Powered by Techcity

Cục Thuế Nghệ An triển khai nhiều ứng dụng mới vào quản lý thuế

Triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính Bộ Tài chính, 7 nhiệm vụ cải cách hành chính thuế theo Tổng Cục thuế quy định năm 2023, chương trình cải cách hành chính của tỉnh Nghệ An, Cục Thuế Nghệ An thường xuyên chỉ đạo, quán triệt và đôn đốc các phòng, các Chi cục Thuế thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt.

Cục Thuế Nghệ An đã xây dựng, triển khai đầy đủ, kịp thời các kế hoạch, văn bản về cải cách hành chính; đẩy mạnh triển khai hoá đơn điện tử; triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền cho doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai. Qua nhiều cuộc triển khai quyết liệt ở các địa phương với sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, năm 2023 đã đạt 131% kế hoạch đề ra.

bna-may-tinh-tien-5757.jpeg
Máy tính tiền có thể khởi tạo hoá đơn điện tử sử dụng ở các siêu thị, cửa hàng. Ảnh: Trân Châu

Cục Thuế cũng triển khai ứng dụng Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá nhằm phục vụ công tác quản lý trong việc in ấn, cấp phát cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, truyền dữ liệu tem điện tử từ các tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử về hệ thống quản lý tem điện tử. Đồng thời, đồng bộ các quy trình, phần mềm quản lý phục vụ công tác quản lý thuế, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa công tác thuế và quá trình chuyển đổi số của ngành Thuế nói riêng, ngành Tài chính nói chung theo yêu cầu của Chính phủ.

Ứng dụng Quản lý tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá nhằm phục vụ công tác quản lý trong việc in ấn, cấp phát cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, truyền dữ liệu tem điện tử từ các tổ chức, cá nhân sử dụng tem điện tử về hệ thống quản lý tem điện tử là một sáng kiến mới của Tổng Cục Thuế được triển khai ở 63 tỉnh thành. Trong giai đoạn 1, cơ quan thuế các tỉnh nhập danh mục tem, nhập hợp đồng tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước; nhập tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước từ công ty in về kho của Tổng cục Thuế.

toan-bo-thong-tin-ve-viec-quan-ly-tem-dien-tu-se-duoc-tong-hop-tai-he-thong-du-lieu-chung-cua-tong-cuc-thue-de-phuc-vu-cong-tac-quan-ly-chung-1178.jpeg
Tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiệu thụ trong nước. Ảnh Internet.

Xuất tem điện tử rượu, thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các cục thuế; tiếp nhận, xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử và đề nghị mua tem trên hệ thống quản lý tem điện tử; bán tem điện tử cho các tổ chức, cá nhân…

Phần mềm quản lý này đáp ứng yêu cầu nhận và xử lý tờ khai đăng ký/thay đổi thông tin sử dụng tem điện tử (mẫu 01/TEM). Đơn đề nghị mua tem điện tử rượu, tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước (mẫu 03/TEM), Bảng tổng hợp dữ liệu tem điện tử gửi cơ thuế ( mẫu 07/TEM). Toàn bộ thông tin về việc quản lý tem điện tử sẽ được tổng hợp tại hệ thống dữ liệu chung của Tổng cục Thuế để phục vụ công tác quản lý chung cũng như công tác chỉ đạo điều hành từ tổng cục tới địa phương do đó quản lý được lĩnh vực này.

Triển khai công cụ theo dõi rủi ro của Cục Thuế Nghệ An

Năm 2023, Cục Thuế Nghệ An được đánh giá cao bởi xây dựng và hoàn thiện Công cụ theo dõi rủi ro (TDRR) tại cơ quan Cục Thuế và các Chi cục Thuế. Đây là một ứng dụng mang tính đột phá của Cục Thuế tỉnh Nghệ An, là 1 trong 19 công cụ được Tổng cục Thuế lựa chọn từ hơn 80 công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin của các Cục Thuế trên cả nước để giới thiệu và áp dụng triển khai trên phạm vi toàn quốc. Ứng dụng được xây dựng và triển khai áp dụng xuất phát từ thực tiễn yêu cầu quản lý với quy mô đáp ứng cho nhiều người sử dụng, không giới hạn số người truy cập nhằm mục đích. Ứng dụng cập nhật, quản lý thông tin phục vụ cho việc đánh giá mức độ rủi ro của người nộp thuế;

Cập nhật kết quả khảo sát và đánh giá mức độ rủi ro ban đầu đối với người nộp thuế trong khâu đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử; Cập nhật, theo dõi thông tin xử lý hóa đơn rủi ro do các cơ quan thuế khác chuyển đến. Đồng thời phân định rõ trách nhiệm của từng bộ phận, từng công chức thuế trong việc xử lý các doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn; Phân công theo dõi kết quả đôn đốc khai, nộp thuế đối với các nhà thầu xây dựng cơ bản vãng lai ngoại tỉnh (các dự án không sử dụng vốn ngân sách nhà nước).

Cục Thuế Nghệ An cũng tiếp tục triển khai ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (eTax Mobile) nhằm triển khai Quyết định số 1874 của Bộ Tài chính về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính. Đẩy mạnh triển khai thực hiện việc kết nối dữ liệu, luân chuyển hồ sơ điện tử giữa các Chi cục Thuế với Văn phòng Đăng ký đất đai, tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

bna-van-truong-mm-2786.jpeg
Doanh nghiệp chế biến gỗ viên nén Thanh Chương hoạt động khá hiệu quả. Ảnh: Văn Trường

Đối với thuế xuất nhập khẩu, cơ quan Hải quan đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các Kế hoạch về công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan năm 2023 và Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Vận hành tốt các chương trình ngành, đảm bảo 100% thủ tục hải quan về xuất nhập khẩu hàng hóa được thực hiện thông qua hệ thống VNACSS/VCIS (hệ thống thông quan tự động và cơ chế một cửa quốc gia) và qua Dịch vụ công trực tuyến.

Hải quan Nghệ An đã mở rộng việc triển khai thực hiện thanh toán thuế, lệ phí hải quan thông qua Hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7. Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp với Bưu điện trong việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Thực hiện tốt công tác phát triển quan hệ đối tác hải quan – doanh nghiệp. Triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, đảm bảo 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn quy định, hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2023.

Năm 2023, thu ngân sách của Nghệ An đạt 21.259 tỷ đồng/kế hoạch 15.836 tỷ đồng đạt 134,24% kế hoạch. Trong đó: Thu nội địa: 19.981 tỷ đồng/14.586 tỷ đồng đạt 136,99% kế hoạch; Thu thuế xuất nhập khẩu: 1.278 tỷ đồng/1.250 tỷ đồng đạt 102,24% kế hoạch.

Nguồn

Cùng chủ đề

Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 Chương, 260 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 Điều. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản...

Nỗ lực lớn trong thu ngân sách giai đoạn 2021 – 2024 ở Nghệ An

Tiệm cận mục tiêu Để thực hiện được những nhiệm vụ thu ngân sách đảm bảo chi trong một giai đoạn, thì các cơ sở pháp lý là “kim chỉ nam” để xây dựng triển khai các mục tiêu. Đối với Nghệ An, Quốc hội đã có Nghị quyết số 36/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An; Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết...

Cục Thuế Nghệ An công bố hóa đơn may mắn quý I năm 2024

Cục Thuế tỉnh Nghệ An vừa tổ chức Lễ quay thưởng Chương trình “Hóa đơn may mắn” quý I năm 2024. Theo đó, giải thưởng được áp dụng với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đã được các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh khởi tạo từ ngày 1/1/2024 đến 31/3/2024. Chương trình đã chọn ra 21 hóa đơn may mắn, bao gồm 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải...

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Sở Nông nghiệp & PTNT thăm mô hình nhà màng của Doanh nghiệp Hưng Long 1 Farm. Ảnh: Phú Hương P.V: Chúng ta đang hướng mục tiêu nền sản xuất nông nghiệp tiên tiến, ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và đem lại giá trị sản xuất cao, bền vững. Đồng...

Thu hút đầu tư ở Nghĩa Đàn trong bối cảnh phát triển vùng Tây Bắc và Bắc Nghệ An

Tích cực đồng hành với doanh nghiệp Nhà máy sản xuất và chế biến bột đá siêu mịn tại KCN Nghĩa Đàn ở xã Nghĩa Hội được khởi công xây dựng từ quý II năm 2023. Đến nay, sau gần 1 năm thi công, toàn bộ hệ thống nhà xưởng, nhà điều hành đã hoàn thành. Nhà máy này đang chuẩn bị lắp đặt các dây chuyền máy móc, thiết bị để có thể vận hành trong quý...

Cùng tác giả

Nghệ An ra công điện ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

Sáng 14/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh có Công điện số 03 gửi Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, ban, ngành liên quan về việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn trên địa bàn. Theo bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, hồi 7 giờ ngày 14/7, vị trí tâm áp...

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Những nơi nào hạ điểm, xét tuyển bổ sung?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 các tỉnh thành: Những nơi xét tuyển bổ sung Tại Hà Nội, trước khi công bố việc hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội giao bổ sung cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cụ thể, Theo đó, Trường THPT Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các Trường...

Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 625/QĐ-TTg ngày 11/7/2024 ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm...

Để vào sân xem chung kết EURO 2024, người hâm mộ Anh có thể mất tối đa… 3 năm tiền lương

NHM Anh đang tìm kiếm tấm vé xem chung kết một cách điên cuồng Theo miêu tả, tại Đức đã có hàng trăm ngàn người Anh theo chân đội tuyển từ đầu EURO 2024. Càng vào vòng trong, số lượng người sang Đức càng nhiều và đến chung kết, dự kiến sẽ có khoảng 35.000 người nữa đổ bộ xuống Berlin. Sức hút lớn...

Cùng chuyên mục

Độc lạ kết hơn 15.000 chiếc bẫy thú thành cặp voi rừng ở Nghệ An

Cặp voi mẹ con được kết từ bẫy thú rừng tại khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh: Văn Trường Tại một góc khuôn viên của Vườn quốc gia Pù Mát, từ xa chúng ta đã bắt gặp hình ảnh cặp voi mẹ, voi con đang thong dong “dạo bộ”. Đến gần mới thấy 2 chú voi này được kết từ những chiếc bẫy thú rừng rất...

Bất chấp nguy hiểm, nhiều hộ dân ở Kỳ Sơn vẫn xây dựng nhà mới ven bờ sông, suối

Những ngôi nhà cao tầng mới xây nằm chênh vênh bên mép sông Nậm Mộ ở bản Cầu Tám, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Ảnh: Văn Trường Thời điểm này, về địa bàn xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn thấy có khá nhiều những ngôi nhà kiên cố bê tông cốt thép được người dân xây dựng bám cheo leo bên vách sông Nậm Mộ và khe Suối...

Một số điểm mới nổi bật của Luật Đất đai năm 2024

Luật Đất đai năm 2024 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5 gồm 16 Chương, 260 Điều, trong đó sửa đổi, bổ sung 180/212 Điều của Luật Đất đai năm 2013 và bổ sung mới 78 Điều. Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản...

BIDV Nghệ An góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh

Phát huy các giá trị truyền thống của 67 năm xây dựng và phát triển (27/5/1957 – 27/5/2024), BIDV Nghệ An trở thành một trong những tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tài chính tiền tệ. Một trong những điểm nhấn của BIDV Nghệ An là hoạt động thu hút đầu tư....

Vàng SJC niêm yết ở mức 89,5 triệu đồng/lượng; Giá cao su thế giới neo ở mức cao

Vàng SJC niêm yết ở mức 89,5 triệu đồng/lượng Hôm nay, vàng SJC giảm về ở mốc 89,5 triệu đồng/lượng, vàng thế giới dự báo có thể giảm trong tuần giao dịch mới. Tại thời điểm khảo sát lúc 5h00 ngày 27/5, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Giá vàng 9999 được DOJI được niêm yết ở mức 87,50 triệu đồng/lượng mua vào và 89,30 triệu đồng/lượng bán ra. ...

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày 27/5: Ngày nắng nóng gay gắt, có nơi trên 38 độ C

Dự báo thời tiết ngày và đêm 27/5 trên địa bàn tỉnh Nghệ An * Khu vực đồng bằng ven biển Mây thay đổi đến nhiều mây. Ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – cấp 3. - Nhiệt độ : 26 – 33oC. - Độ ẩm : 80 – 90% * Khu vực trung du và vùng núi Mây thay đổi...

Thủ tướng chỉ đạo điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp

Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện nghiêm túc, tích cực hơn nữa Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 8/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về...

Nghệ An đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ hè thu

Tranh thủ thời tiết thuận lợi Huyện Diễn Châu là một trong những địa phương có tiến độ thu hoạch lúa xuân nhanh và sớm nhất tỉnh. Từ 20/5, trên đồng ruộng chỉ còn cảnh nông dân tập trung làm đất, gieo cấy lúa hè thu. Là xã vùng trũng thấp của huyện, năm nào sản xuất lúa hè thu ở xã Diễn Thái (Diễn Châu) cũng được đẩy nhanh theo tiến độ, thu hoạch lúa xuân...

Giám sát người mang lửa vào núi Quyết, ngăn chặn cháy rừng

Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, nguy cơ cháy rừng do một số du khách mang theo lửa là rất cao. Ảnh: Văn Trường Khu vực núi Quyết, phường Trung Đô, TP. Vinh hàng ngày có khá nhiều đoàn khách tham quan du lịch đến thăm, diện tích tại khu vực núi Quyết...

Bí quyết rèn dao, nông cụ… sắc lẹm của người Mông Nghệ An

Giữ nghề truyền thống Một ngày trung tuần tháng Năm, cùng với cán bộ địa phương, chúng tôi đến bản Mường Lống 1 và Mường Lống 2, xã Mường Lống để xem nghề rèn truyền thống của bà con được lưu giữ từ bao đời nay. Ngay từ đầu bản đã nghe tiếng búa chan chát xa, gần vẳng lại. Clip: Xuân Hoàng - Quang An...

Tin nổi bật

Tin mới nhất