TAG

súng lục

Nghi phạm và nạn nhân nói gì?

Người đàn ông ở Quảng Bình bắn 6 phát đạn để thị uy Bước đầu Quý khai rất “mùi mẫn” về tình bạn, nhưng...

Latest news