TAG

kiểm sát quyền lực lập pháp

Đại biểu Lê Thanh Vân: Tránh cài cắm lợi ích khi xây dựng luật

Ông Lê Thanh Vân đề xuất trưởng ban soạn thảo dự án luật là người ngoài ngành để tránh cài cắm lợi ích,...

Latest news