Powered by Techcity

Xung quanh kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Kiên Giang

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Huỳnh Văn Hóa.

– Phóng viên: Xin đồng chí cho biết một số nội dung chính liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 tại Kiên Giang?

– Đồng chí Huỳnh Văn Hóa: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 toàn tỉnh có 15.067 thí sinh dự thi, trong đó có 628 thí sinh tự do. Thí sinh dự thi để xét tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, cao đẳng là 14.439, dự thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng là 572 thí sinh. Tỉnh bố trí 26 điểm thi, với 650 phòng thi, 52 phòng dự phòng, 50 phòng chờ. Việc bố trí các điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo thuận lợi nhất cho việc đi lại của thí sinh.

Để tổ chức tốt kỳ thi, Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị 06/CT-UBND, ngày 20-5-2024 về tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định 1101/QĐ-UBND, ngày 10-5-2024 về việc thành lập ban chỉ đạo kỳ thi; Quyết định 934/QĐ-UBND, ngày 22-4-2024 phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi. Sở đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, ban, ngành và các huyện, thành phố phối hợp tổ chức kỳ thi. Tính đến nay, tất cả các đơn vị có liên quan đã có kế hoạch thực hiện cụ thể. 

Sở đã ban hành các văn bản như Hướng dẫn số 1141/HD-SGDĐT, ngày 18-4-2024 hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024; tổ chức hội nghị triển khai công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 vào ngày 17-4; ban hành Quyết định 453/QĐ-SGDĐT, ngày 20-5-2024 về việc thành lập hội đồng thi; Quyết định 462/QĐ-SGDĐT, ngày 22-5-2024 về việc thành lập ban thư ký hội đồng thi; Công văn 1447/SGDĐT-KHTC, ngày 13-5-2024 về việc kiểm tra cơ sở vật chất, thiết bị của 26 điểm thi. Sở đã thành lập 1 ban in sao đề thi đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị đúng quy chế; 1 ban làm phách, 2 ban chấm thi gồm 1 tự luận, 1 trắc nghiệm; 1 ban chấm phúc khảo.

Lịch thời gian làm việc cụ thể của kỳ thi như sau: Hội nghị triển khai công tác thi vào ngày 19-4; công tác chuẩn bị từ ngày 1-4 đến 25-6; tổ chức coi thi vào các ngày 26, 27 và 28-6; chấm thi từ ngày 29-6 đến 16-7; công bố kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông lúc 8 giờ ngày 17-7; phúc khảo từ ngày 17-7 đến 4-8.

Thí sinh dự thi tại điểm thi Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt (TP. Rạch Giá) tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023.

– Phóng viên: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 có những điểm mới thưa đồng chí?

– Đồng chí Huỳnh Văn Hóa: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 về cơ bản được giữ ổn định như năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thực hiện một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật trong quy chế để bảo đảm thống nhất trong quá trình tổ chức thi trên phạm vi cả nước. Cụ thể như sau:

Một là, quy định rõ các môn thi trong quy chế thi để thí sinh thuận lợi hơn trong công tác đăng ký nhằm bảo đảm chế độ ưu tiên cho thí sinh, tránh bị nhầm lẫn trong quá trình đăng ký thi. Các đơn vị có thí sinh đăng ký dự thi có trách nhiệm tra cứu thông tin từ nguồn thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác nhận ưu tiên theo nơi thường trú cho thí sinh, yêu cầu thí sinh có trách nhiệm bảo mật thông tin về tài khoản và mật khẩu.

Hai là, quy định rõ trách nhiệm của thí sinh trong kỳ thi. Ngoài quy định các vật dụng thí sinh được mang vào phòng thi để phục vụ cho việc làm bài thi thì điểm mới là bổ sung quy định cụ thể các vật dụng thí sinh bị cấm đem vào phòng thi. Đối với thí sinh tự do chỉ quy định thi 1 hoặc 2 môn thành phần trong bài thi tổ hợp.

Ba là, về công tác ra đề thi, bổ sung thêm các yêu cầu đối với khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách trong kỳ thi. Trong đó, làm rõ thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước đối với đề thi để thí sinh và các bên tham gia quá trình tổ chức thi nắm rõ và không vi phạm theo quy định bí mật nhà nước. Quy định cụ thể trong quy chế các vòng của khu vực ra đề thi, in sao đề thi, làm phách và nhiệm vụ của các vòng để bảo đảm phù hợp với quá trình triển khai của các cá nhân và đơn vị tham gia tổ chức thi.

Bốn là, bổ sung danh mục các chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hàng năm để tạo sự công bằng cho thí sinh dự thi và các chứng chỉ ngoại ngữ đã được công nhận đến nay.

Năm là, một số thay đổi chủ yếu về mặt kỹ thuật khác của các hội đồng ra đề, coi thi, chấm thi hoặc đưa các nội dung từ hướng dẫn tổ chức thi hàng năm vào quy chế để có tính thống nhất cao trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Phóng viên: Công tác chuẩn bị cho kỳ thi, thưa đồng chí?

– Đồng chí Huỳnh Văn Hóa: Ngay từ đầu năm học 2023-2024, sở đã triển khai quán triệt chủ trương nâng cao chất lượng dạy và học trong toàn ngành, tập trung nâng cao chất lượng mũi nhọn và chất lượng đại trà. Tổ chức ký cam kết duy trì và nâng lên tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Chỉ đạo đánh giá, phân loại chất lượng học sinh ngay đầu năm học, có kế hoạch bồi dưỡng theo hướng cá thể hóa học sinh. Áp dụng các phương pháp dạy và học tiên tiến, đổi mới sinh hoạt chuyên môn, tăng cường sinh hoạt theo chuyên đề, tổ chức kiểm tra chất lượng học sinh bằng đề chung toàn tỉnh…

Chỉ đạo tổ chức phân tích 9 bộ đề tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mở hội nghị đánh giá việc phân tích đề tham khảo, ban hành định hướng ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sát với kết quả phân tích đề tham khảo, kể cả ôn tập cho thí sinh tự do.

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông vào ngày 29 và 30-5 để giúp cán bộ quản lý, giáo viên nắm vững nghiệp vụ công tác coi thi, rèn kỹ năng làm bài thi cho học sinh. Sau kỳ thi thử, Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn, đánh giá, rút kinh nghiệm để cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh điều chỉnh việc ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt kết quả tốt nhất.

– Phóng viên: Để công tác tổ chức kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, đồng chí – ngành giáo dục có những lưu ý, cũng như lời khuyên gì?

– Đồng chí Huỳnh Văn Hóa: Sở Giáo dục và Đào tạo tuyên truyền sâu rộng trong và ngoài ngành về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ thi, qua đó nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, sự đồng thuận của toàn xã hội. Sở tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn về quy chế thi, hướng dẫn tổ chức coi thi, chấm thi… thật chặt chẽ và đảm bảo tất cả thành viên tham gia hội đồng coi thi đều được tập huấn. Sở còn chỉ đạo kiểm tra các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức ôn tập cho học sinh, kiểm tra việc rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất theo quy định để thực hiện việc in sao, coi thi, chấm thi.

Đối với thí sinh dự thi, Sở Giáo dục và Đào tạo khuyên các em học đúng, học đủ chương trình lớp 12 là có thể vượt qua kỳ thi này một cách dễ dàng, mong các em đừng lo lắng quá mà hãy tập trung ôn tập thật tốt, giữ tâm lý thật thoải mái, nhất là phải đảm bảo sức khỏe để tham gia kỳ thi đạt kết quả như mong muốn. Các em cần nắm vững quy định về nhiệm vụ của thí sinh nêu trong quy chế, để tham gia kỳ thi thật nghiêm túc, đạt kết quả cao. Tùy theo sức học của mình mà chọn ngành, nghề phù hợp để đăng ký tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Các bậc phụ huynh có con em tham gia kỳ thi lần này hãy dành sự quan tâm, chăm lo thật tốt, thật chu đáo cho các em, nhất là về vật chất và tinh thần, tránh để các em đến hội đồng thi trễ do ngủ quên hoặc vì lý do nào khác.

– Phóng viên: Cảm ơn đồng chí!   

TÂY HỒ thực hiện

 

Nguồn

Cùng chủ đề

Đại biểu HĐND thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm

NĂM 2024, THỪA 131 GIÁO VIÊN Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết năm 2024, sở đã...

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,84%

 Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Kỳ họp Ngày 17/7, Kỳ họp lần thứ 24 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 17 dự thảo nghị quyết, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh...

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024. Sáng 17-7, tại Trường...

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu. Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore Tàu buồm 286 cập quân cảng Nha Trang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Singapore Đoàn công tác gồm 120 cán...

Kiên Giang tôn vinh 340 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu (bên trái) và Phó Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu Trung...

Cùng tác giả

Đại biểu HĐND thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm

NĂM 2024, THỪA 131 GIÁO VIÊN Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết năm 2024, sở đã...

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,84%

 Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Kỳ họp Ngày 17/7, Kỳ họp lần thứ 24 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 17 dự thảo nghị quyết, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh...

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024. Sáng 17-7, tại Trường...

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu. Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore Tàu buồm 286 cập quân cảng Nha Trang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Singapore Đoàn công tác gồm 120 cán...

Kiên Giang tôn vinh 340 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu (bên trái) và Phó Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu Trung...

Cùng chuyên mục

Đại biểu HĐND thảo luận nhiều vấn đề cử tri quan tâm

NĂM 2024, THỪA 131 GIÁO VIÊN Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang Trần Quang Bảo cho biết năm 2024, sở đã...

Tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm tăng 6,84%

 Mai Văn Huỳnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Kỳ họp Ngày 17/7, Kỳ họp lần thứ 24 HĐND tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 -2026 đã khai mạc. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh xem xét, thông qua 17 dự thảo nghị quyết, thực hiện nội dung chất vấn và trả lời chất vấn và quyết định nhiều nội dung quan trọng khác. Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh...

Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024

Tình nguyện viên tham gia hiến máu tại ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng đất Kiên Giang” năm 2024. Sáng 17-7, tại Trường...

Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn thăm, giao lưu với hải quân Indonesia

Ngày 17/7, tàu buồm 286-Lê Quý Đôn, Hải quân nhân dân Việt Nam đã đến Surabayar, bắt đầu chuyến thăm và giao lưu với hải quân Indonesia kết hợp huấn luyện đi biển đường dài cho cán bộ, chiến sỹ, học viên trên tàu. Tàu buồm 286-Lê Quý Đôn rời quân cảng Nha Trang thăm Singapore Tàu buồm 286 cập quân cảng Nha Trang kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, giao lưu với Hải quân Singapore Đoàn công tác gồm 120 cán...

Kiên Giang tôn vinh 340 tấm gương hiến máu tình nguyện tiêu biểu

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Vũ Thanh Lưu (bên trái) và Phó Viện trưởng Viện Huyết học -Truyền máu Trung...

Khai mạc hội thi bí thư chi bộ giỏi lần thứ nhất năm 2024

Ban tổ chức hội thi trao cờ lưu niệm cho cấp ủy các Đảng ủy cơ sở có thí sinh tham gia hội...

Trao tặng trên 2.000 quyển sách Khmer ngữ

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang và Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Kiên Giang...

HĐND tỉnh Kiên Giang xem xét 48 hồ sơ dự thảo nghị quyết, báo cáo

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Các đồng chí thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang chủ tọa kỳ họp. Dự kỳ...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh: Đề án nhân sự phải cơ cấu số lượng hợp lý

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh dự hội nghị. Sáng 16-7, Phó Bí thư Thường trực...

Khẩn trương huy động mọi nguồn lực triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm ĐBSCL

Khẩn trương huy động mọi nguồn lực triển khai nhanh các dự án giao thông trọng điểm ĐBSCLChiều 13/7/2024, tại TP. Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với các Bộ, ngành và các tỉnh vùng ĐBSCL nhằm tháo gỡ vướng mắc và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Hiện nay, vùng ĐBSCL đang triển khai 5 dự án giao thông quốc gia trọng điểm,...

Tin nổi bật

Tin mới nhất