Khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng phường ĐTVM giai đoạn 2022-2024

Sau 2 năm thực hiện xây dựng phường ĐTVM và tuyến đường, tuyến phố VMĐT trên địa bàn TX. Hương Thuỷ, chuyển biến rõ nét nhất là hạ tầng đô thị được đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo động lực cho phát triển và thu hút đầu tư; trật tự đô thị được lập lại, đường thông hè thoáng, cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn, ý thức người dân trong thực hiện nếp sống VMĐT ngày càng nâng cao…

Qua thẩm định, hiện 2 phường Thuỷ Dương và Phú Bài được công nhận đạt chuẩn ĐTVM; phường Thuỷ Phương đạt 51/52 tiêu chí (trên cơ sở 9 tiêu chí cơ bản); Thuỷ Lương và Thuỷ Châu, mỗi địa phương còn thiếu 5 tiêu chí. Đến nay, trên toàn địa bàn TX. Hương Thủy đã có 12 tuyến đường, tuyến phố được công nhận tuyến đường, tuyến phố VMĐT.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện xây dựng phường ĐTVM và tuyến đường, tuyến phố VMĐT, tại hội nghị, ông Lê Ngọc Sơn, Bí thư Thị ủy Hương Thủy đề nghị cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, lâu dài để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với quyết tâm cao nhất.

Dịp này, UBND TX. Hương Thủy trao quyết định công nhận phường đạt chuẩn ĐTVM cho 2 phường Thuỷ Dương và Phú Bài; tặng giấy khen cho 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng phường ĐTVM giai đoạn 2022-2024.

Tin, ảnh: ĐĂNG ĐOÀN