TAG

giá sách giáo khoa

Tăng gấp ba giá sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới

Theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT, danh mục sách giáo khoa mới bắt đầu sử dụng trong các trường từ năm 2023...

Giá sách giáo khoa mới gấp 2-3 lần sách cũ

Một bộ sách giáo khoa lớp 4, 8 và 11 mới có giá 250.000 đến 390.000 đồng, cao hơn 2-3 lần so với...

Chỉ quy định giá trần sách giáo khoa để đảm bảo quyền lợi học sinh

Theo ý kiến của Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, sách giáo khoa là mặt hàng có thị trường cạnh tranh hạn chế, ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân.

Phó thủ tướng yêu cầu sớm công khai giá sách giáo khoa

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ rà soát, sớm công bố kết quả kê khai giá và tiến độ...

Latest news