TAG

thương mại Hoa Kỳ

Xác lập quan hệ mới, cơ hội thúc đẩy kinh tế thương mại

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ khẳng định ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, cho rằng đây là cơ hội để hai bên cùng hợp tác thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại.

Latest news