Powered by Techcity

Để Đảng mãi là ngọn cờ lãnh đạo dẫn dắt dân tộc

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 – 19/5/2024) là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên thêm quyết tâm học tập, tu dưỡng, rèn luyện và thực hành đúng, thực chất đạo đức cách mạng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, mãi là ngọn cờ lãnh đạo dân tộc trong thời kỳ mới.

Nền tảng để Đảng trở thành ngọn cờ lãnh đạo cách mạng

Là lãnh tụ của Đảng, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương ngời sáng, mẫu mực về đạo đức cách mạng để cán bộ, đảng viên và nhân dân Việt Nam học tập, làm theo. Ngay từ khi tuyên truyền, vận động thành lập Đảng, trong tác phẩm Đường kách mệnh, Chủ tịch Hồ Chí Minh xác định, đạo đức cách mạng là nội dung cốt lõi đầu tiên trong những vấn đề căn bản của cách mạng Việt Nam.
Người nhiều lần nhấn mạnh, đạo đức là “gốc” của người cách mạng, bởi: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân”.
Noi gương đạo đức cách mạng và thấm nhuần lời căn dặn của Bác, trong hơn 93 năm lãnh đạo sự nghiệp cách mạng Việt Nam, Đảng luôn quan tâm, chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Nhờ đó mà Đảng thu phục được lòng dân, chung sức, chung lòng, không quản ngại hy sinh, gian khổ để làm nên những thắng lợi vẻ vang.
Thực tiễn cách mạng đã cho thấy trong những năm tháng kháng chiến, giải phóng dân tộc, hình ảnh những đảng viên chiến sỹ tiên phong cầm lá cờ quyết chiến quyết thắng hay lá cờ búa liềm xông lên phía trước, dẫn dắt đội quân anh dũng diệt giặc; người này ngã xuống, người sau lại tiến lên tiếp tục giương cao lá cờ đã có sức thuyết phục mạnh mẽ, khơi dậy trong quần chúng nhân dân lòng yêu nước nồng nàn, quyết tâm một lòng một dạ đi theo con đường cách mạng dưới sự dẫn dắt của Đảng.
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Minh Trưởng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), có một nguyên nhân quan trọng, khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo của Đảng, là những tấm gương đảng viên đã chiến đấu hy sinh anh dũng trước lưỡi lê, máy chém của kẻ thù, tỏ rõ tinh thần yêu nước bất khuất, phẩm chất đạo đức sáng ngời, tiêu biểu cho chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Đây là yếu tố tạo dựng niềm tin tuyệt đối giữa Đảng với dân; là cơ sở quan trọng nhất, tạo nên sức mạnh chiến thắng kẻ thù, làm nên thắng lợi.

Thực hành nghiêm túc, thực chất đạo đức cách mạng

Uy tín có thể hiểu là sự tín nhiệm mà một người có được bằng chính phẩm chất và tài năng của mình. Với người lãnh đạo, mà ở đây là Đảng Cộng sản Việt Nam, thứ làm nên uy tín của Đảng, giúp Đảng được cả dân tộc tín nhiệm trao cho ngọn cờ lãnh đạo cách mạng đó không chỉ là đường lối cách mạng đúng đắn: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà còn là vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, đặc biệt là các đảng viên giữ các chức vụ lãnh đạo hay đó chính là trách nhiệm nêu gương đạo đức cách mạng; từ việc làm, lời nói cho đến cách ăn ở, phải làm sao cho dân tin, dân phục, dân yêu.
Theo Tiến sĩ Trần Thị Hợi (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh), đạo đức là yếu tố làm nên sức mạnh của Đảng, tạo ra sự hấp dẫn của Đảng đối với nhân dân. Nếu thiếu đạo đức, Đảng sẽ không quy tụ, tập hợp được nhân dân và do đó, cũng không thể đủ khả năng để lãnh đạo, dẫn dắt dân tộc tiến hành cách mạng.
Nhìn nhận thẳng thắn, đã có thời, hình ảnh người cộng sản trong mắt quần chúng nhân dân là một mẫu mực của đạo đức cách mạng, chủ nghĩa anh hùng, xả thân vì độc lập dân tộc, ấm no, hạnh phúc của nhân dân và là ước mơ của nhiều người: “nếu là người hãy là người cộng sản!”. Thế nhưng khi đất nước chuyển mình bước vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ở đâu đó hình ảnh người đảng viên cộng sản dường như giảm đi sức hấp dẫn.
Trong các văn bản hay phát biểu của lãnh đạo cấp cao, Đảng đã có những cảnh báo về thực tế nhức nhối này. Đó là sự giảm sút niềm tin của nhân dân với Đảng; biểu hiện “nhạt Đảng”, “khô Đoàn”, “xa rời chính trị” trong một bộ phận thanh niên…

Vì sao lại có hiện tượng trên?

Đó là bởi bên cạnh số đông đảng viên vững vàng, không bị đồng tiền và danh vọng cám dỗ làm hoen ố phẩm chất, lại có một bộ phận đảng viên không chịu trui rèn thường xuyên đạo đức cách mạng; không giữ được vai trò tiên phong, gương mẫu của mình, tự thủ tiêu vai trò của mình, thậm chí có một số người thoái hóa, hư hỏng, không còn xứng đáng với tư cách và danh hiệu đảng viên.
Trong Sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải cảnh báo: “chính những người này đã làm hại thanh danh, uy tín của Đảng, làm giảm lòng tin của quần chúng đối với Đảng”.
Đã có rất nhiều trường hợp cán bộ bị kỷ luật Đảng và xử lý trước pháp luật thời gian qua vì vi phạm Điều lệ Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm, vì danh lợi cá nhân mà bất chấp kỷ luật Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong năm 2023, Đảng đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó lần đầu tiên có 6 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản, thu nhập. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII đến cuối năm 2023, Đảng đã thi hành kỷ luật 105 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng.
Đây là những con số mà theo như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: “thật đau xót, nhưng không thể không làm, không có cách nào khác!” “đây là bài học sâu sắc, bài học đắt giá cho tất cả chúng ta”.
Do đó, trong chỉnh đốn Đảng hiện nay, xây dựng Đảng về đạo đức là yêu cầu quan trọng, cấp thiết. Trong đó, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nội dung trọng tâm, bởi cán bộ, đảng viên là tế bào của Đảng, tế bào có trong sạch thì cơ thể Đảng mới mạnh khỏe.
Nhận thức được điều này, thời gian qua, toàn Đảng đã hưởng ứng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với sức lan tỏa sâu rộng. Trong phong trào học tập và làm theo gương Bác, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu phải tiên phong, gương mẫu, thực hành thường xuyên và thực chất những chuẩn mực đạo đức cách mạng. Đừng chỉ nói đấu tranh rất mạnh nhưng bản thân “chân mình còn lấm bê bê, lại cầm bó đuốc đi rê chân người”.
“Đạo đức là cái gốc của người cách mạng”. Luận điểm của Bác Hồ không phải là chỉ dạy thông thường, và càng không chỉ là một khẩu hiệu đơn thuần của một phong trào, mà đây là điều kiện tiên quyết, việc bắt buộc phải làm, mang tính quyết định đến sự tồn vong của chế độ. Chỉ có thực hành nghiêm túc, thực chất đạo đức cách mạng như “rửa mặt hàng ngày”, đảng viên, trong đó đặc biệt là đảng viên giữ cương vị, chức vụ mới thực sự giữ được mình; Đảng mới thật trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”, là tổ chức của những người ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng; đủ năng lực, uy tín để mãi cầm giữ và giương cao ngọn cờ lãnh đạo, xứng đáng với trọng trách được nhân dân giao phó.

(TTXVN)

 Nguồn

Cùng chủ đề

Tọa đàm về Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về bảo vệ môi trường và nâng cao năng lực ứng phó...

Các đồng chí: Nguyễn Cao Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS. TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh...

Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát của Đảng 6 tháng cuối năm

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy...

Cùng tác giả

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Những nơi nào hạ điểm, xét tuyển bổ sung?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 các tỉnh thành: Những nơi xét tuyển bổ sung Tại Hà Nội, trước khi công bố việc hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội giao bổ sung cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cụ thể, Theo đó, Trường THPT Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các Trường...

Cùng chuyên mục

Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của 63 tỉnh, thành trên cả nước

Ngoài cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên Báo VietNamNet thông qua địa chỉ https://vietnamnet.vn/giao-duc/diem-thi/tra-cuu-diem-thi-tot-nghiep-thpt-2024, thí sinh có thể tra cứu điểm thi của mình trên website các sở GD-ĐT theo các địa chỉ tra cứu sau: TT Tên tỉnh/thành Link tra cứu 1 An Giang Tra cứu điểm thi 2 Bà Rịa – Vũng Tàu Tra cứu điểm thi 3 Bạc Liêu Tra cứu điểm thi 4 Bắc Giang Tra cứu điểm thi 5 Bắc Kạn Tra cứu điểm thi 6 Bắc Ninh Tra cứu điểm thi 7 Bến Tre Tra cứu điểm thi 8 Bình Dương Tra cứu điểm thi 9 Bình...

Những nơi nào hạ điểm, xét tuyển bổ sung?

Điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025 các tỉnh thành: Những nơi xét tuyển bổ sung Tại Hà Nội, trước khi công bố việc hạ điểm chuẩn lớp 10 năm 2024-2025, hơn 1.500 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 đã được Sở GDĐT Hà Nội giao bổ sung cho các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên. Cụ thể, Theo đó, Trường THPT Lý Thái Tổ tăng 5 lớp với 225 học sinh. Các Trường...

Đi ngang ngày cuối tuần, giao dịch quanh mức 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 14/7/2024 Tại khu vực miền Bắc,giá heo hơi hôm nay ngày 14/7/2024 đi ngang trên diện rộng và dao động trong khoảng và dao động trong khoảng 67.000 – 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 14/7/2024 cao nhất 68.000 đồng/kg Theo đó mức giá cao nhất khu vực 68.000 đồng được ghi nhận tại Bắc Giang, H ng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà Nội, Ninh Bình. Ở chiều...

Kinh phí hỗ trợ tăng theo năm, khuyến công Ninh Bình đạt hiệu quả tốt

Khuyến công Quảng Trị: Nỗ lực hoàn thành các mục tiêu 6 tháng cuối năm 2024 Đồng Tháp áp dụng mức chi mới cho hoạt động khuyến công Dành nguồn lực lớn cho triển khai công tác khuyến công Tại buổi làm việc với Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) mới đây, lãnh đạo Sở Công Thương Ninh Bình nhận định, công tác khuyến công của địa phương triển khai ngày một đi vào chiều sâu. Hoạt động khuyến...

Giảm rải rác 1.000 đồngkg ở một vài địa phương

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 13/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 13/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 13/7/2024 giảm 1.000 đồng/kg Theo đó, sau khi giảm 1.000 đồng/kg, thương lái tại Nam Định đang thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thía Bình, Hà Nam, Hà...

Toàn cảnh đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với Cầu Giẽ – Ninh Bình

(Dân trí) – Tuyến đường nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình có ý nghĩa quan trọng giúp giảm thiểu thời gian ách tắc, nâng cao hiệu quả vận tải, lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu. Đường nối 2 cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và Cầu Giẽ – Ninh Bình (Video: Hữu Nghị) Đường nối đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ...

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Tin nổi bật

Tin mới nhất