Powered by Techcity

Phát huy vai trò chủ động tích cực của nhà báo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương


Hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình có 114 hội viên và 3 chi hội trực thuộc: Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình, Chi hội nhà báo Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Chi hội Cơ quan thường trú TTX Việt Nam tại Ninh Bình. Với vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của mình, các Chi hội nhà báo, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, chi ủy cơ quan xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh; trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn kiện Hội nghị Trung ương Khóa XIII, các nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh & Truyền hình Ninh Bình, tạo mọi điều kiện để hội viên, phóng viên tác nghiệp, đăng, phát các tin, bài đảm bảo thông tin toàn diện, đậm nét, kịp thời về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, các nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như các giải pháp chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. 

Hội Nhà báo tỉnh phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh dành nhiều thời lượng đưa tin, tuyên truyền đậm nét các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thông qua các sản phẩm báo chí tiêu biểu, đặc sắc. Trong các tác phẩm báo chí, các cơ quan báo chí đặc biệt chú trọng tới việc đưa tin phản ánh những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và người dân khắc phục khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế-xã hội… 

Hội viên Hội Nhà báo tỉnh luôn đề cao tinh thần trách nhiệm bảo đảm tính trung thực, khách quan trong tác nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót trên mặt báo, trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử. Hầu hết hội viên là phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí làm việc thận trọng bảo đảm tuyên truyền đúng định hướng chính trị, chính xác, kịp thời các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đưa các chỉ thị, nghị quyết vào cuộc sống, đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Thông qua công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí, nhiều sự kiện nổi bật của Ninh Bình đã lan tỏa rộng khắp, được bạn đọc trong nước, quốc tế đón nhận như: Festival Ninh Bình-Tràng An 2023; kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới; Lễ hội Hoa Lư 2024, Hội thảo khoa học quốc tế “Phát huy vai trò, giá trị di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An trong xây dựng Đô thị di sản thiên niên kỷ và kết nối các thành phố di sản thế giới”… 

Để xây dựng đội ngũ những người làm báo vững về bản lĩnh chính trị, đạo đức, tinh thông nghiệp vụ, Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí của tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh đã thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng cao cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong giới báo chí. Hội đã phát động toàn thể hội viên và người làm báo hưởng ứng cuộc vận động, tổ chức cho hội viên nghiên cứu học tập tư tưởng về báo chí của Bác, tấm gương đạo đức của Người. 

Thường trực Hội cũng thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các chi hội phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng tiêu chuẩn đạo đức người làm báo ở từng cơ quan báo chí. Bên cạnh việc tổ chức các hoạt động quy mô Hội Nhà Báo tỉnh, Thường trực Hội đã chỉ đạo và tạo điều kiện cho các chi hội tổ chức nhiều hoạt động nhằm tu dưỡng rèn luyện đạo đức, tác phong những người làm báo đạt hiệu quả cao như: Các chi hội thường xuyên mở các lớp bồi dưỡng, các cuộc trao đổi về nghiệp vụ. Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình và Chi hội nhà báo Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh đã quan tâm mở được nhiều cuộc trao đổi nghiệp vụ với các chủ đề thiết thực như: Nâng cao chất lượng chương trình thời sự, chất lượng tuyên truyền về xây dựng Đảng, chất lượng ảnh báo chí… 

Hội cũng đã phối hợp với các cơ quan tổ chức nhiều cuộc thi báo chí như: Cuộc thi báo chí viết về đề tài xây dựng Đảng, đề tài Du lịch, An toàn giao thông, Cải cách hành chính, xây dựng nông thôn mới… được đông đảo các cơ quan báo chí, hội viên, những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh hưởng ứng tham gia. Thông qua các cuộc thi đã khích lệ, động viên đội ngũ những người làm báo ở tỉnh say mê hoạt động, sáng tạo ra tác phẩm báo chí đạt chất lượng cao. 

Trong năm 2023, Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình đã có các tác phẩm của hội viên đoạt 1 giải C, 1 giải khuyến khích Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải búa liềm vàng); 1 giải C Giải báo chí toàn quốc về thông tin đối ngoại; 2 giải khuyến khích Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 41; 1 giải C Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tháng 5/2024, có 1 hội viên được trao giải khuyến khích Cuộc thi viết các tác phẩm điện tử về chủ đề “Bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở” toàn quốc… 

Để hoạt động báo chí bám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò, vị trí của tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp của những người làm báo trên địa bàn tỉnh. 

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, tập hợp, đoàn kết rộng rãi những người làm báo trung thành với sự nghiệp của Đảng, của dân tộc, đóng góp xứng đáng vào việc tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, công tác, học tập, xây dựng đời sống mới, hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Đồng thời, góp phần tích cực vào việc phát triển báo chí trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của tỉnh. 

Làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Hội Nhà báo Việt Nam tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí, biên chế để Hội Nhà báo tỉnh hoạt động hiệu quả, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên.

Bùi Diệu

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/phat-huy-vai-tro-chu-dong-tich-cuc-cua-nha-bao-trong-tuyen/d20240621081755227.htm

Cùng chủ đề

Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp từ Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) và kết hợp trực tuyến tới 15.644 điểm cầu các cơ quan Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc...

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2024 Tiếp tục đẩy mạnh Ba liên kết trong hoạt động tình nguyện

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, nội dung trọng tâm của Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 là gì? Đ/c Nguyễn Đức Hiệp: Chiến dịch TNTN Hè năm 2024 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt. Năm 2024 là thời...

Cùng tác giả

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Cùng chuyên mục

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 9

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo...

Trong xanh non nước di sản Tràng An – Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Nơi đây được mệnh danh là “vùng đất cố đô” và “vịnh Hạ Long trên cạn” với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và di sản văn hóa phong phú. Là tỉnh có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa lịch sử phong phú, Ninh Bình đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều...

Huyện ủy Yên Mô Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại...

Đà giảm vẫn diễn ra, cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 11/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 11/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Sau khi cùng giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Phú Thọ đang thu mua heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg ngang bằng với tại Lào Cai, Vĩnh Phúc. Đây là mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 11/7/2024...

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!Kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!Sau gần 3 ngày làm việc tập trung, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân...

Tin nổi bật

Tin mới nhất