TAG

Đại sứ Canada tại Việt Nam

Mong muốn Canada tiếp tục chia sẻ bài học kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển xanh

Tiếp Đại sứ Shawn Perry Steil, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mong muốn Canada tiếp tục chia sẻ các bài học kinh nghiệm, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển xanh, bền vững, thực hiện net zero.

Latest news