Powered by Techcity

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam


Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự, chủ trì buổi gặp mặt.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Bùi Mai Hoa, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đỗ Việt Anh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Bùi Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh; Trưởng Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống lịch sử 99 năm của Báo chí cách mạng Việt Nam và những đóng góp của báo chí Ninh Bình trong sự phát triển chung của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 20 cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương và địa phương. Những năm qua, công tác báo chí và hoạt động của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp. 

Nổi bật là các cơ quan báo chí của tỉnh như Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam; tích cực, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, hình thức và nội dung tuyên truyền; lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời các thông tin chính thống, toàn diện mọi hoạt động của tỉnh đến đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Văn phòng đại diện Báo Nhân dân thường trú, Thông tấn xã Việt Nam thường trú và các cơ quan báo chí Trung ương có phóng viên thường trú, hoạt động tại Ninh Bình đã gắn bó, phối hợp ngày càng chặt chẽ, hiệu quả với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đại diện Văn phòng thường trú báo Nhân dân trên địa bàn tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

 

Tại buổi gặp mặt, đại biểu các cơ quan báo chí của Trung ương, của tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ những đóng góp của giới báo chí đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Đại diện các cơ quan báo chí của tỉnh trân trọng cảm ơn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, định hướng, hướng dẫn, phối hợp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và những người làm báo hoạt động, tác nghiệp.

Chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, những khó khăn, vất vả và cả những áp lực trong thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, đại diện các cơ quan báo chí cũng nêu một số đề xuất, kiến nghị với lãnh đạo tỉnh như: phê duyệt định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá và xây dựng đề án phát triển Báo Ninh Bình trong thời gian tới; quan tâm bố trí đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo tỉnh trong nhiệm kỳ mới; đổi mới cơ chế quản lý tài chính trong cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; quan tâm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, khách quan cho đội ngũ phóng viên xây dựng các tác phẩm báo chí chất lượng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh gửi lời chúc tốt đẹp nhất và ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan định hướng, quản lý báo chí, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người làm báo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

 

Để tiếp tục phát huy tốt vai trò, sứ mệnh của báo chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, đổi mới đất nước và của tỉnh, đồng chí đề nghị Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; làm tốt công tác tham mưu phối hợp với các cơ quan báo chí ở Trung ương và các địa phương.

Tiếp tục đổi mới cả về nội dung, hình thức, kết cấu của tờ báo và các chương trình phát thanh, truyền hình gắn với từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giữ vững định hướng chính trị; chủ động, tích cực tham mưu xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý đáp ứng yêu cầu của sự phát triển báo chí; phối hợp tham mưu đề xuất các chế độ, chính sách để thu hút các nhà báo giỏi về công tác tại tỉnh.

Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên, tạo điều kiện để mọi người yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để mỗi người thực sự là một chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng. 

Tập trung phối hợp tham mưu thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xây dựng các cơ quan báo chí của tỉnh theo hướng chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; làm tốt sứ mệnh thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh Ninh Bình; đảm bảo vai trò dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội.

Tiếp tục tập trung tuyên truyền toàn diện các sự kiện, hoạt động trên lĩnh vực chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước, của tỉnh. Thời gian trước mắt, đẩy mạnh tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc giáo dục, tuyên truyền việc thực hiện các nội dung Quy hoạch đô thị tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với mục tiêu là thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2035 với đặc trưng là Đô thị Di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025; các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Phấn đấu có nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, có chất lượng cao phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng, Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các giải báo chí do Trung ương tổ chức.

Đề nghị Văn phòng đại diện Báo Nhân dân, cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Ninh Bình, các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương có phóng viên thường trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành, chia sẻ và đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; cung cấp thông tin chính thống, tin cậy đến công chúng. 

Các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố thực hiện tốt quy định về việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền..

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục làm tốt vai trò là cơ quan tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, quy định của pháp luật, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, các tin giả, tin độc, tin xấu; phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ của Ban chỉ đạo 35 cấp tỉnh, cấp huyện và Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND tỉnh trong việc quản lý Nhà nước về báo chí. Tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan báo chí địa phương thực hiện chiến lược chuyển đổi số trong các hoạt động báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Đối với những kiến nghị, đề xuất của các cơ quan báo chí nêu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổng hợp để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Thái Học-Đức Lam-Anh Tú

Nguồn: https://baoninhbinh.org.vn/thuong-truc-tinh-uy-gap-mat-cac-co-quan-bao-chi-nhan-ky-niem/d20240619184444698.htm

Cùng chủ đề

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 5

Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường...

Thường trực Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm...

Thường trực Tỉnh ủy giao ban công tác tháng 7

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng...

Cùng tác giả

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Cùng chuyên mục

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường...

Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh họp phiên thứ 9

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.Tại phiên họp, sau khi nghe báo cáo...

Trong xanh non nước di sản Tràng An – Ninh Bình

Ninh Bình là một tỉnh nằm ở phía nam đồng bằng sông Hồng, Việt Nam. Nơi đây được mệnh danh là “vùng đất cố đô” và “vịnh Hạ Long trên cạn” với những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và di sản văn hóa phong phú. Là tỉnh có nhiều tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên đặc biệt, di sản văn hóa lịch sử phong phú, Ninh Bình đã và đang thu hút sự quan tâm của nhiều...

Huyện ủy Yên Mô Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ

Dự hội nghị có các đồng chí: Mai Văn Tuất, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại...

Đà giảm vẫn diễn ra, cao nhất 2.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 11/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 11/7/2024 giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, dao động trong khoảng 67.000 – 69.000 đồng/kg. Sau khi cùng giảm một giá, thương lái tại Yên Bái, Phú Thọ đang thu mua heo hơi ở mức 67.000 đồng/kg ngang bằng với tại Lào Cai, Vĩnh Phúc. Đây là mức giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 11/7/2024...

Diễn văn bế mạc kỳ họp thứ 22 HĐND tỉnh khóa XV

Kính thưa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!Kính thưa các vị đại biểu tham dự kỳ họp! Thưa cử tri và Nhân dân trong tỉnh!Sau gần 3 ngày làm việc tập trung, khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân...

Tin nổi bật

Tin mới nhất