TAG

góp phần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các địa phương.

Bác Ái phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ chương trình tín dụng chính sách

Qua hơn 20 năm triển khai tín dụng chính sách (TDCS) ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn huyện miền núi Bác Ái, đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách có việc làm, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo ở các địa phương.

Latest news