Powered by Techcity

6 tháng đầu năm 2024: Cả nước có trên 300 tổ chức đảng và hơn 10.900 đảng viên bị xử lý kỷ luật


Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh.

Dự tại điểm cầu tỉnh có Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm cùng lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ, UBKT các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ.

6 tháng đầu năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp uỷ các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; thể chế về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng tiếp tục được hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi để UBKT Trung ương và UBKT các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng.

UBKT các cấp kịp thời ban hành và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; công tác tổ chức, cán bộ; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong xã hội, dư luận quan tâm, nhất là dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; vi phạm trong các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động có tính khép kín.

UBKT Trung ương đã hoàn thành 8/8 cuộc kiểm tra, kết luận kiểm tra 8 tổ chức đảng, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 74 tổ chức đảng và 92 đảng viên; đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 15 tổ chức đảng và 34 đảng viên; chỉ đạo các cấp uỷ, tổ chức đảng, UBKT cấp uỷ trực thuộc Trung ương hoàn thành việc kiểm tra, thanh tra các tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các doanh nghiệp thuộc “hệ sinh thái” AIC thực hiện. Đến nay, 65/68 địa phương, đơn vị đã hoàn thành, kết luận kiểm tra, thanh tra, thi hành kỷ luật đảng 80 tổ chức đảng và 190 đảng viên, chuyển cơ quan điều tra xử lý theo thẩm quyền 26 vụ việc.

Số tổ chức đảng và đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ. Theo đó, cấp uỷ các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng và trên 7.800 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và trên 3.100 đảng viên. Nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên chủ yếu là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc; công tác cán bộ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản, thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm trang thiết bị…

Ông Võ Văn Sớm- Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ chủ trì tại điểm cầu tỉnh.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng.

Đối với công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, UBKT Trung ương đã tiếp nhận, quản lý 574 bản kê khai tài sản, thu nhập; kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua kiểm tra kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh vi phạm, khuyết điểm, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá kết quả cũng như một số hạn chế trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng từ đầu năm đến nay, đồng thời ghi nhận, tiếp thu các ý kiến thảo luận, đề xuất kiến nghị tại hội nghị.

Theo Chủ nhiệm UBKT Trung ương, kết quả thi hành kỷ luật Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay tăng so với nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, cho thấy quyết tâm chính trị cao của Đảng trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực, kể cả những vụ việc tồn đọng, phức tạp đã lâu nhưng nay vẫn tiếp tục được điều tra, xử lý. Công tác kiểm soát tài sản, thu nhập đã được UBKT các cấp thực hiện dần đi vào nền nếp.

Chỉ đạo nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị UBKT các cấp tiếp tục tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp uỷ các cấp chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024. Cùng với đó, chủ động tham mưu và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị; quan tâm giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo nhất là các đơn thư liên quan đến công tác nhân sự Đại hội.

Cấp uỷ, UBKT thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tập trung xử lý các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, hàng tháng báo cáo về UBKT Trung ương để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương.

Chủ nhiệm UBKT Trung ương Trần Cẩm Tú cũng đề nghị Ban Thường vụ các Tỉnh uỷ, Thành uỷ và UBKT thực hiện kiểm tra, xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh theo dõi, chỉ đạo; quan tâm công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Kiểm tra Đảng.

Phương ThuýNguồn: https://baotayninh.vn/ca-nuoc-co-tren-300-to-chuc-dang-va-hon-10-900-dang-vien-bi-xu-ly-ky-luat-a175281.html

Cùng chủ đề

Trạng ăn làng Đồng – Báo Tây Ninh Online

Tổ tiên Trương Toán nối nhau nghèo mạt, chả biết tự đời nào. Nghèo thì chắc hẳn phải chịu cảnh chung thân đói khát. Vậy mà cái dòng họ ấy, cứ nối đời sinh ra những đứa con cao lớn như lính Tây đồn Xanh. Thế mới tài tình, thế mới kỳ lạ. Cao, to, bắp chân, bắp tay cuồn cuộn gân guốc, với khuôn mặt chữ điền, cùng mái tóc rễ tre là đặc điểm chung của các...

Kinh tế Tây Ninh vượt thách thức, bứt phá, tăng tốc

Năm 2024 được tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm kế hoạch đã đề ra. 6 tháng...

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Cùng tác giả

Trạng ăn làng Đồng – Báo Tây Ninh Online

Tổ tiên Trương Toán nối nhau nghèo mạt, chả biết tự đời nào. Nghèo thì chắc hẳn phải chịu cảnh chung thân đói khát. Vậy mà cái dòng họ ấy, cứ nối đời sinh ra những đứa con cao lớn như lính Tây đồn Xanh. Thế mới tài tình, thế mới kỳ lạ. Cao, to, bắp chân, bắp tay cuồn cuộn gân guốc, với khuôn mặt chữ điền, cùng mái tóc rễ tre là đặc điểm chung của các...

Kinh tế Tây Ninh vượt thách thức, bứt phá, tăng tốc

Năm 2024 được tỉnh xác định là năm tăng tốc, bứt phá, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, điều hành, yêu cầu các cấp, các ngành quyết tâm khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, sáng tạo, linh hoạt giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm kế hoạch đã đề ra. 6 tháng...

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Cùng chuyên mục

“Sáng trong như ngọc, một con người”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Đảng chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Ảnh: Đức An Đối với người cầm bút, viết về vị lãnh đạo cao nhất của Đảng vừa từ trần, lúc này không dễ, bởi thông tin quá nhiều. Có điều chắc chắn rằng, câu “dân không thờ ai sai bao giờ” hoàn toàn đúng với trường hợp...

Khắc ghi lời dạy của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tây Ninh tích cực phát huy tiềm năng, thế mạnh để tiếp tục...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với cán bộ chủ chốt tỉnh Tây Ninh vào ngày 5.6.2016 (ảnh ĐHT) Trước sự ra đi về thế giới người hiền của Tổng Bí thư, cùng với đảng viên, Nhân dân cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Tây Ninh vô cùng thương tiếc, và nguyện sẽ biến nỗi đau thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại...

Lợi nhuận 6 tháng của tập đoàn ngành cao su đạt tới 1.909 tỷ đồng, giá cổ phiếu lên cao nhất

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ Ông Trần Công Kha – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG, mã cổ phiếu GVR) ngày 19/7 cho biết, năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm thứ tư mà VRG thực hiện Đề án cơ cấu lại giai đoạn 2021–2025, Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm (2021–2025). Tập đoàn triển khai thực...

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây Ninh được khen thưởng thành tích xuất sắc 5 năm tuyên truyền biển, đảo

Vừa qua, tại hội nghị sơ kết 5 năm Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo (PHTTBĐ) giai đoạn 2019-2024 giữa Quân chủng Hải quân với 63 tỉnh, thành và 16 cơ quan, đơn vị tổ chức tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân khen thưởng 112 tập thể và 114 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2019 – 2024, trong đó có Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Tây...

Bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án cao tốc ĐBSCL trong tháng 7

TPO – Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có dự án cao tốc đi qua đẩy nhanh tiến độ, bàn giao toàn bộ mặt bằng cho các dự án trong tháng 7 này; hoàn thành cấp phép mỏ cát để khai thác toàn bộ trong tháng 8 tới. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chuyến công tác và...

Đi ngang ngày cuối tuấn, giao dịch quanh mức 64.000 đồng/kg

Giá heo hơi miền Bắc hôm nay ngày 21/7/2024 Tại khu vực miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ngày 21/7/2024 đi ngang trên diện rộng và giao dịch trong khoảng 65.000 – 66.000 đồng/kg. Thương lái tại Thái Bình thu mua heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg ngang bằng với tại Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc. Đây là mức giá cao nhất khu vực. Giá heo hơi hôm nay tại khu vực miền Bắc 21/7/2024 cao nhất 66.000...

Nam bộ mưa to diện rộng vào cuối tuần

TPO – Cơ quan khí tượng dự báo trong những ngày cuối tuần, khu vực Nam bộ và TPHCM có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm). Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24h qua, khu vực Nam bộ có mưa diện rộng, có nơi mưa vừa, mưa to. Lượng mưa ghi nhận từ 1h ngày 17/7 đến 1h ngày...

Thông cáo đặc biệt – Báo Tây Ninh Online

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: TTXVN Đồng chí NGUYỄN PHÚ TRỌNG, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương. Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1944; quê quán: xã Đông Hội, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Thường trú tại nhà số 5, phố Thiền Quang, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Tham gia công tác từ...

UBMTTQ Việt Nam TP. Tây Ninh: Tổ chức hội nghị lần thứ 2, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại biểu dự hội nghị. Đến dự có bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND Thành phố. Trong 6 tháng qua, MTTQ Thành phố và cấp xã, phường đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của MTTQ Việt Nam tỉnh và Thành uỷ; phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên tích cực triển khai thực hiện tốt công tác Mặt trận theo chương trình, nhiệm vụ đã...

Tân Châu: Tổ chức Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029

Ông Trần Đăng Tiến- phó bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch hội LHTN Việt nam tỉnh Tây Ninh tặng lẵng hoa cho Hội LHTN Việt Nam huyện Tân Châu. Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm của cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, công tác Hội và phong trào thanh niên huyện từng bước phát triển mạnh mẽ, phát huy tốt vai trò của tổ chức Hội trong triển khai...

Tin nổi bật

Tin mới nhất