Powered by Techcity

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/ky-hop-thu-20-hdnd-tinh-khoa-xviii-xem-xet-thong-qua-18-nghi-quyet-fd623f9/

Sáng 7/6, HĐND tỉnh Nghệ An khóa 18 đã khai mạc kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề để xem xét, thảo luận và thông qua các tờ trình, Nghị quyết quan trọng do UBND tỉnh trình. Chủ trì phiên họp có các đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên TW Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Nam Đình – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. 

Cùng dự kỳ họp thứ 20 có các đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBDN tỉnh; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

VIDEO: Kỳ họp thứ 20 – HĐND tỉnh khóa XVIII xem xét thông qua 18 Nghị quyết

Quang cảnh Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Sau lễ khai mạc trọng thể, thay mặt chủ tọa kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý phát biểu và nhấn mạnh: từ yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, tiếp tục đặt ra những vấn đề cấp thiết, đòi hỏi HĐND tỉnh phải kịp thời giải quyết, tạo cơ sở pháp lý cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Đó là thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; phân bổ các nguồn ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Thông qua các quy định, chính sách về an sinh xã hội, phát triển văn hóa – thể thao, bảo đảm quốc phòng – an ninh. 

Các đồng chí chủ tọa, điều hành Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa XVIII. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp; tham gia quyết nghị các Nghị quyết có sự tập trung cao, góp phần sớm đưa các chủ trương, chính sách đi vào thực tiễn, phát huy hiệu quả các nguồn lực, tạo được sự ủng hộ, đồng thuận cao trong cử tri và nhân dân tỉnh nhà.  

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 20.

Trước kỳ họp, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã chủ động phối hợp chặt chẽ trong công tác thẩm tra đối với các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp nghiêm túc, kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng; UBND tỉnh và các ngành, các cấp liên quan đã tích cực phối hợp, nghiêm túc tiếp thu, giải trình thỏa đáng.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Vì vậy, các nghị quyết trình đều đã được kỳ họp lần thứ 20 biểu quyết thông qua với tỷ lệ cao. Trong đó, Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025 sẽ thực hiện sắp xếp 92 đơn vị hành chính thành 44 đơn vị (trong đó có 43 đơn vị thành lập mới và 1 đơn vị hành chính điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số). Sau sắp xếp toàn tỉnh giảm 48 đơn vị hành chính. 

Đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 
Đồng chí Cao Tiến Trung – Trưởng ban Kinh tế – Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp. 

Kỳ họp cũng đã thống nhất cao với Nghị quyết tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trong đó sáp nhập toàn bộ thị xã Cửa Lò (7 phường) và điều chỉnh một phần huyện Nghi Lộc (bao gồm 4 xã: Nghi Xuân, Phúc Thọ, Nghi Thái và Nghi Phong) vào thành phố Vinh. Thành lập các phường thuộc TP Vinh gồm Hưng Đông, Hưng Lộc, Nghi Phú và Nghi Đức trên cơ sở nguyên hiện trạng diện tích tự nhiên, quy mô dân số. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc TP Vinh: sáp nhập toàn bộ phường Vinh Tân và Hồng Sơn thành phương Vinh Tân; sáp nhập phương Quang Trung, Lê Mao, Đội Cung lấy tên là phường Quang Trung.

Đồng chí Thái Thanh Quý – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Thanh Quý đề nghị UBND tỉnh, các cấp, các ngành, các địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để các nghị quyết vừa được thông qua sớm phát huy hiệu quả. Trong đó lưu ý, đối với chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã; mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố; đây là vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, được đông đảo cử tri và nhân dân quan tâm. Vì vậy, UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, sớm ổn định về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuẩn bị tốt nhất đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội, các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ, sâu rộng góp phần tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong mọi tầng lớp Nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố, thị xã tích cực phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai hiệu quả việc sắp xếp, mở rộng, thành lập đơn vị hành chính, bảo đảm sự ổn định, thống nhất và liên tục; chủ động phương án bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách gắn với nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Các đại biểu HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 20.

Đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết, tập trung chỉ đạo kịp thời, hiệu quả; chủ động nắm bắt, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024, cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các công trình có tính liên kết vùng và dự án có tác động lan tỏa. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công; tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc gắn với trách nhiệm của người đứng đầu được giao nhiệm vụ. 

Về các nghị quyết về chính sách an sinh xã hội, quốc phòng – an ninh, đề nghị các cấp, các ngành sớm thông tin đầy đủ, triển khai hướng dẫn cụ thể, chi tiết đến người dân. Tăng cường giám sát, kịp thời góp ý và phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện; tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực, trục lợi chính sách, làm lãng phí, thất thoát tiền, tài sản Nhà nước và Nhân dân.

DANH SÁCH 18 NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 20, HĐND TỈNH NGHỆ AN KHÓA XVIII, NHIỆM KỲ 2021 – 2026
1. Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện Dự án 2 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nội dung hỗ trợ dự án, kế hoạch, phương án phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù và một số chính sách hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thành tích cao tỉnh Nghệ An.

3. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023 – 2025.

4. Nghị quyết về việc tán thành chủ trương mở rộng địa giới hành chính và không gian đô thị thành phố Vinh, thành lập các phường và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

5. Nghị quyết quy định tiêu chí thành lập, số lượng thành viên, mức chi hỗ trợ, bồi dưỡng; chế độ, chính sách đối với Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

6. Nghị quyết thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

7. Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai và khoản 2 Điều 4 Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội để thực hiện công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

8. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hàng năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

9. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐND ngày 07/7/2023 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cho tàu cá khai thác thủy sản vùng khơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

10. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở.

11. Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình bố trí ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2024 – 2030.

12. Nghị quyết cho ý kiến về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

13. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Nghĩa Xuân – Minh Hợp – Hạ Sơn, huyện Quỳ Hợp.

14. Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường D1, thị xã Thái Hòa (giai đoạn 1).

15. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Tuyến đường tránh QL48 đoạn qua trung tâm đô thị Thái Hòa (giai đoạn 1).

16. Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường giao thông nối QL46 đi xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và Quốc lộ 15.

17. Nghị quyết phân bổ dự toán ngân sách địa phương đợt 3 năm 2024.

18. Nghị quyết phân bổ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu đợt 4 năm 2024.

 

Thái Dương – Cảnh Toàn


Nguồn

Cùng chủ đề

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Tương Dương

Sáng 4/6, Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Như Khôi, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Tương Dương về việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2023.   Toàn cảnh buổi làm việc. Qua 3 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng...

Ban pháp chế HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

Chuẩn bị nội dung cho Kỳ họp thứ 20 của HĐND tỉnh, sáng nay (30/5), Ban Pháp chế HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo Nghị quyết.  Toàn cảnh cuộc họp. Tại buổi làm việc, các thành viên Ban pháp chế HĐND tỉnh đã thống nhất tính pháp lý của dự thảo Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2023...

Ban Văn hóa Xã hội họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh

Chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 20) HĐND tỉnh, sáng nay (29/5), Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh, họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp. Tham dự có đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Toàn cảnh cuộc họp. Hai nội dung được Ban Văn hóa Xã hội thẩm tra gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định định mức chi ngân sách nhà nước thực hiện Dự án 2: Đa dạng...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202405/thuong-truc-hdnd-tinh-to-chuc-phien-giai-trinh-6-thang-dau-nam-2024-9ef4a35/

Chiều 28/5, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên giải trình 6 tháng đầu năm 2024 để xem xét kết quả thực hiện các Thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay, Giải trình việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm 2021...

Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát xây dựng nông thôn mới ở Tân Kỳ

Thực hiện chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về "việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”, sáng 23/5, Thường trực HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Kỳ. Đồng chí Cao Tiến Trung - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng ban Kinh tế - Ngân...

Cùng tác giả

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/cong-bo-quyet-dinh-pho-bi-thu-huyen-uy-nghi-loc-d965a0c/

Chiều 12/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghi Lộc dự buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện...

Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

Sáng 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Toàn cảnh hội nghị. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/trong-tinh/202406/quan-khu-4-khai-mac-hoi-thi-dan-van-kheo-nam-2024-cum-2-4021ecb/

Sáng nay (12/6), tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 tổ chức Khai mạc hội thi Dân vận khéo năm 2024 trong lực lượng vũ trang Quân khu cụm 2.  https://www.youtube.com/watch?v=vws5fX8wY8Q Các đại biểu dự hội thi. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Toàn cảnh hội thi. Hội thi "Dân vận khéo"...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-doanh-nghiep-hoa-ky-bd74f95/

Nằm trong chương trình khảo sát tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chiều 11/6, đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ - Á dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn. https://www.youtube.com/watch?v=ureLdjjcg7c Chào mừng đoàn công tác của Doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm, khảo sát và...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/so-ket-1-nam-thao-go-cac-diem-nghen-trong-trien-khai-de-an-06-95d47d0/

Sáng nay (10/6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại Công văn 452/TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV...

Cùng chuyên mục

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/cong-bo-quyet-dinh-pho-bi-thu-huyen-uy-nghi-loc-d965a0c/

Chiều 12/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Nghi Lộc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự lễ có các đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An.  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Nghi Lộc dự buổi lễ. Tại buổi lễ, đại diện...

Đảng ủy Quân sự tỉnh thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9, khóa XIII

Sáng 13/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.  Toàn cảnh hội nghị. Tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Quân sự tỉnh, Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp thông báo nhanh những nội dung trọng tâm của Hội nghị Trung ương 9, khóa...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/trong-tinh/202406/quan-khu-4-khai-mac-hoi-thi-dan-van-kheo-nam-2024-cum-2-4021ecb/

Sáng nay (12/6), tại Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Quân khu 4 tổ chức Khai mạc hội thi Dân vận khéo năm 2024 trong lực lượng vũ trang Quân khu cụm 2.  https://www.youtube.com/watch?v=vws5fX8wY8Q Các đại biểu dự hội thi. Tham dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Toàn cảnh hội thi. Hội thi "Dân vận khéo"...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/chu-tich-ubnd-tinh-tiep-va-lam-viec-voi-doan-doanh-nghiep-hoa-ky-bd74f95/

Nằm trong chương trình khảo sát tìm hiểu về môi trường đầu tư tại Nghệ An, chiều 11/6, đoàn Doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng thương mại Mỹ - Á dẫn đầu, đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với đoàn. https://www.youtube.com/watch?v=ureLdjjcg7c Chào mừng đoàn công tác của Doanh nghiệp Hoa Kỳ đến thăm, khảo sát và...

https://www.truyenhinhnghean.vn/thoi-su-chinh-tri/202406/so-ket-1-nam-thao-go-cac-diem-nghen-trong-trien-khai-de-an-06-95d47d0/

Sáng nay (10/6), dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện việc tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 tại Công văn 452/TTg về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế. Chủ trì tại điểm cầu Nghệ An có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV...

Bà Nguyễn Thị Thanh được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội

Với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội. Chiều 6/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại...

Nghệ An báo cáo Bộ Công an về 114 dự án cây xanh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có báo cáo kết quả rà soát của 17 cơ quan, đơn vị thực hiện 114 dự án trồng và chăm sóc cây xanh từ năm 2019 đến nay. Hôm nay (6/6), UBND tỉnh Nghệ An cho hay, địa phương này vừa có báo cáo gửi Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) về các dự án trồng và chăm sóc cây xanh trên địa bàn. Theo báo cáo, từ năm 2019 đến nay,...

Thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 6-6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm thượng tướng Lương Tam Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an theo đề nghị của Thủ tướng. Tân Bộ trưởng Bộ Công an - thượng tướng Lương Tam Quang. Ngày 6-6, sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an với thượng tướng Lương Tam Quang - thứ...

Hôm nay Quốc hội họp về công tác nhân sự

Theo thông cáo báo chí số 15 kỳ họp thứ 7, hôm nay (6/6), Quốc hội tiếp tục tiến hành phiên chất vấn vào buổi sáng, sau đó họp riêng về công tác nhân sự. Buổi sáng, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Tiếp đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thừa...

Tạo sinh kế bền vững cho người dân Đan Lai

Cần tạo sinh kế bền vững cho người dân Đan Lai nhằm bảo vệ tốt diện vùng lõi của vườn quốc gia Pù mát là chỉ đạo của  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đệ tại buổi đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống của người dân tại xã Môn Sơn huyện Con Cuông vào ngày 5/6. Hiện có 231 hộ với hơn 1.000 nhân khẩu của tộc người Đan Lai đang sinh sống tại 2 bản...

Tin nổi bật

Tin mới nhất