TAG

Đời sống số hóa

Việt Nam sẽ yêu cầu TikTok cung cấp thuật toán gợi ý nội dung

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ yêu cầu nền tảng video ngắn TikTok cung cấp thuật toán gợi ý nội...

Latest news