TAG

Petrovietnam

PetroVietnam bảo đảm các mặt hàng chiến lược

Với việc không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, hoàn thiện chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã bảo đảm cung ứng các mặt hàng chiến lược, đặc biệt là các sản phẩm chủ lực như dầu thô, khí, điện và xăng dầu, đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

PetroVietnam thích nghi trong xu hướng năng lượng mới

Nhiều hoạt động liên quan đến điện gió ngoài khơi đã được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) triển khai trong thời gian gần đây với mục tiêu giữ một vị trí vững chắc trong quá trình chuyển dịch năng lượng của đất nước.

Latest news