TAG

Jacelyn Wingerter đã quyết tâm trở thành một điều dưỡng. Cô chẳng thể ngờ nhiệt huyết ấy lại có thể bị thực tế khắc nghiệt đánh bại chỉ sau chưa đầy một năm thử thách.

Giải bài toán khó cho ngành điều dưỡng

Với ước mơ có thể giúp đỡ các bệnh nhân, Jacelyn Wingerter đã quyết tâm trở thành một điều dưỡng. Cô chẳng thể ngờ nhiệt huyết ấy lại có thể bị thực tế khắc nghiệt đánh bại chỉ sau chưa đầy một năm thử thách.

Latest news