Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Xuân giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ; ông Hoàng Trọng Tỉ Nhân giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ 

Từ ngày 10/7/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy điều động các ông: Trần Gia Trình, chuyên viên phòng Bảo vệ chính trị nội bộ; Ngô Quang Phúc Ân, chuyên viên Văn phòng và bà La Thị Hữu Phú, chuyên viên Phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên đến nhận công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Bổ nhiệm các bà: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ và Phạm Hương Huyền, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Ban Tổ chúc Tỉnh ủy.

Điều động và bổ nhiệm bà Trần Thị Xuân, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ; ông Hoàng Trọng Tỉ Nhân, Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị nội bộ giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; ông Lê Hoàng Tùng, Phó Chánh Văn phòng giữ chức vụ Trưởng phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên; ông Hồ Trung Hải, chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng – Đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Phan Xuân Toàn, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã trao các quyết định và giao nhiệm vụ cho các cá nhân được bổ nhiệm và khẳng định, trên cương vị mới, các cá nhân được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, sở trường, trí tuệ, đoàn kết, gắn bó; xây dựng Cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy ngày càng phát triển vững mạnh.

PHONG ANH