Powered by Techcity

Điều kiện tự nhiên

I. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: Ninh Bình là một tỉnh nằm ở cực Nam đồng bằng Bắc bộ, 190 50’ đến 200 27’ độ Vĩ...

Tin mới nhất