TAG

chăm sóc rốn

Chăm sóc rốn cho trẻ đúng cách

Rốn của trẻ sơ sinh thường rụng sau 1-2 tuần, trước và sau khi rốn rụng phụ huynh cần chăm sóc đúng cách...

Latest news