TAG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội

4 tháng đầu năm 2023, tình hình kinh tế

Chính phủ cần nhận diện đầy đủ những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế của nền kinh tế, làm rõ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan để sớm có giải pháp hữu hiệu khắc phục.

Latest news