Powered by Techcity

Nhà Truyền thống cách mạng Liên Minh – Nơi ghi dấu những năm tháng hào hùng

Nằm ở miền hạ của huyện Vụ Bản, xã Liên Minh có bề dày lịch sử truyền thống anh hùng trong sự nghiệp đấu...

Tin mới nhất