TAG

lộ bí mật

Đề thi tốt nghiệp THPT là bí mật Nhà nước cấp ‘Tối mật’

Theo đó, danh mục bí mật Nhà nước gồm 2 cấp độ Tối mật và Mật. Với lĩnh vực giáo dục và đạo...

Latest news