Powered by Techcity

Nhiều giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đông Hà

Xác định đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá chiến lược tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội, TP. Đông Hà xác định nhiều giải pháp để triển khai thực hiện.

Nhiều giải pháp phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ở Đông Hà

Cán bộ Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Đông Hà tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân về trật tự đô thị qua internet – Ảnh: AQ

Ngày 4/6/2024, UBND TP. Đông Hà ban hành Kế hoạch số 141/KH – UBND về triển khai thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trên địa bàn đến năm 2030.

Mục tiêu của kế hoạch là cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, định hướng nhiệm vụ và giải pháp phát triển KHCN&ĐMST của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Trị, tạo động lực phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số, bảo vệ môi trường sinh thái, thích nghi và ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu; phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, UBND các phường đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung của kế hoạch…

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch là nâng cao đóng góp của phát triển KHCN&ĐMST; đóng góp vào chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) của tỉnh tăng dần qua các năm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu phát triển KHCN&ĐMST của thành phố…

Để thực hiện, Đông Hà xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp. Tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về phát triển KHCN&ĐMST. Gắn mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KHCN&ĐMST với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường các chính sách đột phá nhằm khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, các hộ sản xuất – kinh doanh ứng dụng KHCN&ĐMST để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Huy động hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, ĐMST; hỗ trợ đầu tư nghiên cứu phát triển công nghệ, đầu tư vào khởi nghiệp ĐMST; lấy doanh nghiệp làm trung tâm trong nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KHCN.

Triển khai mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh. Trong đó, chú trọng ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và truyền thông, internet trong mọi lĩnh vực để thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế – xã hội, quản lý xã hội và đời sống.

Hình thành và phát triển hệ sinh thái ĐMST và hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST của thành phố trong từng ngành, từng lĩnh vực; tập trung ĐMST trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ gắn với các chuỗi giá trị, các cụm liên kết ngành…

Cùng với đó, Đông Hà tiến hành kiện toàn, sắp xếp hợp lý, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động các tổ chức KHCN các ngành, địa phương phù hợp với điều kiện của thành phố. Thúc đẩy phát triển thị trường và hoạt động hỗ trợ, ươm tạo, thành lập doanh nghiệp, tổ chức KHCN. Tiếp tục hỗ trợ xây dựng và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, hàng hóa, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của thành phố…

Theo chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, đơn vị thuộc UBND TP.Đông Hà vào cuộc tích cực. Phòng Kinh tế thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, chính quyền các phường tập trung đẩy mạnh ứng dụng KHCN mới trong xây dựng, quản lý, điều hành hệ thống giao thông; quy hoạch và phát triển các cụm công nghiệp. Triển khai các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới dây chuyền, thiết bị máy móc và làm chủ công nghệ; đổi mới mô hình quản lý, kinh doanh, đổi mới sản phẩm.

Ứng dụng, tiếp nhận, phổ biến, chuyển giao nhân rộng sản xuất và phục vụ công tác quản lý nhà nước đối với các kết quả nghiên cứu về lĩnh vực công nghệ sinh học trong nông nghiệp. Hỗ trợ phát triển các ngành hàng, sản phẩm chủ lực của thành phố, sản phẩm đặc sản địa phương, sản phẩm OCOP.

Phòng Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nguồn nhân lực KHCN chất lượng cao, các chuyên gia giỏi tham gia thực hiện các nhiệm vụ KHCN trên địa bàn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp các cơ quan triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thúc đẩy ứng dụng KHCN&ĐMST; tiếp tục triển khai giáo dục STEM (trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cần thiết liên quan đến các lĩnh vực KHCN, kỹ thuật và toán học) trong các trường học.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các hoạt động bồi dưỡng kiến thức, đào tạo ngành nghề mới, kỹ năng nghề mới theo nhu cầu của xã hội, góp phần thúc đẩy ĐMST…

Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Nguyễn Sỹ Trong cho biết: Phát triển KHCN&ĐMST là yêu cầu khách quan, cấp thiết để tăng trưởng kinh tế, góp phần phát triển toàn diện văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững địa phương.

Do vậy, lãnh đạo thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các phường phải vào cuộc khẩn trương, tích cực, hiệu quả và thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh nội dung mới, những vấn đề chưa phù hợp với tình hình thực tế cần kịp thời báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Anh Quân

Nguồn

Cùng chủ đề

Quá thời hạn đưa vào hoạt động 1 năm, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm vẫn chưa hoàn thành thủ tục...

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nay, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Eden Charm của Công ty Cổ phần DOBF đã quá thời gian quy định để đưa vào hoạt động giai đoạn 1, tuy nhiên nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý để đảm bảo điều kiện triển khai xây dựng dự án.Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản yêu cầu...

Đại hội Thi đua Quyết thắng Đoàn Kinh tế

Hôm nay 11/7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4, Thiếu tướng Phan Văn Sỹ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng tham dự.Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, các nhân có thành...

Người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu thụ hưởng kết quả từ chuyển đổi số quốc gia

Chiều nay 10/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tham dự tại điểm cầu Quảng Trị.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị - Ảnh: L.ATrong 6 tháng...

Khi chủ tịch xã làm tín dụng chính sách xã hội

Sau 9 năm thực hiện chủ trương của Chính phủ về việc bổ sung chủ tịch UBND cấp xã vào thành viên Ban đại diện hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH), đa số chủ tịch UBND xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đều phát huy vai trò, trách nhiệm, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH cấp huyện triển khai hiệu...

Giao ban cộng tác viên dư luận xã hội quý II/2024

Sáng nay 5/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội (DLXH) quý II/2024.Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Quốc Khánh đề nghị các báo cáo viên DLXH theo dõi, nắm bắt, giải thích, định hướng dư luận liên quan một số dự án lớn trên địa bàn tỉnh - Ảnh: M.LTrong quý II/2024, cộng tác viên DLXH chủ động nắm bắt, phản ánh khách...

Cùng tác giả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp đoàn công tác Vương quốc Thái Lan

Sáng nay 17/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp đoàn công tác của Vương quốc Thái Lan do Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya làm trưởng đoàn nhân dịp đoàn đến thăm và làm việc tại Quảng Trị.Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tiếp đoàn công tác của Vương quốc Thái Lan - Ảnh: T.PTại buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã gửi lời...

Viện Kiểm sát nhân dân 2 tỉnh Quảng Trị, Savannakhet ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác

Sáng nay 17/7, tại TP. Đông Hà đã diễn ra hội đàm, ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh Quảng Trị và Viện KSND tỉnh Savannakhet (Lào).Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Viện KSND tỉnh Quảng Trị và Viện KSND tỉnh Savannakhet - Ảnh: S.HTại hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình KT - XH, QP - AN; tình hình tội phạm của mỗi tỉnh, nhất...

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Sáng nay 17/7, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019 - 2024 để đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.Hội nghị xác...

Tỉnh Điện Biên trao tặng 30 triệu đồng ủng hộ quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”

(Cổng TTĐT) Nhân dịp kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 (1947 - 2024), ngày 16/7/2024, đoàn công tác tỉnh Điện Biên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vừ A Bằng làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và trao tặng 30 triệu đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cho tỉnh Quảng Trị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan tiếp và làm việc...

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế bền vững

.tdi_69{vertical-align:baseline}.tdi_69>.wpb_wrapper,.tdi_69>.wpb_wrapper>.tdc-elements{display:block}.tdi_69>.wpb_wrapper>.tdc-elements{width:100%}.tdi_69>.wpb_wrapper>.vc_row_inner{width:auto}.tdi_69>.wpb_wrapper{width:auto;height:auto}.tdi_69{padding-bottom:30px!important} .tdi_70{margin-top:0px!important;margin-bottom:0px!important;padding-bottom:0px!important} .tdb_single_content{margin-bottom:0;*zoom:1}.tdb_single_content:before,.tdb_single_content:after{display:table;content:'';line-height:0}.tdb_single_content:after{clear:both}.tdb_single_content .tdb-block-inner>*:not(.wp-block-quote):not(.alignwide):not(.alignfull.wp-block-cover.has-parallax):not(.td-a-ad){margin-left:auto;margin-right:auto}.tdb_single_content a{pointer-events:auto}.tdb_single_content .td-spot-id-top_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Top Ad'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad0 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 1'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad1 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 2'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-inline_ad2 .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Inline Ad 3'!important}.tdb_single_content .td-spot-id-bottom_ad .tdc-placeholder-title:before{content:'Article Bottom Ad'!important}.tdb_single_content .id_top_ad,.tdb_single_content .id_bottom_ad{clear:both;margin-bottom:21px;text-align:center}.tdb_single_content .id_top_ad img,.tdb_single_content .id_bottom_ad img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_top_ad .adsbygoogle,.tdb_single_content .id_bottom_ad .adsbygoogle{position:relative}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{margin-bottom:15px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right img,.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-bottom:0}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center{text-align:center}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-center img{margin-right:auto;margin-left:auto}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-left{float:left;margin-top:9px;margin-right:21px}.tdb_single_content .id_ad_content-horiz-right{float:right;margin-top:6px;margin-left:21px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title{width:300px;height:250px}.tdb_single_content .tdc-a-ad .tdc-placeholder-title:before{position:absolute;top:50%;-webkit-transform:translateY(-50%);transform:translateY(-50%);margin:auto;display:table;width:100%}.tdb_single_content .tdb-block-inner.td-fix-index{word-break:break-word}.tdi_70 .tdb-block-inner{max-width:100%;margin-left:auto;margin-right:auto}.tdi_70,.tdi_70>p,.tdi_70 .tdb-block-inner>p{font-family:Noto Sans!important;font-size:15px!important;line-height:1.6!important;font-weight:400!important}.tdi_70 h1{font-family:Noto Sans!important;font-size:50px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_70 h2{font-family:Noto Sans!important;font-size:40px!important;line-height:1.2!important;font-weight:600!important}.tdi_70 h3:not(.tds-locker-title){font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 h4{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 h5{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 h6{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 li{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 .tdb-block-inner blockquote p{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70 .wp-caption-text,.tdi_70 figcaption{font-family:Noto Sans!important}.tdi_70...

Cùng chuyên mục

Trưởng thôn gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Dù mới làm trưởng thôn 2 năm nhưng bằng sự tận tụy, nhiệt tình với công việc, ông Lê Hải Bình (sinh năm 1963), Trưởng thôn Hoàn Cát, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tạo được sự tin tưởng, tín nhiệm của người dân. Không những thế, ông còn là tấm gương sáng về phát triển kinh tế tại địa phương với thu nhập mỗi năm trên 200 triệu đồng từ mô hình kinh tế...

Cục Thuế Quảng Trị thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Để thu hồi nợ thuế, thời gian qua Cục Thuế Quảng Trị đã thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong đó có các biện pháp như cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, tạm hoãn xuất cảnh... Việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh để thu hồi nợ thuế là một biện pháp cứng rắn, cũng như đưa ra cảnh báo cho người nộp...

Đảm bảo cấp điện phục vụ các sự kiện, lễ hội quan trọng trên địa bàn tỉnh

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài việc đáp ứng nguồn điện năng cho sản xuấtkinh doanh và sinh hoạt của người dân, Công ty Điện lực Quảng Trị (PC Quảng Trị) luôn chủ động xây dựng các phương án để cấp điện kịp thời, an toàn phục vụ các sự kiện, lễ hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh.Điện lực...

Chủ động phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển

Trước diễn biến sạt lở bờ sông, bờ biển trong những năm qua, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành đề án ứng phó tình hình sạt lở bờ sông, bờ biển thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2030 với các nhóm, các giải pháp phù hợp, có sự sắp xếp thứ tự ưu tiên theo mức độ nguy hiểm và theo từng...

“Gỡ khó” để giải ngân kịp thời vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

Xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) sẽ tạo “cú hích” giúp nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo vùng nông thôn, miền núi, những năm qua, tỉnh Quảng Trị đã quan tâm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay việc giải ngân vốn của 3 chương trình MTQG trên địa bàn đều đang gặp khó khăn, vướng mắc nên chậm tiến độ.Mô hình trồng thí điểm cây thìa...

Đẩy mạnh liên kết trong sản xuất nông nghiệp

Với mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích sản xuất gắn với thúc đẩy mô hình tăng trưởng bền vững, những năm qua, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy mô lớn, theo hướng hàng hóa, có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Từ đó từng bước tạo dựng những sản phẩm có thương hiệu, giá trị trên thị trường như gạo hữu...

Đường Hùng Vương nối dài và đất san lấp

Tổng Biên tập: Trương Đức Minh TứGiấy phép hoạt động báo điện tử số 51/GP - BTTTT ngày 11/02/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thôngTòa soạn và Trị sự: Số 311 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng TrịTel: (0233).3.852528; Email: baoquangtri@gmail.comMọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baoquangtri.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo Quảng Trị...

Bao giờ đường Hùng Vương nối dài thi công hoàn thành?

Bao giờ đường Hùng Vương nối dài thi công hoàn thành?11/07/2024 13:52 GMT+7 Huy Nam - Lê TrườngQTO - Sáng nay 11/7, tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 26 HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, một số vấn “nóng” mà cử tri và đại biểu HĐND tỉnh quan tâm đã được các ngành chức năng báo cáo, giải trình. Nguồn: https://baoquangtri.vn/video/bao-gio-duong-hung-vuong-noi-dai-thi-cong-hoan-thanh-186849.htm

Phát triển kinh tế vườn bằng mô hình vườn mẫu

Thực hiện Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 8/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành bộ tiêu chí xây dựng vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2025, các địa phương và ngành chuyên môn đã tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình vườn mẫu nhằm phát triển kinh tế vườn vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần thay đổi tư duy làm kinh tế vườn của nhiều hộ nông...

Phụ nữ Cam Lộ tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu

Ngày 16/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 520/QĐ-TTg công nhận huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2019. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Trị về đích huyện NTM. Theo kế hoạch trong giai đoạn 2021 - 2025, Cam Lộ phấn đấu xây dựng thành công huyện NTM nâng cao, kiểu mẫu.Hội LHPN thị trấn Cam Lộ ra mắt đồng loạt mô hình “Ngôi nhà xanh” hạn chế rác thải...

Tin nổi bật

Tin mới nhất