TAG

ông Zelensky dự G7 trực tiếp

Thượng đỉnh G7 khai mạc ở Hiroshima, chuyện gì được đem ra bàn?

Hội nghị Thượng đỉnh thường niên của Nhóm 7 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã chính thức khai mạc ngày...

Latest news