Powered by Techcity

Lai Châu qua các thời kỳ lịch sử

Tỉnh Lai Châu (cũ) nằm ở phía tây bắc Việt Nam, được định vị từ 20º52’ đến 22º49’ vĩ bắc, từ 102º08’ đến 103º46’ kinh đông. Tỉnh lỵ ở thị xã Điện Biên Phủ, cách Thủ đô Hà Nội 300km theo đường chim bay và 502km theo quốc lộ số 6. Lai Châu phía đông bắc giáp Lào Cai, phía đông nam giáp Sơn La, phía tây nam và tây bắc giáp hai tỉnh Luông Pha băng và Phong Sa Lỳ của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với đường biên giới dài 363km, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa với đường biên giới dài 311km.

Thành phố Lai Châu. (Ảnh tư liệu)

Lai Châu là địa bàn có con người đến cư trú rất sớm. Tại các di chỉ khảo cổ học ở hang Thẩm Púa (Búng Lao), Thẩm Khương (Chiềng Sinh) thuộc huyện Tuần Giáo hay Nậm Phé, Nậm Tun thuộc huyện Phong Thổ đã tìm thấy các công cụ của thời kỳ đồ đá cũ, đồ đá giữa và đồ đá mới. Ngoài ra, các nhà khảo cổ, người dân còn tìm thấy ở Lai Châu những công cụ bằng đồng của nền văn hóa Đông Sơn thuộc thời đại Hùng Vương như: trống đồng Tuần Giáo, trống đồng Mường Thanh, trống đồng Na Ngum (Điện Biên), trống đồng Chiềng Nưa (Mường Lay), trống đồng Mường So (Phong Thổ)…

Thời Hùng Vương, Lai Châu thuộc bộ Tân Hưng; thời Lý thuộc lộ Đà Giang; thời Trần thuộc châu Ninh Viễn; thời Lê thuộc trấn Gia Hưng. Năm 1463, trấn Hưng Hóa được thành lập gồm ba phủ: Gia Hưng, Quy Hóa, An Tây gồm một vùng đất đai, sông núi rộng mênh mông tương đương với các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Phú Thọ ngày nay. Lai Châu lúc đó thuộc phủ An Tây. Phủ An Tây có 10 châu: Lai, Luân, Quỳnh Nhai, Chiêu Tấn, Tùng Lăng, Lễ Tuyền, Hoàng Nham, Hợp Phì, Tuy Phụ và Khiêm.

Đời Lê Cảnh Hưng (1740 – 1768) có sáu châu: Tùng Lăng, Hoàng Nham, Hợp Phì, Lễ Tuyền, Tuy Phụ và Khiêm bị nhà Thanh (Trung Quốc) đánh chiếm. Phủ An Tây chỉ còn bốn châu: Chiêu Tấn, Quỳnh Nhai, Lai và Luân. Thời Tây Sơn, Quang Trung đã làm một biểu gửi vua Thanh đòi lại sáu châu đã chiếm nhưng không được chấp nhận.

Năm 1882, thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai, đã đặt kế hoạch đánh chiếm tỉnh Hưng Hóa. Theo Tổng mệnh lệnh số 4 ngày 11-6-1885 của Đờcuốcxy (Decourcy), tỉnh Hưng Hóa nằm trong Quân khu miền Tây, tiếp đó nằm trong Đạo quan binh thứ tư (theo Nghị định của Toàn quyền Đông Dương ngày 20-8-1891). Sau đó Đạo quan binh thứ tư tách thành Tiểu quân khu Vạn Bú và Tiểu quân khu Lai Châu. Ngày 10-10-1895, hai tiểu quân khu trên sáp nhập thành tỉnh Vạn Bú. Ngày 7-4-1904, tỉnh lỵ tỉnh Vạn Bú chuyển về Sơn La. Đến ngày 23-8-1904, tỉnh Vạn Bú đổi thành tỉnh Sơn La. Ngày 28-6-1909, Toàn quyền Đông Dương Klobukowski ra Nghị định thành lập tỉnh Lai Châu gồm: Đạo Lai (châu Lai, châu Quỳnh Nhai và phủ Luân Châu) và châu Điện Biên với phủ Tuần Giáo, dân số khoảng 4 vạn người. Đến ngày 27-3-1916, tỉnh Lai Châu lại chuyển thành Đạo quan binh thứ tư theo chế độ quân quản. Mãi tới ngày 4-9-1943, chế độ quân quản ở Lai Châu mới bị bãi bỏ. Trong thời kỳ dài thống trị Lai Châu, thực dân Pháp đều đặt Lai Châu dưới chế độ quân quản, có một thời gian ngắn chúng áp dụng chế độ cai trị hành chính.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, dưới chính thể mới của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Lai Châu có một số thay đổi về địa giới hành chính như sau:

– Khi cuộc kháng chiến toàn quốc mới bùng nổ, Lai Châu nằm trong Chiến khu 2 cùng với Sơn Tây, Hà Đông, Hà Nam, Nam Định, Hòa Bình, Ninh Bình, Sơn La. Sau đó Lai Châu nhập vào Chiến khu 10 và một phần Chiến khu 1 thành Liên khu Việt Bắc.

– Năm 1948, Lai Châu và Sơn La hợp nhất thành tỉnh Sơn Lai. Ngày 12-1-1952, Thủ tướng Chính phủ ra Nghị định số 145-TTg tái lập lại hai tỉnh.

– Ngày 26-1-1953, để củng cố căn cứ địa Tây Bắc mới giải phóng, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 134-SL thành lập Khu Tây Bắc gồm các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, Lai Châu tách khỏi Liên khu Việt Bắc. Đồng thời, Khu ủy Tây Bắc cũng ra quyết định chuyển huyện Thuận Châu từ tỉnh Sơn La sang tỉnh Lai Châu.

Ngày 7-5-1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, Lai Châu được giải phóng, hòa bình được lập lại trên miền Bắc nước ta.

Ngày 29-4-1955, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban hành Sắc lệnh số 230-SL thành lập Khu tự trị Thái – Mèo, các châu (huyện trước đây) trực thuộc khu, không có cấp hành chính tỉnh.

Ngày 27-10-1962, kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa II đã ra Nghị quyết đổi tên Khu tự trị Thái – Mèo thành Khu tự trị Tây Bắc và thành lập lại ba tỉnh trong khu là: Lai Châu, Nghĩa Lộ và Sơn La. Tỉnh Lai Châu lúc đó gồm 7 huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Tè, Mường Lay, Phong Thổ, Sình Hồ và thị trấn Lai Châu. Ngày 8-10-1971, thành lập thị xã Lai Châu.

Ngày 27-12-1975, Khu tự trị Tây Bắc giải thể. Tháng 12-1977, thành lập thị trấn Mường Lay và Sìn Hồ.

Ngày 18-4-1992, thành lập thị xã Điện Biên Phủ.

Ngày 7-10-1995 thành lập huyện Điện Biên Đông.

Đến năm 2003, tỉnh Lai Châu có 8 huyện: Điện Biên, Tuần Giáo, Tủa Chùa, Mường Tè, Mường Lay, Sìn Hồ, Phong Thổ, Điện Biên Đông; hai thị xã: Lai Châu và Điện Biên Phủ. Tỉnh lỵ đặt tại thị xã Điện Biên Phủ.

Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ tư ra Nghị quyết số 22/2003 QH XI về việc chia và điều chỉnh địa giới một số tỉnh, tiếp đó, ngày 1-1-2004, tỉnh Lai Châu (mới) được thành lập trên cơ sở 4 huyện của tỉnh Lai Châu (cũ) gồm: Mường Tè, Sìn Hồ, Tam Đường, Phong Thổ và sáp nhập thêm huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai. Tỉnh Lai Châu (mới) có vị trí địa lý từ 21º51’ đến 22º49’ vĩ độ bắc, 102º19’ đến 103º59’ kinh đông, phía bắc giáp tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, phía đông giáp tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La, phía tây và phía nam giáp tỉnh Điện Biên. Có đường biên giới giáp với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) dài 273km, có cửa khẩu quốc gia Ma Lù Thàng thuận lợi cho phát triển kinh tế đối ngoại. Lai Châu có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia và phòng hộ đầu nguồn sông Đà.

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong tình hình mới, theo đề nghị của tỉnh Lai Châu, ngày 10-10-2004, Chính phủ ra Nghị định số 176/2004/NĐ-CP về việc thành lập thị xã Lai Châu và thành lập thị trấn các huyện Tam Đường, Phong Thổ, tỉnh Lai Châu. Ngày 30-10-2008, Chính phủ ra Nghị định số 04/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên để thành lập huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Ngày 2-11-2012 Chính phủ ra Nghị quyết số 71/NQ-CP về việc Điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện thuộc tỉnh Lai Châu, theo đó thành lập huyện Nậm Nhùn. Ngày 27/12/2013, Chính phủ ra Nghị quyết số 131/NQ-CP về việc thành lập thành phố Lai Châu thuộc tỉnh Lai Châu. Sau khi thành lập thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (gồm: Thành phố Lai Châu và các huyện: Tam Đường, Phong Thổ, Tân Uyên, Than Uyên, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn).

Cổng TTĐT tỉnh

Cùng chủ đề

Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Thổ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

(BLC) - Ngày 21/6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Phong Thổ tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029. Các đồng chí: Đinh Quang Tuấn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Phong Thổ; Lê Bá Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy cùng 165 đại biểu đại diện...

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2024

(BCL) - Ngày 20/6, thành phố Lai Châu tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS thành phố Lai Châu lần thứ IV năm 2024. Dự đại hội có đồng chí Tống Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy; HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Văn nghệ chào mừng đại hội. Hiện dân...

Báo chí Lai Châu: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển đổi số

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển như vũ bão của công nghệ đã tác động lớn đến sự phát triển của mọi lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. Riêng trong lĩnh vực báo chí, thời đại công nghệ số cùng sự phát triển của mạng xã hội đã tạo ra nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng là thách thức không nhỏ trong cuộc cạnh tranh thông tin. Báo chí Lai Châu...

Góp phần đổi mới nông thôn

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) có ý nghĩa quan trọng giúp nông thôn phát triển toàn diện. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, Báo Lai Châu đã phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc đoàn kết, chung sức thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo các vùng nông thôn trong...

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại Hà Nội

Chiều 20/6, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Ba Đình, Hà Nội, đông đảo người yêu thích tập luyện yoga đã về tham dự Ngày hội quốc tế Yoga lần thứ 10 (năm 2024). Sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo Dân Trí tổ chức. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya phát biểu khai mạc...

Cùng tác giả

Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc liên bản Sin Chải – Sùng Phài – Căn Câu

Ngày 5/11, xã Sùng Phài (thành phố Lai Châu) tổ chức điểm Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc liên bản Sin Chải – Sùng Phài – Căn Câu chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023). Đồng chí Tống Thanh Bình - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Lai Châu; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND, Ban Dân vận Thành ủy...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục dự Ngày hội Đại Đoàn kết tại bản Nậm Manh

Ngày 5/11, đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn). Đây là bản được huyện Nậm Nhùn lựa chọn tổ chức điểm của huyện. Dự ngày hội còn có đồng chí Lê Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND,...

Ghi dấu ấn về một Lai Châu tươi đẹp trong lòng bè bạn

Một thành phố Lai Châu nhỏ xinh nơi miền biên viễn với không khí dịu mát, con người thân thiện, hiếu khách, sự quan tâm động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh… là tất cả những ấn tượng mà bạn bè, du khách khi đến với Lai Châu đã cảm nhận, lưu giữ. Và sẽ không xa khi lời hứa “Tiếp tục quay lại Lai Châu để tìm hiểu và khám phá” của du khách...

Lai Châu: Tọa đàm đánh giá sản phẩm du lịch

Tiếp tục các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, sáng nay (5/11) tại Khách sạn Hoàng Nhâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Tọa đàm đánh giá sản phẩm du lịch Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu...

Sôi nổi các môn thi thể thao Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại...

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu năm 2023” và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, từ ngày 3 - 5/11, Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức thi đấu các môn thể thao tại Ngày hội. Ban Tổ chức Ngày hội trao Huy chương và...

Cùng chuyên mục

Gìn giữ, trao truyền giá trị văn hóa tốt đẹp

Từ ngày 3-5/11, tại thành phố Lai Châu xinh đẹp và mến khách, lần đầu tiên diễn ra Ngày hội Văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người, Tuần Du lịch - Văn hóa tỉnh Lai Châu năm 2023. Lai Châu hân hoan được đón hàng nghìn nghệ nhân, diễn viên, vận động viên tiêu biểu của 14 dân tộc đến từ 11 địa phương trong cả nước. Với hàng loạt các hoạt động đậm bản...

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Đức Dục dự Ngày hội Đại Đoàn kết tại bản Nậm Manh

Ngày 5/11, đồng chí Lê Đức Dục - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc tại bản Nậm Manh, xã Nậm Manh (huyện Nậm Nhùn). Đây là bản được huyện Nậm Nhùn lựa chọn tổ chức điểm của huyện. Dự ngày hội còn có đồng chí Lê Tuấn Anh - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính; các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND,...

Ghi dấu ấn về một Lai Châu tươi đẹp trong lòng bè bạn

Một thành phố Lai Châu nhỏ xinh nơi miền biên viễn với không khí dịu mát, con người thân thiện, hiếu khách, sự quan tâm động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo tỉnh… là tất cả những ấn tượng mà bạn bè, du khách khi đến với Lai Châu đã cảm nhận, lưu giữ. Và sẽ không xa khi lời hứa “Tiếp tục quay lại Lai Châu để tìm hiểu và khám phá” của du khách...

Lai Châu: Tọa đàm đánh giá sản phẩm du lịch

Tiếp tục các hoạt động của Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, sáng nay (5/11) tại Khách sạn Hoàng Nhâm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức Tọa đàm đánh giá sản phẩm du lịch Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu...

Sôi nổi các môn thi thể thao Ngày hội văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I tại...

Trong khuôn khổ “Ngày hội Văn hóa các dân tộc có dân số dưới 10.000 người lần thứ I tại tỉnh Lai Châu năm 2023” và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, từ ngày 3 - 5/11, Cục Thể dục thể thao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức thi đấu các môn thể thao tại Ngày hội. Ban Tổ chức Ngày hội trao Huy chương và...

Khám phá văn hóa đặc trưng các dân tộc có số dân dưới 10.000 người qua không gian văn hóa

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người, lần thứ I và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, đã có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trình diễn, thể dục thể thao được tổ chức. Trong đó, tại các không gian văn hóa, ngoài trưng bày các trang phục, dụng cụ lao động sản xuất, hình ảnh, tư liệu của các dân tộc có số dân dưới...

Những khoảnh khắc đẹp tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai...

Tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, tại tỉnh Lai Châu và Tuần Du lịch - Văn hóa Lai Châu năm 2023, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Lai Châu đã lưu lại những khoảnh khắc đẹp gửi tới độc giả. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến thăm quan và động viên tại các không gian trưng bày tại Ngày hội. Phụ nữ Thái Hoà Bình giới thiệu về sản...

Chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam – Trung Quốc

Tiếp diễn những hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Lai Châu năm 2023, tối 4/11, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh đã diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ Việt Nam- Trung Quốc. Dự Chương trình giao lưu văn nghệ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương...

Độc đáo không gian văn hóa các dân tộc có số dân dưới 10.000 người

Trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá các dân tộc có số dân dưới 10.000 người lần thứ I, Tuần Du lịch - Văn hoá Lai Châu năm 2023, từ ngày 3-4/11 đã diễn ra nội dung thi không gian văn hóa của 14 dân tộc thuộc 11 đoàn đến từ các tỉnh có số dân dưới 10.000 người. Không gian văn hoá 11 tỉnh trên cả nước gồm: Lai Châu, Cao Bằng, Thái Nguyên, Điện Biên, Hà Giang, Lào...

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Viết Giang dự Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phúc Than

Ngày 4/11, Đội 9 (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc. Đồng chí Nguyễn Viết Giang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo xã và nhân dân xã Phúc Than... dự ngày hội. Các đại biểu...

Tin nổi bật

Tin mới nhất