TAG

tách

Chỉ đạo mới về việc tách thửa, hợp thửa đất

UBND tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hiệu lực toàn bộ 2 văn bản quy định về tách thửa, hợp thửa đất từ...

Latest news