TAG

Đại hội Công đoàn TPHCM

TPHCM giảm gần nửa triệu lao động tham gia công đoàn

Đây là thông tin được nêu tại hội nghị báo chí thông tin về Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ XII, nhiệm kỳ...

Latest news