TAG

Vụ trưởng Trần Duy Đông

Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Trần Duy Đông bị phê bình nghiêm khắc

Theo đó, thực hiện Thông báo số 142-TB/UBKTTW ngày 11/10/2021 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; căn cứ kiểm điểm trách nhiệm...

Latest news