểu cũng thống nhất quy định về công chứng điện tử trong dự thảo Luật để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 trong hoạt động công chứng. Đặc biệt là góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong các giao dịch dân sự; đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi số hiện nay.

Ngô Hường

(Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Hòa Bình)
Nguồn

Cùng chủ đề

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Mười

(Bqp.vn) – Ngày 8/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị lần thứ Mười, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ gửi nội dung phát biểu chỉ...

Mỹ công bố về “trò chơi mới” ở Đức, Nga phản ứng mạnh, dọa hành động quân sự, Berlin nói gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C ngày 11/7. (Nguồn: DPA) Hãng tin Reuters cho hay, trong một tuyên bố chung, Washington và Berlin cho biết, việc Mỹ thực hiện theo từng giai đoạn là để chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài các tên lửa ở Đức, bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển “có tầm...

Tàu Hải quân và Tuần duyên Hoa Kỳ thăm tỉnh Khánh Hòa

(Bqp.vn) – Chiều 8/7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Waesche của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 8 – 12/7). Lễ đón đoàn Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến thăm tỉnh Khánh Hòa. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đại diện...

Cùng tác giả

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Mười

(Bqp.vn) – Ngày 8/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị lần thứ Mười, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ gửi nội dung phát biểu chỉ...

Mỹ công bố về “trò chơi mới” ở Đức, Nga phản ứng mạnh, dọa hành động quân sự, Berlin nói gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C ngày 11/7. (Nguồn: DPA) Hãng tin Reuters cho hay, trong một tuyên bố chung, Washington và Berlin cho biết, việc Mỹ thực hiện theo từng giai đoạn là để chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài các tên lửa ở Đức, bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển “có tầm...

Tàu Hải quân và Tuần duyên Hoa Kỳ thăm tỉnh Khánh Hòa

(Bqp.vn) – Chiều 8/7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Waesche của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 8 – 12/7). Lễ đón đoàn Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến thăm tỉnh Khánh Hòa. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đại diện...

Cùng chuyên mục

Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ Mười

(Bqp.vn) – Ngày 8/7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương (QUTƯ) tổ chức Hội nghị lần thứ Mười, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư QUTƯ gửi nội dung phát biểu chỉ...

Mỹ công bố về “trò chơi mới” ở Đức, Nga phản ứng mạnh, dọa hành động quân sự, Berlin nói gì?

Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Đức Olaf Scholz gặp nhau tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C ngày 11/7. (Nguồn: DPA) Hãng tin Reuters cho hay, trong một tuyên bố chung, Washington và Berlin cho biết, việc Mỹ thực hiện theo từng giai đoạn là để chuẩn bị cho việc triển khai lâu dài các tên lửa ở Đức, bao gồm SM-6, Tomahawk và vũ khí siêu vượt âm đang phát triển “có tầm...

Tàu Hải quân và Tuần duyên Hoa Kỳ thăm tỉnh Khánh Hòa

(Bqp.vn) – Chiều 8/7, tàu USS Blue Ridge của Hải quân Hoa Kỳ và tàu Waesche của Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ cập cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm tỉnh Khánh Hòa (từ ngày 8 – 12/7). Lễ đón đoàn Hải quân và Lực lượng Tuần duyên Hoa Kỳ đến thăm tỉnh Khánh Hòa. Tham dự lễ đón có đại diện lãnh đạo Vùng 4 Hải quân, lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3 cùng đại diện...

Nhìn gần công trình cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung sắp hợp long

TPO – Cầu vượt Thuận An – công trình giao thông vượt cửa biển dài nhất khu vực miền Trung, sắp hoàn thiện xây lắp những nhịp dầm cuối cùng để hợp long nối thông đôi bờ sau hơn 2 năm triển khai thi công tại TP. Huế. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 công trình triển khai xây dựng trong 3 năm, hoàn thành vào tháng 3/2025, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng...

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc của NATO

Ngày 11-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cáo buộc Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã thổi phồng trách nhiệm của Trung Quốc trong vấn đề Ukraine một cách vô lý và có động cơ nham hiểm. Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi NATO coi Trung Quốc là “bên quyết định” trong cuộc xung đột Nga – Ukraine. Theo THX, thông qua người phát ngôn, Trung Quốc...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

 LTS: Ngày 28/6/2024, đồng chí NGUYỄN PHI LONG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 51-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý di tích trên địa bàn tỉnh Hoà Bình. Báo Hòa Bình đăng tải toàn văn Chỉ thị này của BTV Tỉnh ủy. Đền Bờ là một trong những di tích...

Bắc Giang phát hiện thêm 1 ca dương tính với bạch hầu

Trường hợp dương tính là bệnh nhân B.H.G (SN 1995, tạm trú tại thôn Trung Hòa, xã Mai Trung, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang), thường trú tại xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.  G là một trong số các trường hợp tiếp xúc gần với ca bệnh M.T.B (SN 2006, quê ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An), tạm trú tại thôn Trung Tâm, xã Hợp Thịnh, huyện Hiệp Hòa. Ngày 9/7, G có kết quả xét nghiệm âm tính trong...

Đa dạng hoạt động hướng đến kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), Công đoàn tỉnh Hòa Bình đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, đa dạng hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh."Đường cờ Công đoàn” được Công đoàn Viên chức tỉnh triển khai thực hiện chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập...

Tăng nhẹ; trong nước chiều nay có thể tăng từ 100-300 đồng/lít

Giá xăng dầu hôm nay 11/7, giá dầu tăng nhẹ chưa đến 1% sau khi hoạt động lọc dầu của Mỹ trong tuần trước tăng đột biến khiến lượng xăng dầu tồn kho tiếp tục giảm mạnh hơn dự kiến. Trong nước, giá xăng được dự báo tăng khiêm tốn, từ 100-300 đồng/lít trong phiên điều hành chiều nay. Giá xăng dầu hôm nay 11/7, giá dầu tăng nhẹ chưa đến 1%; trong nước được dự báo tăng khiêm tốn....

Dự báo thời tiết 11/7/2024: Hà Nội oi bức, chiều tối có mưa giông giải nhiệt

Dự báo thời tiết từ ngày 11-12/7, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm...

Tin nổi bật

Tin mới nhất