Powered by Techcity

Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu Trụ sở Chính phủ tới điểm cầu các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ; thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh. Cùng dự có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh.

Theo đánh giá tại hội nghị: Qua 1 năm thực hiện Văn bản số 452/TTg-KSTT, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành về Đề án 06 cơ bản có sự chuyển biến tích cực; các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt để tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cũng đã có những giải pháp cụ thể nhằm triển khai nhiệm vụ của bộ, ngành, địa phương mình. Do vậy, việc triển khai Đề án 06 có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, đến nay, việc xử lý các “điểm nghẽn” vẫn chưa hoàn thành.  Cụ thể như: Việc rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa thủ tục hành chính còn chậm so với yêu cầu; một số địa phương chưa hoàn thành việc ban hành các nghị quyết miễn giảm phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Một số bộ, ngành chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch công quốc gia đối với 6 thủ tục hành chính theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, tỷ lệ số hóa, tái sử dụng hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn thấp. 

Các Bộ, ngành, địa phương chưa có đề xuất về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho các dự án thuộc Đề án 06 trong nội bộ các đơn vị; chưa khắc phục được tình trạng “manh mún thông tin”; tình trạng lộ lọt dữ liệu công dân chưa giảm…

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ, trong 1 năm qua, với sự chủ động và phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành trong tổ chức thực hiện, 4 nhiệm vụ tổng thể của Chỉ thị số 18 đã được triển khai một cách bài bản, có kế hoạch chi tiết và đạt được những kết quả quan trọng.

Qua đó đã tác động tích cực đến kết quả quản lý thuế; đã có nhiều cá nhân kinh doanh online tự giác đăng ký, kê khai nộp thuế; cơ quan thuế địa phương đã hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo thực hiện 100% các thủ tục thuế bằng điện tử. Ngành Thuế đã phân loại các đối tượng có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử để áp dụng các giải pháp quản lý thuế phù hợp và hiệu quả. Số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã tăng trưởng mạnh mẽ trong 3 năm qua.

Tại Ninh Bình, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức  cơ sở đảng, các cấp, các ngành triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ Đề án 06. Đến hết quý I/2024, tỉnh đã cung cấp 2.026 dịch vụ công; tiếp nhận 111.828 hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh… Kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia, quý I/2024 tỉnh Ninh Bình đạt 69,52 điểm, xếp thứ 31/63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã bám sát các nhiệm vụ tại văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản có liên quan để xác định tổng số nhiệm vụ được giao chủ trì hoặc phối hợp triển khai, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 23/23 nhiệm vụ được giao, trong đó 3 nhiệm vụ thực hiện thường xuyên; 20 nhiệm vụ đang tiếp tục thực hiện.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung thảo luận, đánh về kết quả thực hiện nhiệm vụ được đề ra tại Văn bản số 452 và Chỉ thị 18; chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo; đề xuất các quan điểm, phương hướng và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Đề án 06.

Sơ kết 1 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai Đề án 06
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận hội nghị.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao sự chuyển biến tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành ở các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu nhằm tháo gỡ 5 “điểm nghẽn” trong triển khai Đề án 06 và Chỉ thị số 18.

Chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện Đề án 06, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thời gian tới các bộ, ngành, địa phương phải quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tuân thủ nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để thúc đẩy triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; huy động sự vào cuộc, tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, nhất là người đứng đầu phải quyết tâm chỉ đạo, điều hành và tổ chức triển khai đồng bộ, linh hoạt, xác định rõ ưu tiên, trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, thí điểm các mô hình mới trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử đáp ứng yêu cầu thực tiễn và xu thế phát triển; lấy người dân, doanh nghiệp là chủ thể, là trung tâm trong triển khai Đề án 06 và phát triển thương mại điện tử; minh bạch hóa và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp.

Các bộ, ngành, địa phương phải luôn giữ vững kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; đẩy mạnh truyền thông chính sách, góp phần tạo đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thể chế phục vụ phát triển dữ liệu về dân cư, kết nối, chia sẻ dữ liệu nói riêng và chuyển đổi số quốc gia nói chung; đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ công cung cấp cho người dân, bảo đảm các điều kiện cần thiết để từ ngày 1/7/2024 chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử…

Kiều Ân-Đức LamNguồn

Cùng chủ đề

Cùng tác giả

7.000 tỷ đồng ‘lên đời’ cao tốc Cam Lộ

TPO – Theo phương án mở rộng, nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, dự kiến sẽ xây dựng 1 trung tâm quản lý điều hành, đồng thời sẽ có hệ thống kiểm tra tải trọng xe và trạm thu phí tại các nút giao. Chi phí nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc dự kiến cần khoảng 7.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Giao...

Xây dựng nền báo chí Ninh Bình chuyên nghiệp nhân văn hiện đại

Trong bài "Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập", ngày 6/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Báo chí cũng phải hợp lý hóa. Đừng bày...

Phát huy vai trò chủ động tích cực của nhà báo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình có 114 hội viên và 3 chi hội trực thuộc: Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình, Chi hội nhà báo Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Chi hội Cơ...

Đà giảm mạnh tiếp diễn, mức giảm cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 21/6/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 21/6/2024 giảm trên diện rộng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Bình. Tại Tuyên Quang, sau khi giảm hai giá với giá 67.000 đồng/kg thương lái đang thu mua ngang bằng với Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình. Đây cũng là mức giá...

Cùng chuyên mục

7.000 tỷ đồng ‘lên đời’ cao tốc Cam Lộ

TPO – Theo phương án mở rộng, nâng cấp tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn, dự kiến sẽ xây dựng 1 trung tâm quản lý điều hành, đồng thời sẽ có hệ thống kiểm tra tải trọng xe và trạm thu phí tại các nút giao. Chi phí nâng cấp, mở rộng tuyến cao tốc dự kiến cần khoảng 7.000 tỷ đồng. Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh vừa trình Bộ Giao...

Xây dựng nền báo chí Ninh Bình chuyên nghiệp nhân văn hiện đại

Trong bài "Nói chuyện tại Hội nghị toàn quốc lần thứ nhất về công tác huấn luyện và học tập", ngày 6/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Báo chí cũng phải hợp lý hóa. Đừng bày...

Phát huy vai trò chủ động tích cực của nhà báo trong tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương

Hiện nay Hội Nhà báo tỉnh Ninh Bình có 114 hội viên và 3 chi hội trực thuộc: Chi hội nhà báo Báo Ninh Bình, Chi hội nhà báo Đài Phát thanh & Truyền hình tỉnh, Chi hội Cơ...

Đà giảm mạnh tiếp diễn, mức giảm cao nhất 3.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 21/6/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 21/6/2024 giảm trên diện rộng và dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Theo đó, mức giá cao nhất khu vực 69.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thái Bình. Tại Tuyên Quang, sau khi giảm hai giá với giá 67.000 đồng/kg thương lái đang thu mua ngang bằng với Lào Cai, Nam Định và Ninh Bình. Đây cũng là mức giá...

Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 10 tại Hà Nội

Chiều 20/6, tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Ba Đình, Hà Nội, đông đảo người yêu thích tập luyện yoga đã về tham dự Ngày hội quốc tế Yoga lần thứ 10 (năm 2024). Sự kiện do Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Báo Dân Trí tổ chức. Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam Sandeep Arya phát biểu khai mạc...

Bệnh viện ngoài công lập đầu tiên thành lập Ngân hàng Mô

Ngày 13/6, Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 tổ chức “Lễ ra mắt Ngân hàng mô và Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người thuộc Bệnh viện Mắt Hà Nội 2. Ngân hàng Mô của Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 (https://eyebank.vn) được Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động ngày 29/2/2024 theo quyết định số 06/BYT-GPHĐNHM với vai trò tuyên truyền, thu nhận bảo quản giác mạc, củng mạc và màng ối. Bệnh viện...

Tin nổi bật

Tin mới nhất