TAG

Olympic Khoa học kỹ thuật quốc tế

Hai học sinh giành giải ba thi Khoa học kỹ thuật quốc tế

Với nghiên cứu về tác dụng của quả và lá màng tang, hai học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, giành giải...

Học sinh Việt giành giải ba cuộc thi khoa học lớn nhất thế giới

Với nghiên cứu về tác dụng của quả và lá màng tang, hai học sinh trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên, giành...

Latest news