TAG

Đề xuất tăng 12

Đề xuất tăng 12,5% trợ cấp hàng tháng từ 1/7 với cán bộ cấp xã

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến nhân dân dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp...

Latest news