TAG

xi nhan

Tắt xi nhan khi chưa qua hết đường có bị xử phạt không?

Căn cứ khoản 1, khoản 2, Điều 15, Luật Giao thông đường bộ (Luật số: 23/2008/QH12, ngày 13/11/2008) quy định như sau: Khi...

Latest news