Lãnh đạo huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ 2019- 2024 là Ủy ban MTTQVN huyện đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân thông qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM). 

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã vận động Nhân dân đóng góp hiến 197.844 m2 đất; huy động trên 38.000 ngày công lao động, đóng góp 3.871 triệu đồng tiền mặt, góp phần tích cực thực hiện chương trình xây dựng NTM và NTM nâng cao.

Phát biểu tại đại hội, ông Nguyễn Nam Tiến nhấn mạnh: Với chủ đề Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới – Phát triển”, Ủy ban MTTQVN huyện cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân; tăng cường và phát huy sức mạnh, không ngừng đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Phú Vang đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh