TAG

bác tin bắt ông Lê Quang Nguyên Vĩnh Long

‘Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình Vĩnh Long’ là thông tin giả

Theo đó, hôm 11/5, trên Youtube xuất hiện đoạn video hơn 3 phút với tiêu đề "Bắt giam Giám đốc Đài Truyền hình...

Latest news